Féleredmények a vizsgálat első szakaszában

A képviselő-testület februárban ad- hoc bizottságot hozott létre, melyet a Dalkia per előzményeivel, a szerződéskötés kivizsgálásával bízott meg.  A kéthetente ülésező bizottság munkájának első szakasza lezárult. Az eredményekről Tamás Zoltán elnök tájékoztatta a sajtó képviselőit kedden délelőtt a városházán.

A választmány a vizsgálatot három részre bontotta. Az első harmadban az anyagyűjtést, szortírozást, rendszerezést, az érintettek személyes megkérdezését tűzte ki célul. Ennek a feladatkörnek most végére értek, az eredményekről Tamás Zoltán a következőképp nyilatkozott:

„Az elmúlt hetekben a kórháztól, az önkormányzattól kértünk anyagokat, de nincs meg minden dokumentum. A 2000 év tekintetében hiányoznak papírok, sem a kórházban, sem a hivatalban nem áll rendelkezésre a tizenöt évvel ezelőtti ügyet dokumentáló minden irat, melyre szükségünk lett volna. Ettől függetlenül nagy mennyiségű anyagot sikerült átnézni, melyekből a konklúziót levonva több megállapítást hoztunk. Személyes meghallgatásokra is sor került. Akik érintettek voltak a szerződéskötéssel kapcsolatban, azoknak kérdéseket tettünk fel. A nyolc meghívottból öt jelent meg a bizottság előtt. Volt, aki nem is válaszolt, volt, aki levelet írt. Azt el kell mondanom, hogy mi csak kérhetünk, nem kötelezhetünk, mert nem vagyunk hatóság. Az nem derült ki, hogy jogilag ki ellenőrizte a 2000-ben kötött szerződést, az anyag előkészületét. Az világosan látható, hogy a kórház helyzetéből adódóan lépni kellett valamilyen irányba.”

Annak idején az egészségügyi bizottság foglalkozott a Prometeus szerződéskötésével. Létezett egy szakemberekből álló energetikai bizottság is, akik véleményezték magát az előkészületet. A kórház műszaki állapota 1998-99-ben már olyan leromlott állapotban volt, hogy sürgősen megoldást kellett találni, az energetikai rendszer – fűtés, vízvezeték – helyrehozására, a rendszer további működtetésére. Ekkor épült az új sebészeti pavilon, melynek szükségleteit a régi rendszer már nem bírta volna kiszolgálni. Akkoriban az állam csak a gyógyítási feladatokat finanszírozta, az önerőt az önkormányzatoknak kellett hozzátenni a város viszont nem tudott költeni a kórházra és hitelt sem kívánt felvenni. A közbeszerzés útján kiválasztott cég ajánlata a testület elé került, melyet az nagy többséggel elfogadott. Arra senki sem emlékszik tizenöt év távlatából, hogy a szerződés ott volt e vajon a testületi anyag mellett. Tehát nem biztos, hogy látta a testület a szerződést, mely tartalmazta azt a tételt, – mely tulajdonképpen a pert kiváltotta – , hogy amennyiben tíz éven belül bontásra kerül a megállapodás, a szerződéstartalom hatvan százalékát ki kell fizetni. Ez alapján jött ki a most kiegyenlített ötszázmilliós összeg. Azt, hogy tényleg szükséges volt e abban az időben ilyen tartalmú szerződést kötni, a bizottság nem tudja sem cáfolni sem megerősíteni. Tamás Zoltán hozzátette, hogy nem áll rendelkezésükre aláírt szerződési példány.

A szerződésben foglaltak szerint a Prometeus vállalta a kazánház, a vízvezetékek teljes körű felújítását, valamint működteti 15 éven át a teljes energetikai rendszert. A kórház vállalta a felújítás és a működtetés költségeinek fedezetét. Ez 2000-ben évi 105 millió nettó árról indult, majd az összeg 2007-re 224 millióra növekedett, melyet a kórház már a Dalkiának utalt. Nem mellékes, hogy a cég feladatai időközben bővültek a portaszolgálat, telefonszolgálat, biztonsági szolgálat, parkgondozás és egyéb feladatokkal, valamint alkalmazásukba vették a karbantartáson dolgozó közel negyven főt. Azt a bizottság egyelőre nem tudta megállapítani, hogy milyen mértékben volt jogos az összeg ilyen mértékű növekedése. Nem ismerjük a kórház 98 előtti működési költségeit sem. Laikusként a bizottság tagjai nem tudják megállapítani mennyire volt szakszerű a szerződés, a kérdésben a bírósági szakértők sem foglalnak egységesen állást.

Tamás Zoltán tájékoztatásul közölte, hogy a következő szakaszban a 2007-08 időszakot vizsgálják majd, lezárásképp pedig a per időszakára vonatkozik majd a kutatás.