Ilyen jó szocpol még nem volt

Legutóbbi interjúnk óta nagyon sok minden történt a Jászságban és a Parlamentben is. Itt, nálunk két új üzemet avattak, átadták a 31-es utat és egy felüljárót is. A Parlamentben pedig példa nélküli módon már elfogadták a jövő évi költségvetést. Ez utóbbival és ennek vonatkozásaival kezdtük az interjút.

Miért fogadták el ilyen hamar az ország jövő évi költségvetését? Ez hagyományosan a karácsony előtti időszak éjszakai óráiban szokott megtörténni.

Az elmúlt ciklus négy évében eljutottunk odáig, hogy a magyar gazdaság stabil, a költségvetés fő számai az uniós tagállamok között is dobogós helyezést biztosítanak hazánknak – és elismerést a befektetők részéről. A kormány május közepén benyújtotta a költségvetési javaslatot, amit a Tisztelt Ház megtárgyalt és elfogadott. Ez a korai költségvetés mindenképpen erősíti a kiszámíthatóságot, ha úgy tetszik a tervezhetőséget a gazdaság szereplői számára.

Mielőtt a fő számokról kérdeznénk, azért térjünk vissza egy pillanatra az előző válaszára. Amikor az előző négy év teljesítményéről beszélt, picit mintha hunyorgott volna. Minek szólt ez a „grimasz”?

Nem volt tudatos, de ha mégis észrevett valami ilyesmit,  annak egy oka van. 2010-ben Magyarországot Görögországgal együtt emlegették és kezelték a befektetők és a gazdasági-pénzügyi világ meghatározó szereplői. Ma már egy átlag újságolvasó számára is világos, hogy ebben a négy-öt évben a két ország teljesen más utat járt be. Magyarország nagyon gyorsan visszafizette az elődei által felvett világbanki kölcsönöket. Idő előtt, így lehetősége vált szabadabban meghatározni a gazdaságpolitikáját, aminek következtében csökkent, majd eltűnt az infláció, 3%-os gazdasági növekedést tudtunk fölmutatni, és az államháztartási hiány is folyamatosan az Európai Unióban elvárt 3% alatt maradt. Így a válság hatásai ellenére csökkenteni tudtuk az államadósságot. Ezt a teljesítményt akkor lehet igazán értékelni, ha a görögök mai kétségbeejtő gazdasági helyzetére gondolunk.

Sok számmal ne terheljük az olvasót, de a legfontosabbakat mégis emelje ki!

Akkor csak három számot mondok. A jövő évi büdzsé 2,5%-os gazdasági növekedéssel, 1,8-2%-os inflációval és megközelítőleg 2% államháztartási hiánnyal számol.

Nézzük meg, mi van a számok mögött. Milyen a költségvetés filozófiája?

Egy mondatban megfogalmazva a jövő évi költségvetés legfőbb jellemzője az adócsökkentés. Más megközelítésben pedig minden korábbinál jobban a családok éve lesz 2016. Mindenkit érint a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadó további 1%-os csökkentése. Ezzel a döntéssel négymillió ember zsebében 120 milliárd forinttal marad több. Ez a lépés beleillik abba a filozófiánkba, amely 2010 óta változatlan. Nevezetesen fő célunk: a családok terheinek csökkentése. A családi adókedvezmény 2011-es bevezetés óta – az idei várható 240 milliárd forintos tehercsökkenéssel együtt – már több mint ezermilliárd forintot csoportosítottunk át a központi költségvetésből a családokhoz, magyarul hagytunk ott náluk.

Ez jól hangzik, de tegyük érzékletessé, átélhetővé a családok számára.

