Megújulóban a városi piac

Az egészséges, ellenőrzött, jó minőségű helyi termékek értékesítése, a megrendült bizalom helyreállítása a termelő, az eladásra kínált árut illetően, a piaci árubeszerzés, a termelői piac fellendítése, a helyi ős- és kistermelők védelme érdekében a város újjászervezte a helyi piac működését.

A piacot érintő átalakulásról kedden reggel a helyszínen tájékozódhattak a média helyi képviselői Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Tamás Zoltán, a Gazdakör elnöke és Keresztessy János, a nemrégiben, közel harminc taggal megalakult Jász Piacért Egyesület elnökének jelenlétében.

A Jász Piacért Egyesület helyi ős- és kistermelői ezen a napon a számukra kialakított szigeteken értékesítették termékeiket a piaccsarnokban. A termelőknek 48 asztaluk van, akik egy asztal kivételével áruikkal ezt mind lefedik. A kijelölt piaci területen, a szabályoknak megfelelően negyven kilométeres körből, ős- és kistermelőktől kerülnek a standokra a termékek.

Hajnal-Nagy Gábor hangsúlyozta, az átrendezéssel az asztalok száma, az eladási felület nem változott. Elmondta, hogy a jövőben kampánnyal igyekeznek tudatosítani az emberekben az újjászervezést, megismertetni a piacot és annak működését, melynek célja a belső piaci fogyasztás, a termelői piac fellendítése.

A lakosság részéről beérkezett kérdőívek alapján felmerült igényeknek megfelelően a helyi termelői piac egyesületi tagjai kitűzővel, asztalukon kihelyezett saját terméket jelző táblával különböztethetőek meg. Keresztessy János egyesületi elnök hozzátette, a vásárlók tájékozódását a csarnokban elhelyezett molinókkal is segítik. Kifejtette, az egyesület célja, hogy különböző pályázati lehetőségeken keresztül a tagok olcsóbban juthassanak az árusítás lehetőségéhez, illetve marketinggel segítenék a helyi termelők munkáját. A tervek szerint hetente, vagy kéthetente bemutatnának egy-egy termelőt gazdálkodási területén annak érdekében, hogy a vásárló meggyőződhessen a kínált termékek származási helyéről, eredetéről, és nem utolsó sorban megismerhesse a helyi termelőket.

Tamás Zoltán, a Gazdakör elnöke elmondta, tagjaik közül többen éltek a lehetőséggel, ős- és kistermelőként ők is megjelennek termékeikkel a termelői piacon. Az eladásra kínált termékeknek természetesen meg kell felelni a különböző minőségi követelményeknek. Az egyesülethez csatlakozó termelőknek vállalniuk kellett az ellenőrzést, rendelkezniük kell hiteles permetezési naplóval, melyet szükség esetén megmutathatnak. Tamás Zoltán úgy vélte, a termelők asztalára kihelyezett névvel, címmel ellátott tábla a vásárlók számára garancia lehet arra, hogy helyben megtermelt, jó minőségű árut vásárolnak a piacon.

A városvezetők bíznak abban, hogy a lakosság minél hamarabb elfogadja és megszokja a piacot érintő változást, ami lehetővé tenné a termelő és a fogyasztó közti bizalom és ezzel együtt egy közösségi tér kialakulását. Az újjászervezés természetesen nem szorítja ki a piacról a kereskedőket, akik ugyanúgy, ahogy eddig, folytathatják kereskedelmi tevékenységüket a berényi piacon.