Körzetbejárás és teltházas fórum

Bohárné Bathó Rozália képviselőasszony meghívásának valamennyi meghívott eleget tett, így szerdán az érdeklődők találkozhattak Szabó Tamás polgármesterrel, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterekkel, Juhász Dániel, Ferencvári Csaba és Tamás Zoltán bizottsági elnökökkel, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitánnyal, Dányi Olga és Lányi László irodavezetőkkel, Alvári Csaba főépítésszel, Horgosi Zsolt vezérigazgatóval, valamint Tóth Endre ágazatvezetővel. A képviselők közül Sipos Zoltán is megtisztelte jelenlétével a bejárást és a fórumot.

A közélet iránt érdeklődők az időjárásnak köszönhetően kellemes tavaszi sétát tehettek szűkebb lakóhelyükön. Többen éltek is a lehetősséggel és kedves ismerősként várták a képviselőasszonyt a bejárás frekventált pontjain. Elismerve az elért eredményeket külön köszönetüket fejezték ki a megépített járdákért, valamint a Horváth Péter utcai ligeterdő kitisztításáért és egyben további kéréseket fogalmaztak meg. Volt, aki a szennyvízelvezető csatorna fedelének cseréjét kérte a szaghatás megszüntetése érdekében, míg mások egy elhanyagolt telken álló balesetveszélyes, fedetlen ásott kútra hívták fel a figyelmet. A teherautó- és kamionforgalom által keltett zaj ebben a körzetben is zavarja a lakókat. Többen sérelmezték, hogy a gépjárművezetők figyelmen kívül hagyják a gyalogos-átkelőhelyen áthaladni kívánók elsőbbségét.

A Képviselőasszony az általa észlelt, megoldásra váró néhány apróbb problémára is ráirányította a szakemberek figyelmét, így az áramvezetékek közé benőtt ágakra, megsüllyedt útpadkára, valamint járda melletti egyenetlen talajszint rendezésének szükségességére.
Az árkok tisztításával kapcsolatos kérésre tudatosította, hogy a kerítéstől az út széléig terjedő terület gondozása lakossági feladat.
A Vörösmarty utcai csatornázásért ugyancsak köszönet illette a testületet, az utólag megsüllyedt terület feltöltéséhez pedig földet igényeltek. Alvári Csaba főépítész bevonásával kerül sor a Kéve utcai útszakasz kiszélesítésére. Közeli megoldást nyer továbbá a Kossuth út 109. számú társasház előtti parkolóban a tolatás biztonságosabbá tétele, ezen a területen ugyanis a közlekedési jelzőtábla közelsége, valamint a mélyen benyúló parkolószegély nehézséget okoz. 

A Klapka György Szakközépiskola Kossuth úti tagintézményének tanterme megtelt a fórumra érkezőkkel. Bohárné Bathó Rozália képviselő asszony beszámolt az előző ciklusban elvégzett főbb munkálatokról, továbbá ismertette a közeljövő célkitűzéseit. A fontosabb fejlesztések az útépítés, útfelújítás, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés területén valósultak meg. Továbbra is kiemelt figyelmet fordít képviselő asszony az útfelújításra. Ez évi képviselői keretéből újabb járdaszakaszok építését kívánja támogatni, az utak állapotát azok felújításáig folyamatosan figyelemmel kíséri és az esetleges kátyúzás szükségességét jelzi az illetékeseknek. Az elmúlt időszakban bővült a közvilágítás és a zöldterület, új buszmegállók létesültek, folyamatban van a Faiskola utcában a volt Gondozóház felújítása.

A beszámoló után a lakossági észrevételek körében többen megköszönték az őszi lombhulladék elszállítását, a csapadékvíz elvezető árok mélyítését, az elkészült járdaszakaszokat. Elismerés illette a rendőrség munkáját is a biztonságérzetet javító rendszeres jelenlétért.
Több, a város egészét érintő felvetés is elhangzott. Szabó Tamás polgármester úgy értékelte, hogy a testület egy-egy körzetbejárás alkalmával gyakorlatilag közmeghallgatást is tart, így ezekre az érintettek érdemben válaszoltak.

Bohárné Bathó Rozália képviselőasszony biztosította a körzet lakóit arról, hogy az eddigi gyakorlatának megfelelő lelkiismeretességgel képviseli a választókerület érdekeit, felajánlotta segítségét a személyes problémák megoldásához is. Munkáját a jelenlévők tapssal köszönték meg.