A korábbi döntésünk értelmében a jelenlegi tízezer forintról a kétgyermekesek családi adókedvezménye 2019-ig fokozatosan húszezer forintra nő gyermekenként, jövőre 12,5 ezer forintra. Ez 15 milliárd forintos adócsökkentést jelent. Még inkább a mindennapokhoz közelítve: a két átlagkeresettel rendelkező, kétgyermekes családoknál jövőre havonta 9-9,5 ezer forinttal marad több. Egy ugyanilyen, de gyermektelen családnál ez havi 4700, míg a két minimálbéres kereső és két gyermekesek esetében éves szinten 85000 forint. A családi adókedvezmény 350 ezer családot érint és egészen más megközelítés, mint a szocialistáké, akik kormányzásuk elején, 2003-ban eltörölték a gyerekek után járó adókedvezményt, ami gyakorlatilag jelentős adóemelést jelentett.

Kiemelte az előbb a családok szót a költségvetéssel kapcsolatban. Ez az Ön megközelítésében hogyan és miért kap ekkora hangsúlyt?

Az állami költségvetéssel jövőre is azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit mindenkinek jobb legyen. Egyéneknek, vállalkozóknak, az egész országnak. Vannak olyan elemek, mint például a sertéshús áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentésre, amelyek mindenkinek előnyösek, bár a szegényebbek számára a hatásuk erőteljesebb. Más dolog a szociálpolitika hangsúlya. Úgy véljük, hogy a család, ez a több ezer éves képződmény, gyerekekkel teljes. Az eddigi szociálpolitikai támogatást éves szinten ötszázan tudták igénybe venni. Ezért változtattunk, idén 4, jövőre 12,5 milliárd forintos, felülről nyitott kasszával. Házaspárok és párkapcsolatban élők egyaránt igénybe vehetik saját vagy örökbefogadott gyerekeik, sőt előre vállalt gyerekeik után. Ebből a szempontból a törvény már a 24 hetesnél idősebb magzatot is elfogadja. A CSOK néven – rövid o-val – július elsejével indult a Családi Otthonteremtési Program, amelyben már nemcsak új, hanem használt ingatlan vásárlására, bővítésére is lehet támogatást kérni, 500.000 forinttól 3,25 millió forintig. A támogatás összege függ a gyermekek számától, a lakás nagyságától és az ingatlan energiahatékonyságától.

Mielőtt a Jászság közelebbi ügyeiben elmerülnénk, mindenképpen szeretnénk megkérdezni a véleményét a magyar földtörvény körüli, az Európai Unióban ismét fellángolt vitáról.

Magyarország nemzeti vagyonának igen jelentős része, 35%-a a földvagyon. Mi a törvény elfogadásakor is ennek a tudatában tettük meg javaslatainkat. Ma is úgy gondolom, hogy a föld földművesek kezébe kerüljön, és mivel magyar földről beszélünk, a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy magyar földművesek kezébe. Számos európai országban tanulmányoztuk az ottani állapotokat és módszereket. A magyarországi éves 10%-os földtulajdon változás határainktól nyugatra értelmezhetetlen. Náluk jóval 1% alatti a tulajdonosváltozás, vagyis az öröklés kivételével szinte nem is létezik. Olaszországban elmondták nekem, hogy a föld értéke gyakorlatilag mindegy, hogy mennyi, mert nem eladó. A mezőgazdaságból élők számára ez a családi ékszer, mert a család megél belőle. Náluk a földtámogatás rendszerében hangsúlyos elem, hogy biztosított-e a generációs folytatás. Az egyik gazda például elmondta, hogy semennyi támogatást nem kap, mert a gyerek kitanult orvosnak és nem folytatja a mezőgazdasági termelést. Természetesen megértjük, hogy csábító Magyarország 4,5 millió hektár jó minőségű földje, amelyből az otthoni árakhoz képest aprópénzzel be lehetne vásárolni. Azt meg a szerencsésebb történelmű nyugati országoknak kell megérteni, hogy ha náluk állampolgáraik tulajdonában van a föld, hát nálunk is úgy kell, hogy legyen.

Térjünk vissza a Jászságba. Képviselői irodát nyitott Jászberényben. Hogy vált be?

