Adjuk tovább hagyományainkat!

A jászkun önmegváltás, a redemptio évfordulós eseményére május 6-án, délután díszünnepséggel emlékeztek a Déryné Rendezvényház nagytermében. Jászberény Város Önkormányzata, valamint a Városvédő- és Szépítő Egyesület nevében Kormos László köszöntötte az ünnepre érkezőket.

A Jászkun Redemptio 270. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség házigazdája, Szabó Tamás, városunk polgármestere, díszvendégei Pócs János országgyűlési képviselő, Fábián József jászkun főkapitány, Kovács Imre kiskunkapitány és Bene Sándor nagykun kapitány voltak.

A történelmi zászlók behozatalát követőn, a második jászkun történelmi emléknap alkalmából Borbás Ferenc regnáló jászkapitány ünnepélyesen átnyújtotta Szabó Tamás polgármesternek a jászok legbecsesebb kincsét, a Lehel kürtöt. A Lehel Vezér Gimnázium Férfikara közreműködésével a megjelentek elénekelték a Magyar Himnuszt, és a Jász Himnuszt, majd Dr. Bartha Júlia előadásába a kun miatyánkot hallhattuk eredeti nyelvén.

Szabó Tamás polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, Fábián József Jászkun főkapitány és Borbás Ferenc jászkapitány is köszöntötte a redemptios ünnepség meghívott jászait, kis- és nagykun vendégeit.

A polgármester ünnepi beszédében kiemelte a tavalyi év eseményét, mikor az Országgyűlés 277 szavazattal egyhangúlag elfogadta azt a határozatot, amely május 6-át, a jászok és kunok önmegváltását, a Redemptiot emléknappá nyilvánította. A képviselők tisztelettel adóztak őseink és a ma élő jászkun polgárok előtt, támogatva a hagyományőrző megemlékezések szervezését, melyekről a jászok és kunok az elmúlt években sem felejtkeztek el.

Borbás Ferenc jászkapitány a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozta.Elmondta, hogy az emlékezés adta pozitív szellemi töltetet mindenki vigye haza és példát adva közvetítse az ifjú nemzedéknek. Pócs János országgyűlési képviselő feltette azt a kérdést, hogy vajon mi, a 21. században élő emberek képes vagyunk-e akkoraösszefogásra, mint jászkun őseink, mikor a magyar történelemben példátlan módon visszavásárolták szabadságukat. „Őszinte meggyőződésből vallom, hogy igen. Megtennénk és megteszi ezt mindenki a maga módján, mert a nagy dolgokat nem a nagyemberek, hanem a közös összefogásból fakadó erő teszi naggyá – fogalmazott Pócs János. Fábián József jászkun főkapitány az identitástudat erősítésére buzdított valamennyiünket. Adjuk tovább hagyományainkat a jövő generációinak, fejlesszük közösségeinket.

Az ünnepi szónoklatokat követően a Jászapáti Hagyományőrzők emlékezetbe idézték a Jászkun Redemptio néhány jeles pillanatát történelmi játékukkal. A műsort Borbás Ferenc jászkapitány állította össze az ünneplő közönségnek.

Díjátadó:
A Jászkun kapitányok Tanácsa által alapított Jászkunság Hagyományőrzéséért Díját a kapitányi határozat szerint minden alkalommal a jász, a kiskun és a nagykun kerületből egy-egy arra érdemes, a jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végző személynek adják át. A kitüntetéseket Fábián József főkapitány nyújtotta át Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatója, Győrffy Sándor karcagi szobrászművész és Tajti Erzsébet viseletkészítő díjazottaknak.

Az új jászkun főkapitány ünnepélyes beiktatása:
Fábián József jászkun főkapitány regnálási ideje ebben az évben lejárt, így tisztségét átadta a Jászkun kapitányok Tanácsa által az arra legérdemesebb, megválasztott új főkapitánynak, Borbás Ferencnek, a jászok regnáló kapitányának.

A díszünnepség a Jászmagyarok együttes előadásában Bánfi Ferenc „Hazám e föld” című nagysikerű dalával és a Szózat eléneklésével ért véget, majd a hármas kerületi kapitányok lovas díszmenete kíséretében a jászkun települések képviselői és az ünneplők átsétáltak a Jász-emlékműhöz, hogy Molnár László és Nagy István tárogatóinak hangjára elhelyezzék koszorúikat.