Temetőbúcsú

A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt kápolna búcsúját ünnepeltük július 19-én, vasárnap az Újtemetőben.

A kánikula ellenére is sokan érkeztek a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére. A legszentebb áldozatot Zsova János újmisés atya mutatta be ezen a napon a híveknek, aki Dr. Novák István atya meghívására érkezett a temetőbúcsúba. A búcsúi elmélkedés előtt Taczman András diakónus, a Jézus neve plébánia képviselő-testülete és hívőközössége is köszöntötték az atyát, erőt, egészséget kívánva papi hivatásának szolgálatkész mindennapjaihoz.

Zsova János atyát egy hónapja szentelték áldozó pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára, aki mint fogalmazott, élete delén mondott igent Isten hívó szavára. Kápláni működését augusztus elsejétől kezdi meg Szerencsen, ott gondozza majd a hívek lelki életét.

A káplán atya prédikációjában kiemelte az egyházi év Mária-ünnepeit, melyek megmutatják, miként tekinthető igazi példaképnek a boldogságos Szűz Mária élete. Példája engedelmességre tanítja az embereket, aki igen mondott az angyali üdvözlet szavára. A Boldogságos Szűzanya volt az, aki életet adott a Megváltónak, általa az Úr Jézus megszentelte a családokat. Kihangsúlyozta az édesanyák szerepét a család, és főként a gyermekek életében. Mint fogalmazott, példát vehetünk Szűz Máriáról, kinek életében volt öröm, bánat és szenvedés.

Kiemelte a Szűzanya közvetítő szerepét. Ő a kiválasztott, mint ember, aki elengedhetetlen kapocs az ő Szentfia és az emberek között. „A Szűzanya a legnagyobb evangélista, aki végigkísérte Jézus életét születésétől kezdve egészen kereszthaláláig. Mint közvetítőt, őt helyezzük előtérbe. Az ő anyai szeretete mindig végigkísér bennünket, a legtöbbször ő segítségét kérjük, imádságainkkal, hogy ő általa tudjunk eljutni Szentfiához és a Mennyei atyához. Imádkozzunk, hogy a Boldogságos Szűzanyának a segítségét mindig megtapasztalhassuk, érezzük azt, hogy a Szűzanya a mi édesanyánk, akihez bármilyen kéréssel fordulhatunk” – elmélkedett Zsova János atya. Az ünnepi szentmise körmenettel és újmisés papi áldással zárult.