Az apáti iroda után nyitottuk meg a jászberényit, amely a város súlyának és vonzáskörzetének megfelelően időszerű volt. És ez mára be is igazolódott. A két iroda működtetéséhez jelenleg két, ősztől három politikai munkatárs segítségét veszem igénybe. Így az irodák folyamatosan tudják fogadni az érdeklődőket, s én magam is legalább heti 1-2 alkalommal itt vagyok Jászberényben. Azt tapasztalom, hogy ennél is jóval nagyobb az igény. Keresnek ötleteikkel, javaslataikkal, kritikáikkal az emberek. Ez így van rendjén, hiszen én már az első parlamenti ciklusom idején is azt vallottam, hogy nem azért lettem a képviselőjük elsősorban, hogy a kormány intézkedéseiről, azok helyességéről meggyőzzem az embereket, hanem főképp azért, hogy a jászok elvárásait képviseljem a Parlamentben. Ehhez folyamatos kommunikációra van szükség, amit ez a két iroda nagyban elősegít.

Képviselőként hogy érzékeli, a Jászság mennyire elégedett az elmúlt négy-öt év kormányzati tevékenységével?

Minden jász nevében természetesen nem nyilatkozhatok, bár sokak véleményét ismerem. Én, személy szerint úgy látom, hogy a lehetőségekhez képest elégedettek lehetünk, ugyanis az országban nem volt olyan régió, ahova arányosan ennyi pénz jutott volna. Nagy dolog a 31-es út átépítése, valamint a többi ismert útfejlesztések, de okunk nincs a hátradőlésre. Legutóbb a Fényszarun elkészült felüljáró és a hozzá csatlakozó út átadásakor is azt mondtam, hogy szép, szép, de ezen az úton nemcsak jelképesen, hanem konkrétan is tovább kell menni, felújítani a folytatását is Jászberényig, beleértve az elkerülő utat is.

Tud említeni három olyan példát, amire a legutóbbi időkben büszke?

Ha a legfrissebb szívmelengető fejlesztésekre, beruházásokra gondolunk, akkor mindenképpen köztük vannak a Jász-Plasztik és a Rosenberger cégek több milliárd forintos, részben Európai Uniós támogatással megvalósult fejlesztései. Ezek révén nemcsak a térség gazdasági ereje nőtt, de 250-250 új munkahely is létrejött. Harmadikként egy teljesen más példát említve az alsó-jászsági települések és szervezetek pályázaton 17 kisbuszt nyertek több mint 120 millió forint értékben, amelyekkel mindennapi tevékenységüket hathatósan segíteni, szervezni tudják.

Az előbb a büszkeségről kérdeztük, egészen más területről, a kultúrából ide illik a Jászok dicsősége. Erről még kevesen tudnak, de az ügy egyik motorjaként bizonyára tájékoztatni tudja olvasóinkat.

A makro szintről közeledtünk a helyihez, a Jászsághoz. Ebben a dologban úgy gondolom, hogy országos szinten deficit mutatkozik a nemzeti öntudat felvállalásában, bemutatásában. Tapasztalataim szerint más országokban ez jobban érzékelhető. Itt, nálunk a Jászságban, a redemptio nemes hagyományát őrizve, erősítve is tudnunk kell, hogy nem mindegy hol és melyik a szülőhelyünk, nem mindegy, hogy hol akarunk most és majd élni, és később végleg nyugovóra térni. Legyünk büszkék arra, amit az őseinktől kaptunk. Egy kiváló művészcsapat Mihályi Gáborral és Várszegi Tiborral az élen, arra vállalkozott, hogy zenés színpadi darabban megfogalmazza a jászok dicsőségét. Olyan, a jövőnek szóló darab lesz ez a Jászság számára, mint az István, a király az országnak. Példaértékű vállalkozás és újszerű, hiszen más, mint az eddigiek, amikor egy konkrét iskolát, egészségügyi intézményt támogattak, támogattunk. Köszönet a vállalkozóknak, az önkormányzatoknak, nem utolsó sorban Balogh Ádám alelnök úrnak, akinek a Nemzeti Bank 30 millió forintos szponzoráló gesztusa köszönhető.
Végezetül minden kedves olvasónak kellemes nyarat kívánok!