Saluti lectorem!

Barátok, ismerősök kérésének engedve teszek néhány megjegyzést „mérlegügyben”, szándékom szerint először és utoljára.

Olvasom a véleményt, miszerint Justitia „mérlege csak kétserpenyős lehet”, mert „egyik serpenyőbe teszi az igazságot, a másikba az igazságtalanságot és az győz, amelyik a lejjebb álló serpenyőben van”. Jól látom és értem? Mit rakosgat Justitia a serpenyőkbe? A súlyosabb igazságtalanságok győzhetnek az igazsággal szemben az efféle mérlegelések, megítélések folytán? Igen. Világméretű bajok forrása ez a joggyakorlat, ami sohasem igazságot szolgáltató! Erre volna szüksége Jászberénynek? Két serpenyőbe pakolgatni jót és rosszat? És ha kellő súlyú a galádság, nyilváníttassék nyertesnek?

A mérleg, amit én Justitia kezébe adtam, római mérleg. Egyserpenyős, melyen a mérlegsúly az Igazság istenasszonyának portréja, Justitia arcmása, és mint ellensúly, ő maga a törvény, a jog, az igazság.

BC_image009.jpg

Talán mindenki elhiszi, hogy nekem egyszerűbb lett volna, ha nem egy szoborportré elkészítésével múlatom az időmet, hanem csupán egy „közönséges” láncos mérleget adok az istennő kezébe, kétserpenyőset, olyat, amivel a kofák legutóbbi időkig krumplit mértek a heti piacokon.

Reméltem, hogy Jászberény büszke lesz egy olyan Justitia szoborra, mely attribútumával némiképp eltér azoktól az ábrázolásoktól, melyek megszokottak, unásig ismétlődők, annál is inkább mert ezzel „a régebbi időben használt” archaikus formával nem csorbul, sokkal inkább hangsúlyt kap Justitia méltósága. 

Reméltem, hogy e formával azt a judikatúrát (joggyakorlatot) idézem szülővárosom közönsége elé, mely nem a méricskélő, viszonyítgató, jót-rosszat hasonlítgató, ide is – oda is megengedő, ficamos jogszolgáltatást jelenti, hanem igazságszolgáltatást, melyben Justitia maga az etalon, a hiteles mérték, a mindenkori Igazság állandó, oszthatatlan mintapéldánya, az örök isteninek viszonyított értéke.

Reméltem azt is, hogy az általam használt szimbólum meglátáshoz nem kell lámpást gyújtanom, tartalmának megértéséhez nem kell jelmagyarázattal szolgálnom.

Reméltem, és reményem csak lassan hal el. A római istennő kezéből ugyan kiragadható a római mérleg és kétserpenyős piacival helyettesíthető, de ezt a cserét nem én fogom elvégezni.

Szabó Imrefia Béla
szobrász