Nyitottság és elengedés

Vasárnap délelőtt rendhagyó szentmisére gyülekeztek a Barátok templomának hívei. A ferences rend alapította közösség a Szerzetesek éve alkalmából szerzetes barátokat, apácákat hívott vendégként erre a napra, akik a templomban misét celebráltak, majd a helyszínen, illetve a Liska József katolikus iskolában előadásokat tartottak.

A padsorokban helyet foglaló diákokat, pedagógusokat és híveket, valamint a szerzetesrendek – a jezsuiták, a bencések, a verbiták – képviselőit dr. Novák István atya, iskolaigazgató köszöntötte. A szentmisét egy rendkívül karizmatikus személyiség, Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a magyarországi rendtartomány provinciálisa mutatta be, aki elsősorban a megjelent diákokhoz intézte szavait.

Őket szólította meg humorral, fiatalos lendülettel, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató mondanivalójával. Az evangéliumból Szent Márk szavaival idézte Jézusnak azt a csodáját, amikor a siketnémát hallóvá és beszélővé tette. Effata!  Nyílj meg! – szólította Krisztus a beteg embert, aki a gyógyító szavak hatására felépült. Az arámi nyelvű felszólítás, az „Effata”, ma ugyanúgy érvényes az emberiségre, mint abban az időben. A világ egyensúlyban tartásához szükségünk van nyitottságra, nyitott szívre és szemre, nyitva kell hagynunk a Messiáshoz vezető utat. Fel kell fedeznünk belső útjainkon mely csatornák vannak zárva, hol van akadály, ami nem teszi lehetővé egészséges lelki működésünket. Mindehhez elengedhetetlen az önmagunkkal folytatott párbeszéd. Fiatalok között gyakori fájdalmas impulzus az előítélet, a kirekesztettség érzése.

Most, a menekültkérdés kapcsán mindennapjaink részévé vált az előítéletes gondolkodásmód, agresszivitás megtapasztalása. A migráció véglegesen megváltoztatja Európát és a problémák előtt nem csukhatjuk be a szemünket, a szívünket, nem áshatjuk be az alföldi homokba a fejünket, mert a probléma valószínű az elkövetkező száz évben hatással lesz mindannyiunk életére. A migráció Európa tragédiája. Az életképtelen Európában nem lehet integrációról beszélni, mert nincs hová integrálódni, itt nem létezik semmiféle identitás. Az unióban nincs egyetértés, csak hazugság létezik.

A bevándorlás katasztrófájának az értelme az lehet, hogy eljussunk a valósághoz. Az a hazugság, hogy félmilliárd ember képes gazdasági egyensúlyt tartani, most összeomlani látszik. Ez a hatalmas teher talán felnyitja végre a szemünket. Jézus arra kér, nyissuk meg az életünk lezárt szakaszait, és higgyük el, hogy ott nem a rossz, hanem az élet, a Szentlélek fog bejönni. Raner jezsuita szerzetes azt mondja, a szerzetesi út úgy csodálkozik a világra, hogy nem akarja azt megtartani. Ezt a pozitív rácsodálkozást, a birtoklási vágy kizárását kell követni az életünkben – tanácsolta a tartományfőnök.