Emléknap és játékosítás a főiskolán

Tanay emléknap – Korszerű oktatási módszerek címmel rendeztek konferenciát a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán Jászberényben, október 13-án. A rendezvény Szakmai Innovatív Együttműködés a gyakorlatorientált képzésért című program keretében valósulhatott meg.

Több mint száz érdeklődő regisztrált, majd gyűlt össze a közel százéves intézmény Apponyi Albertről elnevezett dísztermében. Dr. Varró Bernadett mb. dékán köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület jelenlévő tagjait, az aktív és nyugalmazott pedagógusokat, főiskolai oktatókat, hallgatókat és minden vendéget, akik valamilyen oknál fogva kötődnek a főiskolához, érdeklődnek a pedagógia és a megújuló oktatási módszerekben rejlő lehetőségek iránt.
Az egész napos program délelőttjén a korszerű oktatási módszerekről kaphattak elméleti és gyakorlati ismereteket a megjelentek.

201510220007.jpg

Dr. Varró Bernadett mb. dékán, főiskolai tanár „Kooperatív módszerek az oktatásban” címmel tartott előadásában gyakorlati példákkal fűszerezve mutatta be az együttműködésen alapuló tanulásszervezés elméleti hátterét. Ezt követően Dr. Magyar Ágnes tanársegéd tolmácsolásában hallhatták az érdeklődők Magyar Zsolt középiskolai tanárral közös kutatási projektjükről szóló prezentációjukat „Gamifikációs lehetőségek az oktatásban” címmel. A gamifikáció magyarra játékosításként szokás fordítani) játékelemek alkalmazását jelenti nem játékos (pl. oktatási) környezetben a motiváció fokozására, mely a korszerű módszerek kiegészítőjeként egy eszközként működhet a tanulói aktivitás ösztönzésére és a kritikai gondolkodás fejlesztésére.
Az elméletibb, de sok praktikus információval szolgáló előadásokat egy gyakorlatorientált rész követte „Együttműködésen alapuló módszerek gyakorlati alkalmazása” címmel Kisné dr. Bernhardt Renáta tanársegéd és Dr. Furcsa Laura docens vezetésével. A résztvevők itt kiscsoportos keretek között ismerkedhettek meg a kooperatív módszer működésével, a benne rejlő lehetőségekkel.

A rendezvény 13 órától „Tanay Antal emlékére” címmel a visszaemlékezés, a történetiség és a jelen kor pedagógiai kihívásainak problematikája jegyében folytatódott. Dr. Trencsényi László, az ELTE egyetemi tanára, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke „A pedagógusi szerep átalakulása” címmel tartott neveléstörténeti információkban gazdag, ugyanakkor színes, élvezetes előadást. Ezt követően Dr. Molnár Marietta dékánhelyettes, főiskolai tanár ismertette a hallgatósággal Tanay Antal életútját. A Vas megyei születésű pedagógus 1919-től haláláig, 1961-ig élt és dolgozott Jászberényben. A népiskola gyakorlati irányú működése, annak módjai és eszközei című művében a korabeli élet adta problémákra kínált gyakorlatközpontú, tapasztalatokon alapuló módszertani megoldásokat. Népnevelőként konkrét művelődési programot, valamint tanyai, falusi népművelési tervet dolgozott ki, majd valósított meg. 1961-ben bekövetkezett halálát követően a Farkasréti temetőben búcsúztatták, majd hamvait Stubnyafürdőre, 1992-ben pedig felesége indítványozására Jászberénybe szállították, ahol a főiskolához tartozó arborétumban helyezték örök nyugalomra.

201510220020.jpg

A rendezvény folytatásaként Tanay Antal és felesége sírját jelző kopjafánál a főiskola képviselői Szabó Tamás polgármester jelenlétében elhelyezték a megemlékezés koszorúját az arborétumban. Az arborétum október 13-tól Tanay Antal nevét viseli, így névátadó ünnepség keretében leleplezték a „Tanay-kert” emléktáblát. A rendezvény ünnepi hangulatát a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének műsora tette teljessé.
Az egész napos program zárásaként 15 órától a Magyar Pedagógiai Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozata tartotta gyűlését.

Dr. Magyar Ágnes