Utak, gátak, horgásztavak

Képviselő-testületi döntés alapján nemrégiben elkészült a Nagy-ér utcában az árvízvédelmi töltésszakasz stabilizálása.

Szabó Tamás polgármester november 17-én, kedden délelőtt helyszíni sajtótájékoztatón ismertette a munkálatokkal kapcsolatos előzményeket és részleteket. A közel kilenc millió forintból megépült út kétoldali süllyesztett szegéllyel, stabilizált zúzottköves borítást kapott, teljes hossza 225 méter.

Az út megépítése a Zagyva mellett haladó gát 141 méteres szakaszának megerősítésével járt együtt. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről problémaként merült fel, hogy a lakosság Jászberény belterületén a Zagyva árvízvédelmi töltésszakaszát három helyen – az Akasztófa híd mellett, a Nagy-ér és a Herkules utcai szakaszt – közlekedési útként használja. Ez viszont az említett gátszakaszok tönkremeneteléhez vezet, mert állapotuk és funkciójuk miatt közlekedésre csak korlátozottan alkalmasak. Életvitelszerű használatukhoz a töltés stabilizálása szükséges, amit a Vízügyi igazgatóság nem kívánt elvégezni, ennek költségei a város önkormányzatát terhelik.

201511190006.jpg

Helyszíni bejárást követően a képviselő-testület részéről döntés született arról, hogy a Nagy-ér utca előtti gátszakasz megerősítési munkálatainak finanszírozását vállalja az önkormányzat, ugyanis az itt élők kizárólag a gát felől tudják megközelíteni otthonaikat.
A még említett két töltésszakasz, a Herkules utcai és az Akasztófa híd melletti terület stabilizálási munkáinak költségei meghaladják az önkormányzat anyagi lehetőségeit, továbbá megállapítható, hogy használatuk nem indokolt: ezeken a területeken a lakók ingatlanjaikat más irányból is el tudják érni. A vízügyi igazgatóság ezen szakaszokon lezárással szüntette meg a közlekedési lehetőséget, amiről előzetesen a város hírcsatornákon és honlapján is értesítette a lakosságot.

A polgármester a víz közelségének apropóján a továbbiakban jelzett néhány felmerült vizes-igényt. A Vasas- és Lehel-horgásztavakat az eddigi öt év helyett – a halgazdálkodás szempontjait figyelembe véve – valamivel hosszabb időre adnák használatba az egyesületeknek. Ennek kapcsán merült fel az is, hogy megfelelő feltételek mellett a horgászegyesületi tevékenységet a Zagyva belső szakaszára is ki lehetne terjeszteni. A javaslatok a következő soros ülésen, decemberben kerülnek a képviselő-testület elé.