Két kiállítással jubilál a Hamza

Húsz évvel ezelőtt, július 15-én nyitotta meg kapuit a képzőművészet-barátok örömére a Jászság kulturális palettájának meghatározó színfoltja, a Hamza Múzeum. A jeles évfordulót elmúlt szerdán méltóképpen ünnepelte az azóta már Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria nevet viselő intézmény a múzeum életében szerepet játszó társszervezetekkel, támogatókkal és a művészet iránt rajongó látogatókkal.

A jubileumi ünnepség a Déryné Rendezvényházban vette kezdetét, előadásokkal, műsorral és természetesen születésnapi tortával, pezsgős koccintással.
A köszöntők sorát Szatmári Antalné alpolgármester asszony beszéde nyitotta. Az alpolgármester asszony visszaemlékezett a kezdetekre, amikor még minden képlékeny és kérdőjelekkel tűzdelt volt. Az immár ifjúkorba lépett múzeum remekül megtalálta helyét az elmúlt évek folyamán. Programjai, kiállításai illeszkednek a térség kulturális életéhez, dolgozói pedig szívvel, lélekkel és nem utolsó sorban nagy szakértelemmel végzik tevékenységüket. A városvezetés a kezdetektől pártfogóként áll a múzeum mellett hangsúlyozta Szatmári Antalné. Mindemellett kiemelte, hogy Jászberény három múzeumának együttműködése példaértékű. Végezetül a város nevében megköszönte a gyűjtemény dolgozóinak munkáját, akik tevékenységüket nem csak a régió lakóinak javára végzik, de Jászberény hírnevét is messze viszik.

A Cantate Nobis Énekegyüttes már számos alkalommal vendégszerepelt a galéria rendezvényein. Ezúttal is színvonalas előadást élvezhettünk műsorukban, melynek nyitódalaként stílszerűen az Ünnepelni jöttünk című mű csendült fel.

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány kurátoraként köszöntötte az egybegyűlteket. A Hamza házaspárral történt találkozások emlékmorzsáit, a múzeum kezdeti szárnypróbálgatásait és a jövőre vonatkozó álmait idézte a hallgatóság elé Negyedszázad Hamza szolgálatában című előadásában. Az ügyvivő az intézmény életében szerepet játszó közreműködőknek szóló köszönetnyilvánításon túl hangot adott vágyainak is. Szeretné, ha Jászberény város polgármesteri széke felett egy Hamza kép függene, ha a fővárosban is nyílna Hamza-tárlat, valamint a Brazíliába kiutazó diáksereg megismerné a művész életútját és alkotásait.

A múzeum jelenlegi igazgatónője, Farkas Edit 20 év 20 percben címmel foglalta össze az intézmény és a hozzá kapcsolódó csoportok történelmét és jelenlegi helyzetét. A vetített képes összeállítás felvillantotta az emlékezetes tárlatok pillanatait, a múzeum falai között zajló alkotó tevékenységeket, a széles korosztályi réteg számára szervezett változatos programokat. A képkockák segítségével betekinthettünk a múzeummal szorosan összefüggő Hamza Stúdió és a Jászsági Képzőművészek Baráti Körének aktivitásaiba, kirándulást tehettünk a népszerű Galériabusszal, láthattuk az intézmény falain kívül zajló hamzás programokat. Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy fontos feladatuknak tekintik a XX. században alkotó festőművészek emlékének megőrzését, ezért az itt élő alkotók mementójaként emléktáblákat avattak, kiadványokat, könyveket szerkesztettek, katalógusokat, kislexikonokat adtak ki. Az intézmény életében hasznos segítséget nyújt a hamarosan megújuló honlapjuk és Facebook profiljuk is. A két évtizedes működést számos támogató, külsős és főállású munkatárs segítette. Farkas Edit megköszönte munkájukat és azt a szoros együttműködést, mely a város három múzeuma között létrejött.

