Közügyek a köz érdekében

Hétfőn késő délután a könyvtárban tartott lakossági fórumot az ország és a város közügyeiről dr. Gedei József a Demokratikus Koalíció jászberényi önkormányzati képviselője. Vendégei voltak Debreczeni József közíró, a DK elnökségi tagja, valamint Gregor István a párt önkormányzati külsős bizottsági tagja.

Sajnos ma egyre többen elfordulnak a közügyek gyakorlásától, a politikától.  A társadalom és a város fejlődésére károsan hat ez a fajta közöny – állapította meg bevezetőjében dr. Gedei József. A képviselő öt év tükrében öt érvben fejtette ki a passzivitás okait. Első okként Szabó Tamás és a városvezetés eredménytelen működését, beteljesítetlen ígéreteinek halmazát említette. Jászberény a szomszédos településekhez képest lassan lemarad, mert nem élnek a fejlesztési források kihasználásával, elfolynak az iparűzési adó bevételei. Csökken a lakosságszám. A második tézise szerint az elosztás szempontjából igazságtalan a városvezetés, ugyanis nem mérsékli az Orbán- kormány káros hatásait. A harmadik érve az országos korrupciós és közbeszerzési botrányok nyomán Berény érintettsége, miszerint például elesett a közvilágítási fejlesztés megvalósításától. Gedei szerint visszásság történt a polgármester lakáspályázatával kapcsolatban is, mely ügy nevezhető akár korrupciónak is. Negyedik okként nevezte meg a városvezetés antidemokratikus magatartását, mert Jászberény lakosságának elenyésző kisebbségével kerültek képviselők a város önkormányzati székeibe. Az ötödik ok a passzivitás tényére az, hogy Jászberény a szakadék széle felé közlekedik. Zsákutcának bizonyult a kórház ügy, a kultúr-malom története. Elvesztettük a jász autonómiánkat, helyi ügyekben átengedték a döntések jogát a centrális hatalomnak.

A következőkben Gregor István kapott szót, aki a városüzemeltetési bizottság és a Dalkia vizsgálóbizottság tagjaként szólalt meg. Véleménye szerint a belváros fejlesztése mellett a külső területek rehabilitációjára is hangsúlyt kell fektetni. A kormány segítségét a kórház ügyében „halálos ölelésnek” titulálta, melynek még nem látjuk a következményeit, de tézise szerint a közvilágítás-fejlesztési program is az ügy utóhatásaként bukott meg.

Debreczeni József az országos viszonyokról a kormány elhibázott politikájáról, a Demokratikus Koalíció programjáról beszélt. A fórum a résztvevők aktív véleménynyilvánításával, kérdések felvetésével folytatódott, mely témák között helyi és országos vonatkozású problémák egyaránt felvetődtek. Végezetül Debreczeni József dedikálta könyveit.