Bejárás és lakossági fórum a hármas körzetben

Április 23-án, szerdán délután Sipos Zoltán önkormányzati képviselő lakossági fórumra invitálta a 3-as választókörzet lakóit a Városi Könyvtár emeleti termébe. Ezt megelőzően gyalogos körzetbejárásra került sor a körzetben.

A kellemetlen, hideg időjárás ellenére több képviselő, irodavezető, szakember és körzetlakó is csatlakozott a Robbanás emlékművétől indított bejáráshoz. E terület kapcsán a tavalyi évhez hasonlóan ismét szóba került a gépjárművezetők figyelmetlenség a kerékpárosok számára elsőbbséget biztosító táblát illetően. A biztonságosabb közlekedés érdekében többen fekvőrendőr kihelyezését, esetlegesen a Vásár tér utca egyirányúsítására tettek javaslatot. A Csiga utcában lakossági panasz érkezett a vízelvezető árok alkalmatlanságára: esőzéskor az összegyűlt csapadék nem folyik el megfelelően. Tóth Endre ágazatvezető megoldásként az árok mélyítését, valamint az elvezető csövek kimosatását szorgalmazta. Problémaként merült az utak műszakilag aggályos állapota. A lakók megoldásra váró feladatként említették az Eperfa utcában terebélyesedő, villanyvezetékeket veszélyeztető eperfa és fűzfák gallyazását, vagy épp Huszárlaktanya hátsó kerítése mögött húzódó zöldterület rendbetételét. Ebben a körzetben is problémát jelent a sokszor hanyag magatartásból fakadó kaotikus állapotok a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén.

Az ADU csomópontnál a lakók jelezték észrevételeiket a gépjármű vezetők közlekedési szabálytalanságaira (a környező utcák egyirányú forgalmat jelző tábláit, a záróvonalat naponta többször figyelmen kívül hagyják) vonatkozóan. A Fáy András utcában a lakók a játszótér műszakilag aggályos állapotát jelezték a képviselőnek. Nincs megfelelően rögzítve a kerítés, így ha focizás közben a labdát nekirúgják, nagy zajt csap. Több balesetveszélyes tényező elhárítását kérték a jelenlévő szakemberektől: kerítés megerősítése, korábbi játszótéri elem betonjának elszállítása, a fák gallyazása, fagyökerek miatt feltöredezett, egyenetlen járda kijavítása.

Bobák Zsolt Jobbikos önkormányzati képviselő a Katona és a környező utcák lakóinak kérésére érdeklődött a környéket érintő probléma megoldása felől, miszerint nagyobb esőzés esetén a szennyvíz feltör az utcákra, higiéniailag dilemmás helyzetet okozva (és elviselhetetlen bűzzel). Tóth Endre ágazatvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ebben az esetben a szennyvíz nagy mennyiségű csapadékvízzel keveredik, mert sokan illegálisan bekötöttek a csapadékvizet a szennyvízrendszerükbe a kertekben, és ez a megnövekedett mennyiség okozza ezt a kellemetlenséget. Kifejtette, hogy beruházás keretében– a műszaki átadás megkezdése június 4-én lesz– kiépült a város végátemelőjétől a szennyvíz telepre vezető, az előzőtől nagyobb átmérőjű szennyvíz vezeték, amely vélhetően el tudja vezetni a városban keletkező szennyvíz mennyiséget.

A továbbiakban jelzés érkezett a Fehértői temető előtti kereszteződés, illetve a Kinizsi utcai kerékpárútra hajló faágak balesetveszélyességére, illetve a Sármány utca alsó szakaszán a szikkasztóárok problémájára. A temető előtti szakasz esetében szóba került annak lehetősége, hogy esetlegesen sárga felfestéssel lehetne felhívni a figyelmet a körültekintő közlekedésre. A kerékpárútra hajló ágak rendbetételére vonatkozóan Lányi László irodavezető tudatosította, hogy ilyen esetben a gallyazás a tulajdonos feladata.

Egy körzetlakó körzeten kívül témában érdeklődött a városvezetőktől, mely felvetését korábban lapunk hasábjain is megfogalmazta.. A Justitia szobor mérlegének kétserpenyős megalkotásáról érdeklődött, miként lehetne elérni, hogy Justitia alakja, az igazságosság jelképe kétkarú mérleggel díszítse a városháza oromzatát. Továbbá kérte a Dózsa György út végén található artézi kút felújítását, melynek mihamarabbi rendbetételét Szabó Tamás polgármester is kiemelte az illetékes szakembereknek. A Justitia szobor kérdéskörével kapcsolatosan a polgármester hozzátette, az említett cikket olvasta, melyre később az alkotótól is érkezett válasz a szobor megalkotását illetően, melyeket tényekkel is alátámasztott. A polgármester jelezte, hogy bár a szoborral kapcsolatban több kritikáról nincs tudomása, utánanéznek, megvizsgálják a lehetőségeket. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy milliárdos nagyságrendű problémát jelent városon belül a megfelelő rendszer kiépítése. „ Túl vagyunk már több száz milliós beruházáson, de nagyobb része még előttünk van, amely még legalább tíz, de lehet húsz évet jelent az infrastruktúrának ez a fajta fejlesztése.” – fogalmazott Szabó Tamás.