A szabadság és a nemzettudat időtlen érték

Délelőtt tíz órakor a főtemplomban ünnepi szentmisével vette kezdetét a március 15-e tiszteletére rendezett városi programsorozat.

Ünneplőt öltött sokaság töltötte meg a templom padsorait. Díszbe öltöztek ezen a napon nemcsak a testek, de a lelkek is. A szívek fölé tűzött kokárda nemzeti identitásunk, összetartozásunk jeleként fénylett a felöltőkön. A misét celebráló Takács Tamás alezredes tábori lelkész az evangéliumhoz fűzött magyarázatában kifejtette, örömmel tölti el a nemzeti jelkép látványa, bár sajnálatos módon a hétköznapok gyakran feledtetik az ünnep lényegét. Teleki Pál szavait idézve folytatta gondolatait: „A haza olyan, mint az édesanya és, ha nem tud adni, akkor mi kell, hogy adjunk neki.” Az atya hozzátette – az élet igazi pillanatai nem működhetnek üzleti alapokon. Szeretetet nem azért adok, hogy viszonzást várjak, hanem azért, mert akinek adom, az hozzám tartozik. A hit nagysága abban áll, hogy az ember próbálkozik, néha elbukik, de újra feláll.

BC_image005.jpg

Ez az eszmékbe vetett hit nem csak az 1848-as eseményekre vonatkozik, nem biztos, hogy mindig hősi pillanatok az élet nagy kihívásai. Mindig büszkének kell lennünk arra a közösségre, melybe tartozunk, legyen az, a magyarság vagy a Jászság. Élni igazán azért képes az ember, amiért képes meghalni is – prédikálta az atya.

A szentmisét követően a szabadságharc hagyományait idéző zenés táncos toborzót láthatott a népes számú közönség a gimnázium előtti lezárt útszakaszon. A Jászság Nép Együttes és a Viganó AMI ifjú táncosai férfitáncokkal, verbunkkal szórakoztatták az érdeklődőket. A talpalávaló tüzes katonai nótákat, népdalokat a Zagyva Banda húzta. A műsorban közreműködött a Jász Lovas bandérium.

Az ünneplők a Szentháromság térről a 48’-as emlékműhöz vonultak, ahol a Lehel Vezér Gimnázium nyolcadik N osztálya adott műsort Szabadság – Szerelem címmel. Elöljáróban Gál-Dobos Beáta köszöntötte a megjelenteket, a város vezetőit és polgárait. „Az 1848-as események sora újkori történelmünkben meghatározó jelentőséggel bír. Március idusa szerves része volt annak a forradalmi hullámnak, mely Európában megjelent.

BC_image007.jpg

Legkiemelkedőbb eseménye a március 15-i vér nélküli forradalom, mely érvényt szerzett a 12 pontnak, létrehozta a Batthyányi kormányt, ami már nem a királynak, hanem a parlamentnek tartozott felelősséggel.”  A ma nemzedéke előtt is példát állító ifjak érzéseit, gondolatait keltették életre a színpadon szereplő fiatalok tánccal, forradalmi és lírai versekkel, dalokkal. A műsorban közreműködött a Székely Mihály Kórus és a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara.

A megemlékezés hagyományosan koszorúzással folytatódott. A tisztelet virágait a város intézményeinek, szervezeteinek, pártjainak képviselői helyezték el a 48-as emlékmű talpazata körül. A Petőfi szobrot körülölelő park már napok óta nemzetiszínű zászlóktól pompázik a város óvodásainak, kisiskolásainak keze munkáját dicsérve. A papírlobogók mellé a Városi Óvodai Intézmény, a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Bölcsőde és Védőnői Szolgálat valamint a Viganó, AMI helyezte el koszorúit az ünnepség lezárásaképp.

A nap programsorozatához kapcsolódóan a Városvédő és Szépítő Egyesület a Fehértói temetőben tartott megemlékezést a szabadságharc hőseinek síremlékénél, majd este a Lehel Film- Színházban A Hídember című film vetítésével  tisztelegtünk elődeink hazafiassága előtt.