Az önkéntesség hetvenkét órája

Október 8-án, csütörtök este a 72 óra kompromisszum nélkül című háromnapos szociális, önkéntes ifjúsági akció nyitórendezvényét tartották a Liska József Szakközépiskola Kollégiumának nagytermében.

Az önkéntes projekt a három történelmi keresztény egyház (katolikus, református, evangélikus) szervezésében a fiatalságot hívja össze közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, a környezetért. A kezdeményezés 2002-ben Németországból indult, Magyarország 2010 óta vesz részt az akcióban, Jászberényben ez alkalommal hirdették meg először a programot. A 72 óra célja, hogy a fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon keresztül teljesítsenek közhasznú feladatokat, segítsenek ott, ahol szükség van rá.

A megnyitón Csernus-Molnár Ildikó, a projekt helyi koordinátora üdvözölte a fiatalokat és néhány szóban ismertette a programot, majd felkérte Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, az akció legfőbb segítőjét, valamint a katolikus és református felekezetek képviselőit, hogy tartsák meg köszöntőjüket.

Szatmári Antalné üdvözlőbeszédében kiemelte az akció jelentőségét, mely megmutatja a fiatalok erejét, táplálja bennük az elkötelezettség, a szolidaritás érzését és mindemellett közösségépítő erejét.
Greutter György országunk fő védőszentje, a Szűzanya ünnepének tiszteletére olvasott fel egy szentírási részletet Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt levélből, ami emlékeztet bennünket az önös érdekekből közvetített tévtanításokra, melyek ma is jelen vannak életünkben. Az ifjú korosztály előtt álló három nap, azonban lehetőséget ad arra, hogy önkéntes munkában, egymással együttműködve szolgálják a várost, másokon segítsenek és gondozzák a környezetet. Az atya zárószavaiban Isten áldásával kívánt kölcsönös szeretetben és közös élményekben gazdag hétvégét a gyerekeknek.

Mező István református lelkész köszöntőjében kiemelte, hogy éltünk célja Jézus, aki maga az út, az igazság, az élet, senki sem mehet az Atyához, csak ő általa. Énekverssel kívánt jó munkát a fiataloknak. „Vezes Jézusunk, véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne téged. Fogjad kezünk, míg megérkezünk.”

Az ifjúság a programmegnyitót követően ismerkedett meg csoportja feladataival és az egyéb technikai információkkal. Városunkban október 8. és 11. között cserkészek, főiskolások, liskás és nagyboldogos diákok, a karitász csoport és a református közösség fiataljai több mint hatvanan, kisebb csoportokat alkotva vállaltak különböző feladatokat az elmúlt hétvégén. Mint például az arborétum rendbe tétele, a Református templom körüli takarítás, kulturális műsorok szervezése az Egyesített Szociális Intézménybe, szemét szedés a Zagyván kajakkal, apáca sírok rendbetétele a Fehértői temetőben, a Sün Sámuel Óvoda kerítésének festése – utóbbit a kedvezőtlen időjárás egy időre félbeszakította. A fiatalok kedvét és lelkesedését a mostoha körülmények egy pillanatra sem szegték, a csoportok három nap alatt együtt, közös erővel tettek egy-egy jó ügy érdekében.