Bejárás és lakossági fórum a 10-es körzetben

Szerdán 16.30-tól Balog Donát, a 10-es számú választókerület képviselője tartott körzetbejárást a hűtőgépgyári lakótelepen, majd a szemlét követően lakossági fórumra került sor a Maci Óvodában.

Az uszodától indított bejáráson a felmerülő lakossági panaszok között több helyszínen is felvetődött a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése, ami különösena gyűjtőutcaként funkcionáló Ifjúság utcát érinti. Hangsúlyosan merült fel a gyűjtőutca műszakilag aggályos állapota, illetve a gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében a hosszú évekkel ezelőtt már tervezett járda építése az úttest mellett végighúzódó zöldterületen.

A Berényi utca lakóinak legégetőbb problémáját a garázsok legalizálatlansága jelenti, amire az utcabeliek mihamarabb megoldást szeretnének. Az utcában a gépkocsi tárolókat az 1980-as évek végén a megengedettnél fél méterrel kijjebb, közterületen építették fel, emiatt a helyi rendeletben előírtaknak megfelelően a tulajdonosok adót fizetnek az épületekre. Ugyanakkor közlekedési bonyodalmakat okoz a keskeny úttest. Ha valaki a parkolási nehézségek miatt mégis ott áll meg, lehetetlenné teszi a garázsokból való kiállást. Emiatt a vendégautók gyakran a Berényi és a Kátai utcát összekötő földút mellé parkolnak – szabálytalanságot elkövetve. A képviselő közbenjárását kérték abban, hogy parkolóhelyeket alakítsanak ki a két utcát összekötő szakaszra.

Szóba került egyebek közt a lakótelep mögött haladó Zagyva partjának rendezetlensége: az árvízvédelmi zsákok évek óta nem kerültek el onnan, illetve több part menti, elszáradt fa veszélyeztet elektromos vezetéket, néhol épületet. Balog Donát és a korábbi képviselő, Bohárné Bathó Rozália tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonát képező zöldövezetet illetően már többször megkeresték az illetékeseket, eddig eredménytelenül.

A fórum központi témái a bejáráson elhangzottak, illetve a Nagykátai úti kerékpárút műszakilag kritikus állapota, illetve egyéni észrevételek voltak. Az említett kerékpárút–az ipari park bevezető útjáig terjedő – keskeny, feltöredezett szakaszát, a bekötő út logikátlan felfestéseit és az emiatt kialakult közlekedési veszélyeztetettséget többen jelezték a képviselőnek és a jelenlévő szakembereknek. Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke a körülményeket feltáró tájékoztatásában ismertette az állami tulajdonban lévő kerékpárút felújítási nehézségeit. Az újjáépítéshez szükséges összeg európai uniós pályázaton állhat rendelkezésre. A bizottsági elnök javaslata alapján, különböző felméréseket követően az önkormányzat felújíthatná a kritikus részeket.