Tartalmas eszmecsere a négyes körzetben

A négyes számú körzet lakói csatlakoztak képviselőjükhöz, Tamás Zoltánhoz szeptember 23-án, szerda délután, hogy megszemléljék a területrendezésre szoruló objektumokat, majd fórumon vitassák meg a felmerülő problémákat.

A bejárás az Árpád úti Gazdák Székházától startolt délután három órakor, majd néhány lépés után a népes számú városi elöljárókból, a területrendezésben illetékes szakemberekből álló csapat elérte első állomását, mely egy Király utcai lakatlan ingatlan elhanyagolt utcafrontját jelentette. A szemmel láthatóan düledező épület és az előtte burjánzó növényzet amellett, hogy nem nyújt esztétikus látványt, balesetveszélyes is. A helyszínen elhangzó javaslat szerint  területrendezésre szólítják fel a tulajdonost, illetve , ha a kérésnek nem tesz eleget, a város rendbe teszi a környezetet és a költségeket a tulajdonosra terheli.  A Szent Imre úti műemlék kereszt környékén szintén a növényzet okoz gondot. A szobor mellett található fákat a JVV Nonprofit Zrt. munkatársai hamarosan eltávolítják. A Rácz utca, Hatrózsa utca sarkán ugyancsak egy terebélyes fa akadályozza a közlekedők szabad kilátását az útra, ezt a növényt is megnyesik majd a szakemberek. A Zagyva partján ültetett fűzfasor lassan öregedő fái is állandó munkát biztosítanak a település szakembereinek. Viharok alkalmával gyakran szakadnak le méretes ágak, a hosszúra nyúlt úttestre hajló ágak a kerékpárosokat akadályozzák. Ezeket az ágakat szintén eltávolítják a közeljövőben. A Szent Imre úton, valamint a Béke utcában egyes szakaszokon termetes fagyökerek akadályozzák a csapadékvíz lefolyását, veszélyeztetik az ivóvízcsatornát, megemelik a járdát. Ezekre a problémákra is megoldást ígért a városvezetés. A bejárás során, több helyszínen – Szent Imre út- Rácz u sarok, Szent Imre út – Sarok utca sarka, Réhely utca – csapadékvíz-elvezetési gondokat jeleztek a lakók. Tamás Zoltán kijelentette, hogy az esetekben már elindult a felmérés, dolgoznak a megoldáson. A vízügyek többféle formában is terítékre kerültek a bejáráson. Egyesek a Zagyva szagát, mások a szennyvízcsatornák kipárolgását kifogásolták. A folyóban burjánzó növényzet szintén többeket zavar. A Zagyva alapvető problémája az, hogy az aszályos időszakok miatt szinte nincs vízutánpótlása, jelenleg alig mozog a mederben a víz. Szabó Tamás polgármester a helyszínen kérte Lányi László irodavezetőt, mérjék fel a folyót, keressenek megfelelő műszaki megoldásokat a víz utánpótlására.

A körzetbejárást követően a Gazdák Székházában fórummal folytatódott a program, melyhez csatlakoztak Hajnal-Nagy Gábor és Szatmári Antalné alpolgármesterek, Juhász Dániel bizottsági elnök, Horgosi Zsolt a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, dr. Körei-Nagy József ezredes rendőrkapitány. Tamás Zoltán képviselő köszöntötte a megjelent elöljárókat és a körzet lakóit.

