Felújítás és restaurálás közpénzből

Szeptember elsején a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Iskola tanévnyitó szentmiséjét követően megszentelték az impozáns épület szünidőben felújított homlokzatrészét, valamint az út túloldalán, a nyáron restaurált szoborcsoportot, az ún. Juhász-keresztet.

A Nagyboldogasszony Kéttannyel­vű Katolikus Általános Iskola újabb külső homlokzati része újulhatott meg az önkormányzat tíz millió forintos hozzájárulása által a vakáció ideje alatt. Az önkormányzat támogatásával tavaly felújították a nagy múltú intézmény főbejárati homlokzatát, idén pedig újabb, városképileg is fontos szakasz felújítása valósulhatott meg a város segítségével.

A megújult homlokzat megszentelő ünnepségén dr. Novák István főigazgató atya üdvözölte Szabó Tamás polgármestert, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestereket, a jelenlévő önkormányzati képviselőket, a pedagógusokat, az iskola gimnazistáit. Ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a város vezetésének a támogató segítségért. Most olyan újabb fejlesztés valósult meg, melyet a rendelkezésre álló saját erőforrás– az iskola még nagyobb volumenű beruházási munkálataiból fakadóan – nem tett volna lehetővé. Végül Isten áldását kérte a jelenlévőkre és a megújult épületrészre.

Szabó Tamás polgármester a város és a nem önkormányzati fenntartású intézmények közötti sikeres együttműködés fontosságát méltatta köszöntőjében. Kiemelte, a város a jövőben is megtesz mindent annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten támogatni tudják az oktatási és kulturális intézményeket, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Kitartást és eredményes tanévet kívánt a diákoknak és pedagógusaiknak.

A köszöntőket követően Taczman András diakónus megszentelte az épület megújult homlokzatát, majd átsétáltunk a szemközti oldalra, ahol Greutter György káplán atya megáldotta a szintén nemrégiben megújult Juhász keresztet.
A legutóbb 1879-ben felújított műemlék szoboregyüttes restaurálására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégium kétmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. A szobor közel hétmillió forintnyi összegű restaurálási munkálataihoz Jászberény Város Önkormányzata biztosította a további fedezetet.

Mint ismeretes a városlakók egy része kritikával illette a helyreállítási munkálatokat. A restaurálási munka folyamán azonban kutatásokat végeztek a szoborcsoport eredeti ábrázolására vonatkozóan, melynek során a JNSZM Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal szakemberének jóváhagyásával egy kőrestaurátor művész állította vissza az eredetivel leginkább megegyező (színezetű) állapotot.