Szent Rozália búcsú – megható díjátadás

Palermói Szent Rozáliának, városunk védőszentjének a tiszteletére vasárnap búcsúi szentmisét mutatott be a Főtemplomban Greutter György káplán atya.

Szentbeszédében Szent Rozália élettörténetének példájáról tanított. Az 1100-as évek elején a fejedelmi udvar pompáját, a városi civilizációt az imádságos remeteéletért otthagyó fiatal lány ma egy átlagembernek szokatlan, sőt meghökkentő, érthetetlen lenne. Miért tette mindezt? – hangozhat el sokunkban a kérdés. Azért, mert valami nagyon hiányzott a boldogságához. A jólét, a kényelem, a birtokolható tárgyak és az anyagi javak nem tudnak vég nélküli örömet, az egész személyiséget átható boldogságot adni. A csend, az ima, az önmegtagadás – amelyet Szent Rozália is választott – azonban megóvnak az Istentől való elszakadástól. Aki boldogságát Istenben találta meg, tud örülni, szenvedni, megelégedni, sírni, ha kell, félni; nem menekül el a fájdalomtól és idejét megosztja másokkal – Krisztus Urunk is ilyen volt. Szent Rozália lemondott a nagyvilági élet forgatagáról, békét teremtett, kész volt lemondani saját érdekeiről, kényelméről, anyagi javairól. Amikor majd 500 évvel később a palermói pestisjárvány idején egy csodálatos útmutatás nyomán megtalálták romlatlan állapotban megkövesedett testét, egy keresztet szorított a jobbjában. Járványos betegségek ellen azóta is érezték hathatós közbenjárását. Városunkban 1713-ban épült fogadalmi kápolna a tiszteletére a Főplébánia mellett, hálából, hogy a pestis elkerülte a várost.

A szentmise végén adták át a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja által alapított Szent Rozália Díjat, melynek néhány évvel ezelőtti létrehozása szép példája a Jászberényben még mindig élő Rozália-kultusznak. Az elismeréssel a példamutató hitéleti és közösségi életre kívánják a figyelmet felhívni. Szádvári Gábor, az ötfős kuratórium elnöke elmondta, hogy egybehangzó döntés alapján a díjat ez évben Németh Istvánnak, a Szentkúti Plébánia képviselő-testületi elnökének adományozzák.
Németh István 30 évig volt egyházi képviselő-testületi tag, majd elnök. Sólyom József plébániai jelenléte idején számos munkálat kivitelezését segítette: megújult a templom tetőzete, megépült a Szent József Ház, a templomkert megfelelően be lett kerítve, a templomsisakot újrabádogozták, a templom és a közösségi ház elektromos hálózatát, fűtését korszerűsítették, és sor került a templombelső teljes festésére. Németh István teljes szívvel állt mindegyik ügy mellett, a tőle telhető módon segített: a festőknek például szállást adott, hogy ne kelljen az utazással időt veszteni. Az úrnapi körmenet sátraihoz a város valamennyi plébániájának ő ad zöld lombot, ahogy teszi ezt a saját földjéről történő búza adományozásával búzaszenteléskor is. A város többi plébániáján a búcsúi szentmisék rendszeres résztvevője, ami részéről a tiszteletadás jele is. A passióéneklés oszlopos tagja, a Karitász csoport támogatója, kedves humorával mindenhová derűt hozó ember. Laudációjából nem maradhatott ki felesége szerepének említése sem, aki hűséges társként minden ügyben támogatta férjét. „Nevük méltán kerül fel a Szent Rozália díjasok mellé a kápolna falára” – zárta le méltatását Szádvári Gábor. Az elismerést a KÉSZ Jászberényi Csoportja elnöke, dr. Suba György adta át.

A búcsúi szentmise a Szent Rozália-kápolnába tett körmenettel zárult.