Ismertette az egybegyűltekkel, hogy a körzet számára juttatott 4 millió forintos keretből útfelújításokra és járdaépítésre fordították a legnagyobb részt. Ezen fejlesztéseknek köszönhetően újult meg a Darázs utca útja és ivóvízhálózata, mely rehabilitációhoz hozzájárult a Városfejlesztési Bizottság útfelújítási keretösszegből jutó támogatás is. A Liliom utcában is hamarosan megújul a problémás szakasz. Itt lesz valószínűleg a kormányhivatal kapubejárója is, mert a volt szolgáltatóház átépítése a közeljövőben elkezdődik, így a ma használatos bejárat már nem a hivatalba bejutást szolgálja majd. A Kalap utcában újonnan nyitott terület szintén aszfaltozásra vár. A közvilágítás cseréje a körzet egy részét is érinti. Ferencvári elnök úr közreműködésével megtörtént a Csók utcai hídfeljáró rendbetétele, tervek között szerepel a Huszár utcai hídfeljáró hasonló jellegű fejlesztése. Megoldásra vár az Attila utca  – Huszár utca kereszteződésében rendszeresen megrekedő esővíz elvezetése, a tervek már készülnek. A Rácz utcai csapadékvíz elvezetés szintén tervezés alatt áll. Az év folyamán több utcában elkészült illetve megújult a járda. A Pelyhespart utca a közmunka-program keretében már elkészült, folyamatban van az Ibolya, Munkácsy, Rácz, Móricz, Eötvös, Bolyai, Sas és a Széchenyi utca járdáinak cseréje. A lakók véleménye szerint nincs minőségbeli különbség akár közmunkások, akár egyéb vállalkozó a kivitelező. A járdakészítés összköltsége meghaladja a négymillió forintot, ezt váltották ki a közmunkaprogrammal. Az év folyamán a körzet lakóival folyamatos volt a szóbeli illetve az írásbeli kommunikáció, a problémás területeket a képviselő szakemberekkel szemrevételezte, a kisebb munkálatokat elvégezték. Tamás Zoltán hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseket nem kampányszerűen végzik, az idő és a források függvényében igyekeznek elvégezni a szükséges munkálatokat.

A fórumon mintegy féltucatnyi lakó jelent meg akik kéréseket, kérdéseket intéztek a képviselőhöz, a polgármesterhez illetve az illetékes szakemberekhez. A bejárás során már elhangzottakon túl felmerült a forgalmas Szent Imre úton a híd közelében egy zebra létesítésének igénye. Szintén baleset-megelőzési szempontból kérték a Toldi utca Határ utca sarkára domború tükör kihelyezését.  A Potyka utcában visszatérő probléma a horgászok szemetelése. Szabó Tamás felvetette, hogy a Zagyván való horgászatot ildomos lenne szabályozni egyesület létrehozásával. Az egyik lakó a trafóház környékének megfelelő világítását kérte. A funkcióját vesztett gyepvédő láncokat és oszlopokat is szeretnék leszereltetni a körzetből. Panasz érkezett a Bárány utcából, ahol az állattartás miatti állandó bűz zavarja a környék lakóit. Ismét érkeztek kérdések, kérések a körzet határain kívül vonatkozó területekre. A Nagykátai úti kerékpárút rossz állapotát, a külterületi szántóföldeken történt kontrollálatlan munkálatokat kifogásolták. Kérdés érkezett a volt ÉMÁSZ, a Bathó palota épületére, a tervezett körforgalomra vonatkozóan. A polgármester ismertette, hogy az ÉMÁSZ épületét eladták, a vállalkozót ismét kérik a ház rendbetételére, a Bathó palota legalább 100 millió forintos felújítást igényel, keresik a megoldást, a bérlőt, próbálják annak elsősorban közösségi célú funkcióját meghatározni.  Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy a főtéri körforgalom pályázati forrásai csak a tervek elkészítésére vonatkoztak, jelenleg nem áll rendelkezésre pénz a megvalósításra.

201510010004.jpg

Lányi László ismertette, hogy a külterületi utak és területek tulajdonviszonyainak rendezésére jogi eszközök állnak rendelkezésre. A hivatal  az ügyek tisztázásához kéri a földtulajdonosok utak változására (elszántás, új utak létrehozása) vonatkozó bejelentéseit. Az aratás befejeztével tanácskozásra hívják össze a gazdákat. Ferencvári Csaba bizottsági elnök elmondta, hogy a városképet rontó, funkcióját vesztett parkláncokat leszerelik, a Csók híd környéki ligetet rendezni, parkosítani szándékoznak. A városon belüli állattartásra vonatkozólag, melynek mellékhatásaként jelentkező bűz a környék lakóit zavarja Szabó Tamás elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs joga szabályozni az állattartást, az állami körbe tartozó feladat, de egy kisvárosban nem kifogásolható a haszonállatok nevelése. Ismét terítékre került a szelektív hulladékgyűjtők körül kialakult rendezetlenség. Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy kérik a lakosságot a gyűjtőedények oldalán található telefonszámon jelezzék a társaság felé az edények telítettségét, valamint lehetőség szerint tapossák laposra a műanyagos ládába szánt PET palackokat, mert ezzel jelentősen megnövelik a befogadható hulladék mennyiségét.