Esélyt adni a rászorulóknak

Múlt hét csütörtökön konferencia és kerekasztal beszélgetés volt a Városi Könyvtár kamaratermében. A járás településeinek polgármesterei, delegáltjai és civilszervezetek képviselői a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Járási Esélyteremtési Programterv (JEP) létrehozásáról egyeztettek.

A cél, hogy olyan járási szintű koordinációs, szervező tevékenységek valósuljanak meg, melyek a leszakadásban lévő társadalmi csoportok, az idősek, a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, gyermekek és a nők szociális, oktatási, egészségügyi helyzetének javítására irányulnak. Ennek érdekében a JEP meghatározná a 2014-20-as EU-s költségvetési ciklus járási célkitűzéseit.

A jövőbeli közös munka és az együttgondolkodás első fázisa volt a csütörtök délutáni kerekasztal konferencia, melyen Gáspár Csaba projektvezető, Nagyné Varga Ilona, az Esély Szociális közalapítvány igazgatója, a program külsős munkatársa és Pócs János országgyűlési képviselő méltatták a projekt jelentőségét Jászberény és a Jászság életében.

Az együttműködés kezdőlépését a járás valamennyi települése megtette azzal, hogy felismerve a programban megfogalmazott célok fontosságát, kezdettől fogva mellé álltak. „A program kidolgozásához – mely tükrözni fogja a társadalmi problémák kezelésének új módját – a hatékony működéshez azonban elengedhetetlen a személyes konzultáció, a tapasztalatcsere, a párbeszéden alapuló segítségnyújtás” – fogalmazott Nagyné Varga Ilona

A program mostani, első szakmai konferenciáján az idősek helyzete és esélyegyenlősége kapott figyelmet. Turucz Edina vetített képes előadásában összefoglalta az időskorúak helyzetét előbb Magyarország, majd a Jászberényi Járáshoz tartozó települések tekintetében. Ismertetőjéből kiderült, hogy a korábban feltárt problémák a járás több településén megegyezőek. Az adatok alapján az elmagányosodás négy jászsági településen – Jászfényszarun, Jászágón, Jászjákóhalmán és Pusztamonostoron –, is megmutatkozik. A biztonságérzet hiánya, az elesettség és az áldozattá válás Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor településeken jelentkezett a leginkább. További probléma az alacsony nyugdíjjal rendelkezők megélhetése, a nappali ellátás hiánya.

Az előadó a továbbiakban felvázolta a lehetséges megoldásokat. Ilyenek például a klubközösségek támogatása, a nappali ellátás, az idősek gondozásának fejlesztése, a jelzőrendszeri hálózat bővítése, a polgárőri szolgálat kiterjesztése, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kiépítése.

A találkozón a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek klubjának énekkara népdalcsokorral, operett dallamokkal és indián zenére készült moderntánc-koreográfiával kedveskedtek a jelenlévőknek. A szépkorúak műsora ékes bizonyítéka az időskorúak aktív társadalmi szerepvállalásának. Rövid szünetet követően a konferencia a projektben részt vevők bemutatkozásával és a személyes tapasztalatok bemutatásával folytatódott.