Szemle a Neszűrben

Kedden délelőtt a tavaly indult, helyi sajátosságokra épülő mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretében kitisztított, majd újraművelt területeket a helyszínen ellenőrizte Szabó Tamás polgármester és dr. Bátonyi Attila aljegyző.

A Neszűrbe tervezett útra a két vezetőt elkísérték a hivatal illetékes irodáinak munkatársai, a J.V.V. Nonprofit Zrt. szakemberei, valamint a sajtó képviselői.

A korábban parlagon fekvő, elhanyagolt földek hasznosítását tavaly húsz munkás nyolc hektáron kezdte meg: három hektáron homoktövist, öt hektáron energianádat ültettek. Az előbb említett növény orvosságként, míg az utóbbi fűtőanyagként hasznosítható majd a jövőben.

Idén márciustól a mezőgazdasági program már negyvenöt foglalkoztatottat számlált, akik a meglévő ültetvények gondozása mellett újabb három hektáron homoktövist és az azok sorközi töltésein ligetszépét telepítettek. Utóbbi magjaiból olaj sajtolható a szépségipar számára. További tizenöt dolgozó foglalkozik a mezőgazdasági utak karbantartásával a Neszűr és az Öregerdő területén.

Megtekintettük azt a 300 facsemetét – vérjuhar, magas- és gömbkőris –, melyeket a vadaktól védve, elkerített területen ültettek annak érdekében, hogy szakszerű gondozást követően a város köztereit díszítsék. A faiskola meglévő állományát további kétszáz facsemetével szeretnék bővíteni a jövőben.

A polgármester elmondta, hogy az őszi időszakban öt hektáron lucernát vetnek, amit az állatkert számára adnak át, valamint három hektáron megújul a Sírkert utcai erdő is, ahová nemes nyár csemetéket telepítenek. A külterületi bejárás kapcsán hozzátette, az önkormányzat a JVVN Zrt-től közel tíz hektárt vett át, a lakosság részéről nagyjából hat hektárt ajánlottak fel, így a város megközelítőleg húsz hektáron folytat mezőgazdasági tevékenységet ebben az évben. Elmondta, az elhanyagolt területek kitisztítása során tűzifaként hasznosítható faanyag került kitermelésre. Ezt a téli tűzifaosztási program keretében adják a rászoruló lakosságnak.

A gyermektábor bekötő útjánál megkezdődött az illegális hulladéklerakó felszámolása, a töméntelen mennyiségű szemét elszállítása. Takács Attila, a JVVN Zrt hulladékgazdálkodási szakembere elmondta, hogy az illegális hulladéklerakó hely megtisztításán a hét eleje óta közmunkaprogram keretében tizenöten fáradoznak: a felgyülemlett szemetet zsákokba gyűjtik. A takarítási munkálatok vélhetően a napokban befejeződnek. Az illegális hulladéklerakótól távolabb megnéztük azt a kijelölt helyet, ahol a neszűri lakosok lerakhatják a háztartási hulladékot a kihelyezett konténerekbe. A területre hamarosan térfigyelő kamerát szerelnek az illegálisan elhelyezett hulladék lerakásának megelőzése, illetve épp az ilyen cselekmények elkövetőinek beazonosítása érdekében.