Lokálpatrióta vagyok, ragaszkodom a szülőhelyemhez

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatban a munkamegosztás szerint a Jászságot Piroska Miklós képviseli főállású alelnökként. Megragadtuk az alkalmat, hogy magunk és olvasóink számára is tisztázzuk a megyék és a régiók szerepét, feladatkörét. Természetesen a városi kórház gazdasági igazgatói posztjáról átigazoló fiatal politikust eddigi feladatairól is kérdeztük – legalább érintőlegesen.

Az Európai Unióban különleges szerepe volt/van a régióknak, a magyar történelemben pedig inkább a megyéknek. Az elmúlt tíz-tizenöt évben hol az egyik, hol a másik szerepe értékelődött fel. Ön hogy látja, most mi a helyzet?
A régiók Európája szlogen nagyon hangzatos volt uniós körökben, és jó ideig számos pályázat is főleg a régiókat célozta meg. Abban a tekintetben továbbra sincs változás, hogy statisztikailag a régiók megmaradnak. A mi esetünkben köztudottan Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék alkotják az Észak-Alföldi Régiót.

Ebből az következik, hogy a megyék szerepe megnő(tt)?
A megyéknek alapvetően eddig is és ezután is két fő területen van feladata. Ez a kettő pedig a megyei területrendezés és a megyei területfejlesztés. A területrendezés esetünkben azt jelenti, hogy a helyi rendezési terveket, azok módosításait a megyei főépítész véleményének kikérésével harmonizálni kell a Közgyűlés jóváhagyásával a megyei rendezési tervvel. Például egy ipari park kialakítása, vagy bővítése okán készített helyi rendezési terv módosítás kapcsán.

Ez a feladatkör úgy tűnik, valahol érintkezik a megyei területfejlesztéssel, ami azonban financiálisan hangsúlyosabbnak tűnik.
A megyék fejlesztési lehetőségeit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) keresztül valósítjuk meg. Ez Jász-Nagykun-Szolnok megye tekintetében a mostani hétéves ciklusban több mint 53 milliárd forint uniós forrást jelent. Egy hónapon belül tíz pályázat-csoport kiírását kezdjük el több mint 30 milliárd forint volumenben. Terveink szerint ezek közzététele 2016. június 30-ig megtörténhet.

Közbevetőleg: milyen a kapcsolata a megyének Szolnok városával?
A megye és a megyei jogú város kapcsolata formálisan és tartalmilag is felhőtlen, a kölcsönös együttműködésen alapul. Dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési biztos asszony részt vesz a kormány képviselőivel folytatott egyeztetéseken és hathatósan segíti a megyei önkormányzat és a kormány közötti – a végrehajtandó feladatokhoz kapcsolódó konkrét ügyek – megoldását. A kérdésben azért, mivel éppen a finanszírozásnál vetette közbe, érzek némi kételyt. Gondolom, ezt azonnal eloszlatja, ha emlékeztetek arra, hogy Szolnok másik „kalapból”, megyei jogú városként kap pályázati finanszírozást.

Simítsuk össze a régiókkal kapcsolatos kérdéseket és válaszokat. A jövőben a régióknál ezek szerint nem lesznek források. Mi lesz a sorsuk?
A régiókhoz kapcsolódóan – esetünkben debreceni székhellyel –, Regionális Fejlesztési Ügynökség (RFÜ) működik. Az ott dolgozó 120-130 kiválóan képzett szakember jövő év március 31-ig az RFÜ pályázatokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó eddigi feladatait befejezi. Azt követően döntés kérdése, hogy a régió valamelyik megyéjének önkormányzata kivásárolja-e a többieket, és átvállalja-e az ügynökség addig megmaradó apparátusát. Jász-Nagykun-Szolnok megyének az RFÜ-ben egyharmad tulajdonrésze van, a Megyei Területi Fejlesztési Ügynökségben pedig természetesen száz százalékos. Ezen kívül fenntartjuk a megyei hivatalt. Arról a Jászkürt Újság is hírt adott, hogy az előző ciklusban, a mi megyei önkormányzatunk is megvált az intézményhálózatától.

Jellemzően a TOP-on kívül milyen forrásokkal számolhatnak a megyénkben fejleszteni szándékozó önkormányzatok és vállalkozások?
A TOP kerete is jelentős összeg és nagy lehetőségeket rejt magában, de a minisztériumokhoz rendelt Gazdasági Innovációs Nemzeti Operatív Programok jóval nagyobb összegek fölött diszponálnak a kormány által célként kitűzött – az összes EU-s forrásból számított – legalább hatvan százalékos gazdaságfejlesztési limittel.

A Megyei Önkormányzatban hogy működik az egyes területek képviselete? Jász-Nagykun-Szolnok megyének már a neve is jelzi, hogy történelmileg hosszútávon együtt élő, de markánsan különböző területekről van szó.
A Megyei Önkormányzat tizenkilenc területi alapon megválasztott, úgynevezett listás képviselőből és egy külsős alelnökből áll. A Jászság egészét egyébként öten képviseljük a Közgyűlési munkában. Jómagam a két főállású alelnök egyike vagyok, és a két alelnök társamhoz hasonlóan a saját területeink „avatott koordinátorai” vagyunk. Én személy szerint a Jászságé. Lokálpatrióta vagyok, ragaszkodom a szülőhelyemhez. Szívem mélyén egy árnyalattal még jobban örülök a sikerének, de az elnökhöz, alelnök társaimhoz és a képviselőkhöz hasonlóan döntéseinkben egységesen a megye érdekeit kell érvényesítenünk.

Az életben azt tapasztaljuk, hogy mindig vannak befolyásos és még befolyásosabb politikusok. Mire számíthat a Jászság a források elosztásánál?
A Megyei Önkormányzatban már megállapodtunk a források elosztásának logikájában. Ezt egészen leegyszerűsítve úgy fogalmazhatok, hogy a nagy számok szintjén lakosságarányos forráshoz juthatnak ez alatt a hét év alatt a megye különböző részei, térségei, így a Jászság is.

Végül személyes kérdéseket engedjen meg! Mi motiválta az ugyancsak nagyon fontos kórházi gazdasági igazgatói szakmai posztról az átigazolását erre a kiemelt politikai posztra?
Azzal kezdeném, hogy megtiszteltetés számomra, hogy a térséget képviselhetem a megyei önkormányzatban. Személyes ambícióm – az eddig elmondottak fenntartása mellett –, hogy a megyében rendelkezésre álló pénzügyi forrás, minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra, és a Jászság súlya az eddigiekhez méltó legyen, sőt még fokozódjon.

A Szent Erzsébet Kórházban végzett munkájára hogyan tekint vissza?
Izgalmas időszakban lehettem a kórház gazdasági igazgatója. Bízom abban, hogy az ottlétem alatt nagy részben már megvalósított több mint egy milliárd forintos fejlesztés és az egyéb megkezdett infrastrukturális fejlesztések idén teljes körűen megvalósulnak, és alapot adnak a kórházunk további stabil működéséhez. Ezúton is sok sikert kívánok volt kollegáimnak, és jó egészséget áldozatos munkájukhoz.