Ilonka Boldizsár kapta a Főnix díjat

A Jászsági Menedzser Klub Egyesület május 13-án, szerdán este ünnepi estet tartott az erre méltán alkalmas Szikra Galéria és étterem nagytermében. A fő-fő esemény a Főnix-díj átadása volt.

Természetesen ennél (is) sokkal több történt este hattól jó éjfélig. Többek között bemutatkozott a Szekszárdi Rotary Klub, a házigazda és kiváló menedzser Szikra István érdekfeszítő előadást tartott a Jászberényhez sok szállal kötődő Rudnay Gyula festészetéről, bizonyítva, hogy a műértés terén is mesterré vált.

Kezdhettük volna azzal is, hogy igen különleges alkalom, amikor gazdasági vezetőknek szervezett estet, eseményt dr. Bathó Edit moderál. Most ez történt.

Ugyancsak az est jó hangulatát alapozta meg a remek vacsora és a kiváló borok mellett Szaniszló Richárd xilafon művész előadása is. A saját szerzeményeket is előadó művész érthetően kiváló hangulatban volt – első gyereke órákkal korábban született meg –, s ez az izgalom átragadt a játékára és a hallgatóságra is.

A beszélgetés ideje is volt ez az este: az asztaloknál kényelmesen beszélgetett egymással az egyébként siető-rohanó- autóból kiintegető társaság, látszott, hogy szokatlan is ez a nyüzgős nyugalom.

Az izgalom mégis akkor hágott tetőfokára, amikor kiderült, hogy ki nyerte el az idei Főnix díjat, egyben a másodikat. Oszvald Nándor ötvösművész készítette ezúttal is a szépséges serleget, amelyet Ilonka BoldizsáraSütőházKft.nyugalmazottügyvezetője,tulajdonosa,aPékek ésCukrászok Világszövetségénekalelnökekapott a szavazatok alapján a hét jelölt közül.

 

Rédei István, a menedzser Klub elnöke rövid köszöntőjében kifejtette, hogy a vezetés az emberi kapcsolatok művészete. A jászok és kunok önmegváltása évszázadokkal ezelőtt bizonyította, hogy az itt élő emberek között rendkívüli magas szinten léteznek ezek a kapcsolatok, az összetartozás, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, az önbecsüléssel párosuló egymásért, a közösségért való tenni akarás, melyek a mai napig is sikereink zálogai.

 

Hozzátette, hogy a Jászsági menedzser Klub Egyesület története igazolja, hogy a ma vezetői is képesek együtt gondolkodni, cselekedni és a hétköznapok nehézségein felülemelkedve a Jászságért, a jászokért tenni. Ezért is kerül méltó helyre a Főnix-díj.

 

A meghatott Ilonka Boldizsárt a tavalyi Főnix díj nyertese, Kuti Mihály, a Kód Kft. tulajdonos-ügyvezetője nyugtatta meg, hogy ő is izgatott, és meglepett volt tavaly, s idő kellett a megtiszteltetés értékeléséhez, helyén kezeléséhez. Elmondta, hogy azóta is inspiráló a serleg, amit a dolgozószobájában tart.

 

Felköszöntötte a meghatott pékmestert Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője is, aki ugyancsak izgult, hogy jól tippelte-e meg, ki lesz a díj nyertese, mert személyre szóló ajándékot gondolt ki a számára, ami másra nem ruházható át. Kockázatos vállalkozás, de jól sült el, (ki), ugyanis bronzba öntött kenyeret kapott a mester.

 

Ezután a gratulációk következtek, és olyan különleges bor ritkaság, ami miatt felmerült a gondolat, hogy biztosan jó ötlet-e éjfélkor autót vezetni, vagy okosabb lenne ott hagyni az utcán, és visszamenni érte. Ez azonban már olyan túlzás lett volna, ami nem illett az est emelkedettségéhez.

 

 

keretbe:

 

 

A pékmester portréja

 

Aszakma szeretetét aszülőiházbólhozta magával,hiszenazédesapja ispék volt.Szakmaipályafutását aSzolnokMegyeiSütőipariVállalatnál kezdte,ahol üzemvezetőként, illetveazÜzemiTanácselnökekéntis tevékenykedett.A rendszerváltás időszakábanajászapátiüzem privatizaciójánakaktívrészesevolt, a Jász-Sütőház Kft.alapító tagjaként ésügyvezetőjeként. 1995-től2014. december31-igtöltöttebeacégvezetőipozíciót.Időközbena vállalkozás kibővült akunszentmártonisütőüzemmelésajászalsószentgyörgyi cukrászüzemmel.Acsaládihagyományokatfolytatvamamáragyermekeiisa vállalkozásbandolgoznak.IlonkaNorbert2015.január1. ótaátvetteacég ügyvezetését,Ilonka Krisztina pedig a kereskedelmiés marketing tevékenységértfelelősvezető.

 

IlonkaBoldizsáravállalkozásszakmai irányításamellettaktívanrésztvetta pékekhazaiesnemzetköziszövetségemunkájában.Elévülhetetlenérdemeket szerzetta magyarpékekközösbeszerzésitevékenységének megszervezésében.2001-tol2009-igaMagyarPékszövetségelnöke,2009-től 2013-igaPékekVilágszövetségénekalelnökevolt.2013óta– ésjelenlegisa PékekésCukrászokEgyesítettVilágszövetségénekalelnöke,egybena Pékek Világszövetségénekelnöke.MindemelletttagjamaradtaMagyarPékszövetség elnökségének.

 

Ajelenlegiseredményesenműködőjászságivállalkozásvezetése,valaminta magyarpékeknemzetköziszakmai elismertségénekérdekébenkifejtett tevékenysége,egybena Jászságjóhírnevének,ismertségénekterénvégzett munkájátkívánjaaJászságiMenedzserKlubEgyesületaFőnixdíjjalelismerni.