Erről a gyümölcsöző együttműködésről beszélt előadásában Szikra István, a Szikra Galéria tulajdonosa, a múzeum kuratóriumának alelnöke. Szikra István elöljáróban kiemelte a megalapítást lehetővé tévő egykori jászberényi tanácselnök Búzás László és a Jász Múzeum akkori igazgatójának Tóth Jánosnak együttműködését. Köszönetét fejezte ki a már leköszönt igazgatóknak B. Jánosi Gyöngyinek, Góg Zoltánnak, a posztot napjainkban betöltő Farkas Editnek, a kurátoroknak. A galériatulajdonos ismertette a megjelentekkel a három társintézmény együttműködésének mibenlétét, melynek keretében felvállalják a Jászság képzőművészeti értékeinek ápolását, terjesztését, képzőművészeti események, rendezvények közös szervezését, országos és városi rendezvényeken való együttes megjelenést, egymás támogatását a képzőművészeti és egyéb kiadványok megjelentetésében.

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány kuratóriumának elnöke a Hamza és a város kapcsolatát ismertette a hallgatósággal. Az igazgatóasszony felhívta a figyelmet a tényre, hogy eleink életében mindig előkelő helyet foglalt el a kultúra ápolása, az értékek megőrzése, még azokban az időkben is, amikor anyagi javakban szűkölködött a település. A Hamza Múzeum alapítása a jászok történetének különösen jelentős esztendejében jegyzett, hiszen 1995 a redemptio 250. évfordulóját is jelzi.

A magángyűjteményből közgyűjteménnyé váló intézmény mellé a város támogatólag állt, megalapítva a közalapítványt, mely 2000 óta működteti a múzeumot. A kuratórium kiváló vezetőket kapott dr. Horváth László, dr. Dobos László, Szikra István, Máté György személyében. A gyűjtemény törzsanyagát Hamza D. Ákos képzőművészeti alkotásai, filmanyagai és felesége, Lehel Mária divatrajzai alkotják. A jászsági képzőművészek gyöngyszemeivel kiegészített gyűjtemény felbecsülhetetlen értéke a régiónak. Sajnos ennek a kincsnek csak töredékét láthatja a nagyközönség, mert az anyag nagy részét raktárban kényszerülnek tárolni. Az intézménynek nagy szükség lenne támogatásra egy olyan épület biztosításával, melyben méltóképp bemutathatnák ezt a páratlan képzőművészeti együttest. Tény, hogy egy múzeumot könnyebb alapítani, mint fenntartani, de a város három múzeumának egymást kiegészítő együttműködése a szűkös anyagi keretek ellenére is példaértékű – hangsúlyozta dr. Bathó Edit.

Az előadásokat követően Nagy Nikolett könyvtárvezető kért szót, aki néhány mondat erejéig köszönetét fejezte ki a két intézmény között megvalósult remekül működő kapcsolatokért. Meglepetésként egy, a Trió Tv anyagaiból készült válogatással kedveskedett a múzeum munkatársainak. Szintén meglepetést hozott a Jászkerület csapata. Góg Zoltán és Gál-Dobos Beáta az alkalom apropóján egy Bényi festménnyel gazdagították a gyűjteményt. A kisteremben születésnapi torták elfogyasztásával és pezsgős koccintással köszöntötték az egybegyűltek a húsz éves múzeumot.

A rendezvényház jó hangulatát nehezen hagyták ott a vendégek, ezért némi időbeni csúszással folytatódott a program, melynek helyszíne a múzeum Gyöngyösi úti épülete volt. Itt két új kiállítás megnyitójának lehetett tanúja az odaérkező közönség.

Az Emlékképek című tárlat a Hamza Múzeum és Jász Galéria legfontosabb eseményeit mutatja be az intézmény születésétől napjainkig. A Párban című kiállítás a Hamza házaspár személyes tárgyain keresztül mutatja be a művészek mindennapjait, enged bepillantást kapcsolatukba és alkotói tevékenységükbe. A tárlatot Mihalikné Kerek Judit ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

A San Paulo-i otthont megjelenítő szobabelső, a házaspár levelezése, fotói, használati tárgyai tükrében egy nagyon személyes hangvételű, szerethető kiállítást sikerült létrehozni. A barátságos enteriőr és a nem kevésbé barátságos vendéglátók a hivatalos megnyitót követően is maradásra késztették a megjelenteket, akik még hosszasan idézték a Hamza házaspárral történt személyes emlékeiket, a közös élményeket.