Az esélyteremtés alapértékei

November 19-én, csütörtökön az Esélyteremtő programterv kidolgozása Jászberény Járásban című projekt zárórendezvényét tartották a Városi Könyvtár kamaratermében.

A projekt munkatársait, a járás településeinek polgármestereit, delegáltjait, a civilszervezetek képviselőit Szabó Tamás polgármester és Szatmári Antalné alpolgármester köszöntötte.
Szabó Tamás polgármester köszöntőjében méltatta a projekt jelentőségét Jászberény és a Jászság életében. Kiemelte, hogy az esélyteremtési program az együttműködés egyik kiváló példája. A projekt által járási szinten, számos nehézség árán kidolgozott koncepciók újabb ékes bizonyítékai a közös munkába vetett hitnek, az energiának, az egymás iránt érzett bizalomnak. Reményét fejezte ki, hogy a programban megfogalmazott elgondolások a jövőben testet öltenek a gyakorlatban, és a kitűzött célok, a kívánt eredmények elérhetőek lesznek.

Szatmári Antalné alpolgármester köszönetét fejezte ki a projekt munkatársainak munkájáért, akik időt és energiát nem sajnálva munkálkodtak a program kidolgozásáért, ami magába foglalja az esélyteremtés alapértékeit, alapmódszertani megfontolásait.
A köszöntőket követően Nagyné Varga Ilona az Esély Szociális közalapítvány igazgatója, a program külsős munkatársa elmondta, a program egyik kihívását a különböző létszámú, társadalmi, gazdasági helyzetű, humán feltételekben is eltérő települések együttműködésében látta. Ezzel szoros összefüggésben merült fel a projekthez kapcsolódó szakemberek munkájának összehangolása, egységes dokumentumba foglalása.

A folytatásban Gáspár Csaba szakmai vezető ismertette az elkészült programterv lényeges szempontjait, kitűzött céljait. A program járási szintű koordinációs, szervező tevékenységek megvalósítására hivatott és a leszakadásban lévő társadalmi csoportok, az idősek, a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, gyermekek és a nők szociális, oktatási, egészségügyi helyzetének javítására irányul.
A rendezvény végén ünnepi pillanat következett: a járás településeinek polgármesterei ellátták kézjegyükkel az esélyteremtő program kidolgozott dokumentumát.