A lélektől-lélekig ható ének

Május 7-én, csütörtök délután pedagógusok, diákok és szülők együtt emlékeztek a JÁI Székely Mihály Általános Iskola névadójára, valamint ezen a napon adták át a Székely Mihály-díjat, az iskola arra legméltóbb végzős diákjának.

Az intézményben hagyomány, hogy minden év május első hetében ünnepi műsorral emlékeznek az iskola névadójára, Székely Mihályra, aki 1901. május 8-án született városunkban. A zene, mely Székely Mihály életét meghatározta, az iskola életében is központi szerepet töltött be az elmúlt években és napjainkban is. Tagozattól függetlenül, a diákok életében számtalan formában megjelenik a zene: az énekórákon, a testnevelés órákba beépített néptánc foglalkozásokon, a délutáni táncpróbákon, ünnepeken.

Az emlékünnepségen a diákok a tanév során tanultakból állítottak össze színvonalas műsort a pedagógusokból, meghívott vendégekből, szülőkből álló közönség számára. Szakaliné Móri Krisztina táncpedagógus és Lányi Lászlóné munkáját dicsérve az alsó tagozatosok kapus tánca és furulya előadása, majd Varázslatos hangok címmel Kállai Laura 8. osztályos tanuló szavalata tartotta fogva a közönség figyelmét.

Az idei évben Kovács Béláné Pető Magdolna, a Jászberényi Tankerület tanügyigazgatási referense osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Elsőként köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hittek és hisznek az iskola értékeiben, melyeket lelkiismeretes munkájukkal ápolják és gyarapítják. „Nomen est omen” – a név végzet, a név intő, a név kötelez. Az ünnepi alkalmak hangsúlyos momentumai az életnek, melyek az énekkel alkotnak kerek egészet. Kiemelte a lélektől-lélekig ható ének fontosságát, mely megindítja a lelket és a ráirányítja figyelmet arra, hol is élünk.

Míg a technika segítségével megidézték Székely Mihály csodálatos hangját, addig diákok kíséretében Szatmári Antalné alpolgármester asszony és Kovács Béláné elhelyezték az emlékezés koszorúját az iskola bejáratánál, az épület homlokzatát díszítő Székely Mihály emléktáblánál.

Az iskola 1968-ban vette fel a híres operaénekes nevét. Ekkor Székely Mihály özvegye alapítványt hozott létre és megalapította a Székely Mihály díjat, melyekkel negyvenhét éve az iskola arra legméltóbb, jó képességű, nagy szorgalmú végzős diákját, vagy diákjait jutalmazzák. Az idei év díjazottját Kolonicsné Szórád Judit osztályfőnök mutatta be.

A 2014/15-ös tanévben az iskola diákközössége és a tantestület Kispál Richárd tanulót tartotta legérdemesebbnek a Székely Mihály díj elnyerésére. „Kispál Ricsi – ahogy mindenki szólítja – nyolc éve az iskola tanulója. Már alsó tagozatos korában is kiemelkedett szorgalmával és példamutató magatartásával. Az évek során kitűnő tanulmányi eredményekkel büszkélkedhet. Humán beállítottsága ellenére jól boldogul a számok világában és az informatikában is. Képességeit több tanulmányi versenyen is próbára tette angolból, magyar nyelvből, matematikából, fizikából, történelemből. A Commenius programban külföldi diákokkal itthon és határon túl életre szóló élményeket szerzett. Kispál Ricsi a következő tanévtől a Lehel Vezér Gimnázium nyelvi tagozatos osztályában folytathatja tanulmányait.

A díjazottnak Szatmári Antalné alpolgármester asszony adta át az emlékplakettet és az azzal járó pénzjutalmat, majd Ricsi köszönetet mondott szüleinek, pedagógusainak az elmúlt évek során nyújtott támogatásért, türelemért. A jövőbe tekintve kitartó munkára, szorgalmas tanulásra biztatta diáktársait, mely előbb-utóbb meghozza gyümölcsét.

 

A műsor befejezéseként a felső tagozatos diákok előadásában egy nyírségi népdalcsokrot hallhattunk, majd a 4. z osztály Kuli Orsolya vezetésével rábaközi táncokat mutatott be.