Korszerűsítés az iskolákban

A gimnázium földszinti mellékhelyiségei újultak meg a nyár folyamán 5,6 milliós bruttó értékben önkormányzati támogatással, tervezői szinten szülői segítséggel. Antics István igazgató köszönetet mondott a városnak, a kivitelezőnek és a tervezőnek a közreműködődésért, melynek eredményeképp a patinás épülethez méltó, kulturált mosdókat kapott az intézmény.

Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a nap folyamán már részesei lehettünk egy oktatási intézmény megújításának, nevezetesen a Nagyboldogasszony iskola homlokzatának újabb felülete készült el, melyet a tanévnyitó alkalmával ünnepélyesen felavattak. A Bercsényi iskolában még az ősszel rendbe teszik az udvart, megoldják a csapadékelvezetést. Az Apponyi iskolában uniós pályázat bevonásával folyó munkálatokban is részt vesz a város a tervezés, szervezés szintjén. Az egyetem fenntartásából a Klikk-hez átkerült Gyakorló iskola komoly műszaki problémákkal küzd. Ennek megoldására vonatkozóan is folynak tárgyalások, emellett az iskola diákjainak közétkeztetését szintén a város vállalta magára. Az oktatási intézmények épületeinek állagmegóvása, szinten tartása és a munkálatok hátterének megteremtése az önkormányzat feladata. A polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy Nagy András bizottsági elnök vezetésével az önkormányzat felmérte az iskolák amortizációs állapotát és ennek tükrében a jövő évi költségvetésbe beépítik a szükséges összegeket. A következő hetek feladatai között szerepel az igények prioritási sorrendbe állítása. Elképzelés szerint a ciklus hátralévő négy évére szétosztanák a feladattömeget, melyek teljesítéséhez megpróbál pályázati segítséget is igénybe venni a város. Az önkormányzat az oktatási ágazat életében folyamatosan jelen van, lehetőségeihez mérten támogatja azokat.