Pályázati felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra

Jászberény Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2015. október 1-től meghirdeti 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

• hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus),
• vagy a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” típus).

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodájához kell benyújtani.
A teljes pályázati kiírás letölthető a www.jaszbereny.hu honlapról, további információ kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodáján, valamint  az 505-700-as telefonszám 131-es mellékén.

Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága