Meghitt találkozó Advent előtt

A Jászberényi Református Gyülekezetben vasárnap Advent és Karácsony ünnepére készülve gyűltek össze a nőtestvérek nemcsak a helyi gyülekezetből, hanem a római katolikus és baptista felekezetekből, sőt a környező településekről is érkeztek érdeklődők.

A Jászberényi Református Gyülekezetben minden hónap második péntekén hölgyek számára tartanak összejövetelt, melyen Nőkről Nőknek című előadássorozat mellett kreatív ötletekkel is szolgálnak a hónap aktualitásának megfelelően. A rendszeres alkalmak mellett az ünnepekhez kapcsolódóan vannak rendkívüli alkalmak. Ilyen volt az elmúlt vasárnap is.
Az Adventi Női Alkalom meghívott vendége Beth Van Bebber amerikai misszionárius hölgy volt, aki már 18 éve él Magyarországon férjével és családjával. Hazájában középiskolai tanárnőként dolgozott és ott háztartásvezetést, technikát tanított. Előadásának címe: A szív készülése az Ünnepre.

Mielőtt ugyanis a feleségek, édesanyák, nagymamák megajándékoznák családjaikat az Ünnepen, hogy legyen miből adni, szeretni szükséges, hogy ők maguk is megajándékoztassanak. Ajándékot adni és kapni egyaránt öröm. A Karácsony pedig az ajándékozás ünnepe. Az ajándékozásnak három összetevője van: az ajándékozó, az ajándék és a megajándékozott személy.
A Karácsonyban Isten az Ajándékozó, Aki „Úgy szerette ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta…” Amikor valaki megajándékoz valakit, akkor áldozatot hoz. Isten azzal, hogy leküldte Fiát, Jézus Krisztust a földre, a legnagyobb áldozatot hozta, hiszen a menny dicsőségéből jött Ő, ahol angyalok ezrei szolgálták, a bűnös földre, ahol elutasítás, közöny és megvetés fogadta. Bár Jézus tudta ezt, mégis felvette emberi testünket és felvállalta emberi sorsunkat, hogy „…aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Azért, hogy a bukott embert megbékéltesse Istennel, hogy mi bűnbocsánatot, új és örök életet kaphassunk. „Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentsen…”

A kérdés az, hogy kell-e ez nekünk? Az Ajándék el van készítve mindenki számára Jézus Krisztusban. Az Ajándékozó Isten szeretettel kínálja, újra és újra nyújtja az ember felé, hogy fogadjuk be Jézust hit által a szívünkbe és vele az Életet. A megajándékozottak tehát mi vagyunk, akik elfogadhatjuk Isten ingyen, kegyelemből való ajándékát, de vissza is utasíthatjuk azt. Mert az ajándék csak akkor lesz a miénk, ha azt elfogadjuk. Isten nem erőlteti ránk, csak kínálja, szeretettel nyújtja felénk.
Jézus Krisztus mindenkiért eljött, hogy megváltsa a bűnből és halálból és üdvözítse, örök élettel megajándékozza az embert, de csak azoké lesz ez, akik hittel elfogadják. „Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.” – mondja János evangéliumában Isten Igéje. Aki elfogadja ezt az Ajándékot, olyan gazdag kincsre lel, amely az egész földi életét, gondolkodását, kapcsolatait megváltoztatja, megújítja és örökkévaló távlatba helyezi. Ha nem a tiéd, fogadd el még ma Isten Ajándékát! – hangzott a biztatás, hogy igazi, örök Karácsonyod legyen!

Az igei tanítás mellett Beth nagyon sok kreatív ötletet mutatott, amelyek újrahasznosítható, filléres dolgokból készülnek, csak szeretet, idő és némi kézügyesség kell hozzá. Sok ajándék talált gazdára, jutalom azoknak, akik egy – egy bibliai kérdésre helyesen válaszoltak a karácsonyi történetből és mindenki egy kis emléket is vihetett magával.

Az alkalmat Bedőné Bakki Katalin, városunk díszpolgárának, gyülekezetünk kántorának orgonajátéka és Lencse Bianka, a Terplán Zénó Ferences Szakképző iskola és Gimnázium 9.ny osztályos tanulójának ének szolgálata tette még ünnepélyesebbé.
A férfiak, akik elkísérték feleségeiket, Beth férjével, Mark Van Bebber lelkipásztorral beszélgettek egy másik teremben a tanítványságról és a tanítványképzésről. A vidám, tartalmas alkalmat közös szeretetvendégség zárta. Jó volt ezen az esős vasárnapi délutánon végre „nem sietni, nem szaladni, csak engedni, hogy szeressen az Isten” és rácsodálkozni először vagy újra Advent és Karácsony igazi lényegére.