Közmeghallgatáson a városlakók

Jászberény város képviselő-testülete szeptember 16-án, szerdán délután 17 órától közmeghallgatást tartott a Déryné rendezvényház nagytermében. A városlakóknak ezúttal is lehetőségük volt jelezni problémáikat és javaslataikat az önkormányzat vezetésének.

A széksorok ugyan nem töltődtek fel, a jelenlévők közül azonban aktívak voltak, többen tettek fel kérdéseket, fogalmaztak meg javaslatokat a város vezetői számára. Ezeket a polgármesteri hivatal munkatársai írásban is rögzítettek a jövőbeli ügyintézés érdekében.
Az első kérdés az volt, hogy csak a városközpont rehabilitációja nyert központi támogatást? Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy természetesen az egész várost érintően adtak be pályázatokat. Hozzátette, hogy a környező településekhez képest Jászberény több uniós pályázati pénzt hív le. Véleménye szerint a város megyei és országos viszonylatban is szépen fejlődik.

A továbbiakban javaslat érkezett egy gyógyvizes strandfürdő létesítésére a városban. A polgármester válaszában kifejtette, egy belső fürdő kialakításának terve körvonalazódik, ennek lehetősége többlépcsős feltérképezést, felméréseket kíván a jövőben.
Többen panaszkodtak a Nagykátai úti kerékpárút műszaki állapotára, amely emiatt nagyfokú baleseti veszélyt rejt magába, amit a hozzászólók személyesen is megtapasztaltak. Felvetődött a járatos buszok hiánya hétvégenként a hűtőgépgyári lakótelep és a város között. Az Electrolux lakótelep lakói azt kérték, vagy sűrűbb legyen a buszjárat, vagy legyen a telepen egy mozgóárus. A polgármester elmondta, megvizsgálják a buszjárat sűrítésének lehetőségét. A kerékpárút kapcsán kifejtette, hogy ezek felújítására a megyei fejlesztési pályázatoknál van lehetőség. A pályázatok segítségével a jövőben megújulhat az említett szakasz a vasúti átjárótól a nagykátai úti körforgalomig.

Érdeklődtek arról is, valaki ellenőrzi-e azt, hogy minden állattartó elviszi-e kutyáját a kötelező eboltásra. Dr. Gottdiener Lajos jegyző elmondta, hogy a polgármesteri hivatalnak nem feladata, hogy ellenőrizze az oltási könyveket.
A buszpályaudvar helyzetéről is tudakozódtak. A polgármester elmondta, a buszpályaudvar – Rákóczi út – vasútállomás vonatkozásában elkészült egy rendezési terv. Ennek kivitelezése több mint egy milliárd forintba kerülne, amit a város nem tud biztosítani. Ezért pályázati forrásokat keresnek, amelyekkel a terv megvalósulhatna. Addig is körvonalazódik a városnak az a szándéka, hogy önerőből a buszpályaudvar környékét rendezettebbé tegyék.

Többen érdeklődtek a havi rendszerességgel megtartott lakossági fórumokon elhangzott kéréseik jelenlegi státuszáról. Egy hölgy a Galamb utca lakójaként hosszú évek óta lobbizik egy 50 méteres szakaszon húzódó szikkasztóárok befedéséért. A kérdéses területen a szikkasztó árkot 2013-ban 25 méteren befedték, a fennmaradó részen azonban azóta sem történt előrelépés. Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a körzet képviselőjeként kifejtette, hogy a kérdéses szakasz befedése a körzeti képviselői keret egy részéből, valamint egyéb forrásból hamarosan megvalósul.

Egy másik lakó szintén évek óta húzódó problémája megoldása felől érdeklődött: csapadékos időjárás esetén az édesanyja Sármány utcai lakóháza előtti területet elönti a víz. Megfelelő átfolyó hiányában a szemközti sorház csapadékvize is itt gyűlik össze. Átfolyót ugyan kialakítottak, de nem a megfelelő helyre. Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke elmondta, a bizottság nemrégiben megszavazta azt az összeget, melyből hamarosan megszűntetik Sármány utcai vízelvezetés problémáját.
Egy neszűri tulajdonos elmondta, többükben felháborodást váltott ki az a közlemény, hogy a neszűri tulajdonosok felajánlhatják telküket az önkormányzatnak. Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a témával kapcsolatban elmondta, több tulajdonos számára egyre nagyobb gondot jelentett külterületi ingatlana rendbetétele, értékesítése. Az önkormányzat részéről ekkor született meg az elhatározás, hogy aki felajánlja, attól átveszik ezeket a területeket és egyúttal azok minden gondját-baját.