Ünnepeltek a gazdák

Vendel napja a jászsági gazdák legnagyobb ünnepe. A hagyomány szerint ilyenkor összegzik a betakarítási év eseményeit és kérnek áldást Szent Vendeltől a következő esztendőre a gazdag termés és az egészséges állatállomány megtartása reményében.

Így tettek kedden a berényi gazdák is, akik a Ferences templomban szentmisével, majd a Gazdák Házában ünnepi közgyűléssel és jászsági birkavacsorával köszöntötték a gazdálkodókat és természetesen a Vendeleket.
A kedvezőtlen időjárás miatt ezúttal a miséről kijövet nem tettek kitérőt az ünneplők a Vendel szoborhoz, hanem egyenesen a székházba igyekeztek, ahol az udvaron bográcsokban illatozó birkapaprikás hirdette a jeles nap következő momentumát. Az estebédet megelőzően Tamás Zoltán, a Jászberényi Gazdakör elnöke köszöntötte a több mint félszáz gazdát, valamint a MAGOSZ főtitkárát Obreczán Ferencet, Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, Bathó János tiszteletbeli elnököt, Bathó Károlyt, a Jánoshidai Gazdakör Elnökét, Törőcsik Anikó falugazdászt illetve az érkezést későbbre ígérő Szabó Tamás polgármestert és Nagy András bizottsági elnököt. Pócs János és Jakab István országgyűlési képviselők parlamenti elfoglaltságaik miatt maradtak távol.

Tamás Zoltán kérte a megjelenteket, hogy egy perc néma főhajtással emlékezzenek az éjszaka elhunyt Balláné Kasza Mária tagtársukra. Mária hiánya természetesen nem pótolható, de jó hír, hogy az elnök újonnan jelentkezett ifjú gazdákat is üdvözölhetett a csapatban Bugyi Gergő, Kis Dávid és György Ákos személyében.  A továbbiakban összefoglalót hallhattunk az év legfőbb eseményeiről, mint az erdélyiek látogatása, a Csákberényben zajlott berényiek találkozója, az országos fórumokon való részvétel. Az elnök felhívta a figyelmet az esedékes őszi borkóstolóval színesített szakmai kirándulásra, melyre szívélyesen invitálta az új és a régi tagokat. A székházban történt felújításokról és a további működési költségekre a civil keret terhére elnyert 280.000 Ft összegről szintén beszámolt Tamás Zoltán.

Obreczán Ferenc a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára mindenekelőtt Jakab István MAGOSZ elnök üdvözletét tolmácsolta. Beszédében kiemelte, hogy Tamás Zoltán vezetésével a jászberényi gazdák példát mutatnak összefogásból. „Ők azok, akik ezt a hétköznapot piros betűs ünnepre váltották. A vidéki ember munkáját meg kell becsülni!”  Hangsúlyozta, hogy a gazdák feladata felhívni a figyelmet az általuk előállított termékeke kiváló minőségére. A főtitkár végezetül felhívta a figyelmet a Közlönyben frissen megjelent Vidékfejlesztési programra, kérte a gazdákat keressék a program nyújtotta lehetőségeket és éljenek azokkal.

Törőcsik Anikó falugazdász a jövő csütörtöki tájékoztató rendezvényre invitálta az egybegyűlteket, ahol majd az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról valamint az ökológiai gazdálkodások feltételrendszeréről hallhatnak információkat. A falugazdász hozzátette, hogy elkezdődtek a terület-alapú támogatások kifizetései, melyekről tájékozódhatnak a falugazdász irodában is.

A Himnusz és a Székely Himnusz éneklését illetve az asztali áldás elhangzását követően a finom vacsora elfogyasztása mellett a zenei aláfestéssel kísért jókedvű kötetlen beszélgetés vette át a főszerepet.