A minőségi oktatás lehet a célunk

A 2015-2016-os tanév kezdésére a járási tankerület területén két intézményi átszervezés zajlott le – Jászberényben és Jászfényszarun –, mind a két településen fenntartóváltás történt. A tanévkezdés az ilyen nagy változások nélkül is okoz izgalmakat, így volt miről kérdezni Birinyi Jánost, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete vezetőjét.

Kezdjük a legnagyobb változásokkal.
Az egyik nagy változás Jászberényt érinti, ugyan nem konkrétan a Jászberényi Tankerületet, hanem a Szolnoki Tankerületet, hiszen a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, szeptember elsejétől most már új névvel és az új fenntartó, a KLIK Szolnoki Tankerülete irányítása alatt folytatja tevékenységét. A Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola pedig szeptember elsejétől az Egri Főegyházmegye fenntartásába került. Az átadás-átvétel folyamata a nyár folyamán lezajlott.

Térjünk még vissza a korábbi gyakorló iskolához. Velük a továbbiakban nem is lesz Önöknek feladatuk?
Az átszervezésben a Jászberényi Tankerület munkatársai is közreműködnek, hiszen ez az iskola a főiskola életébe erőteljesen integrált intézmény volt. Mind a pénzügyi, mind a humán területen a Jászberényi Tankerület kollégái fognak segíteni a tanévkezdésnél, de ugyanilyen segítséget tudunk majd nyújtani – egyeztetve a szolnoki tankerülettel – a karbantartási feladatokban is.

A gyakorló iskola miért került a szolnoki tankerülethez?
Ez lényegében a tavaly decemberben elfogadott kormányrendeletnek a következménye, amely szerint a gimnáziumok fenntartását a megyeközponti tankerület fogja végezni. Mivel ebben az intézményben van gimnáziumi osztály is, független attól, hogy lényegesen nagyobb létszámú az általános iskola, a gimnáziumi osztály jelenléte miatt a szolnoki tankerülethez került. Ugyanez a helyzet a Lehel Vezér Gimnáziummal is, amely esetében január elsejéig még mi látjuk el továbbra is az eddigi feladatokat. Természetesen folyamatos kapcsolatban leszünk ezekkel az intézményekkel a továbbiakban is,  és a szükséges segítséget meg fogjuk adni.

Tudjuk, hogy személyi kérdések másutt is terítékre kerültek…
A Palotásy Zeneiskola ez évi működését érintő változás, hogy Cs. Nagyné Turi Márta egy éves vezetői megbízása lejárt, s idén szeptember elsejétől a zeneiskola intézményvezetői, igazgatói feladatainak az ellátásával Farkasné Szőke Tünde kapott megbízást. Ez a megbízás határozott időre szól, maximum egy évre, illetve az eredményes pályázat lezárásáig, amely várhatóan az év folyamán, akár már néhány hónap múlva kiírásra kerül.

Átrajzolódott kissé a tankerület. Hogy érinti ez a tanulók létszámát?
Az előző tanévben a járási KLIK-es intézmények tanulói létszáma 4138, az első osztályba beiratkozottak száma 384 tanuló volt. A jelenlegi tanévkezdéskor a tanulói létszám 3662 – a jászfényszarui intézmény távozásával csökkent –, és az általános iskolák első osztályába beírtak száma 326 nebuló. Örömteli hír, ami Jászberényt érinti, a Bercsényi Miklós Általános Iskolában ismét három első osztály indulhatott szeptember elsején. A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a tavalyinál is nagyobb létszámmal, 716 diákkal (28 osztállyal) kezdhették a tanévet.

A pedagógusok hogy kezdték az évet?
A pedagógusok összetétele és az oktatást segítő alkalmazottak köre lényegében nem változott. Teljes állásban 386 kollegánk dolgozik, akik közül harmincketten a nevelő-oktató munkát segítik, huszonöten pedig technikai dolgozók. Alapvetően minden feladatot el tudunk látni, a szakos ellátottságunk a tavalyihoz képest kicsit javult, a problémákat igyekszünk megoldani az áttanításokkal, hogy a lehető legkevesebb sérelem érje a tanulókat. A hiányszakok továbbra is az angol nyelv, az informatika, a matematika – és a mindennapos testnevelés beépülésével –, a testnevelés tanári szak. Jó hír, hogy a Jászsági Általános Iskolában iskolapszichológus állhatott szolgálatba.

A tanulók és tanárok legbiztosabb kapcsolódási pontja a tankönyv. Ennek az elosztásáról idén kevesebb kritikát hallottunk.
A tankönyv ellátottság mindenhol rendben van, az intézményvezetők visszajelzései alapján a tankönyvszállítás zökkenőmentesen zajlott. Az is segített, hogy most az intézmények egy csomagban kapták meg a tankönyveket, nem pedig tanulóra lebontva. Előző évben annak csomagolása, nem helyben történt, nagyobb hibalehetőség volt benne, ezért fordulhatott elő korábban több probléma.

Megváltozott iskola-ügyben az önkormányzatok szerepe. Velük milyen a kapcsolatuk?
A tankerület intézményeit működtető önkormányzatok, mint a jászberényi önkormányzat, az iskolaépületek működtetésében jelentősen kiveszik a részüket, minden évben segítséget nyújtanak az intézmények fejlesztése, illetve felújítása, karbantartása vonatkozásában. Az intézmények igényeinek megfelelően az intézmények vezetőivel egyeztetve történik mindezek elvégzése. Nagy felújításra nem került sor az idén. Ami nagyon problémás volt, – például Jászjákóhalmán a tanterem burkolata már a gyermekek egészségét veszélyeztette –, ott léptünk, illetve ahol kellett nyílászárók javítását, cseréjét, tisztasági festéseket végeztettünk. Részben a karbantartók közreműködésével, részben pedig közmunkások segítségével.

Elrugaszkodva az Ön által említett és a lenti táblázatban is látható beszédes számoktól, hogyan látja a jászberényi tankerület és iskoláinak jövőjét?
A módszertan, az infrastruktúra és a tartalom fejlesztése viheti előre a tanügyet, ami természetesen túlnyúlik a járás határain. Az iskolarendszer átalakítása megtörtént nálunk, a jövőben a minőségi oktatás lehet a célunk. Ebben nagy szerepe van a pedagógusok megbecsülésének, jó tapasztalataik átvételének. Kapcsolódunk az országos lehetőségekhez is, mint a nemzeti köznevelési portál, vagy a közeljövőben induló egységes országos oktatási szoftver, ami az óvodától folyamatosan végigkíséri a tanulókat a jövőben iskolai útjukon.

klebersberg_tablazat.jpg