Diplomák és kitüntetések átadója a főiskolán

Szombaton a főiskola Apponyi Termében negyvenhárom diák vehette át diplomáját ünnepélyes keretek között sikeres záróvizsgája bizonyítékaként.
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar diplomaátadó tanácsülésén a főiskola dékánja dr. Varró Bernadett köszöntötte a  záróvizsgát tett hallgatókat és hozzátartozóikat, valamint pedagógusokat, meghívott vendégeket. A rendezvény fényét a hagyományokhoz híven a Cantate Nobis Énekegyüttes műsora emelte.
Az ünnepi szónoklatot dr. Gálfi Péter professzor, rektorhelyettes tartotta. Felidézte az intézmény alapításának idejét, vázolta a nagy múltú iskola történetét. „A felsőoktatásnak jelenleg is kiemelt szerepe van a vidék fejlesztésében” – hangsúlyozta. A Jászság számára kiemelten fontos, hogy ettől az évtől ismét önálló karként működik a főiskola, amelynek képzési palettája fokozatosan bővül, színesedik. A tradicionális, közel százéves múltra visszatekintő tanítóképzés mellett az andragógia, szociális munka, informatikus-könyvtáros szak mellett az elmúlt években elindult az óvodapedagógus képzés, szeptembertől pedig a csecsemő-kisgyermeknevelő szakok. Az egyetem karaival együttműködve a jövőben egyre több képzés kerülhet Jászberénybe, mely fontos a város, a régió és az egyetem szempontjából egyaránt.  Az intézmény falai közül kikerülő hallgatók a térség iskoláiban, óvodáiban, szociális intézményeiben megtalálják számításukat, szakmai ismereteikről pozitív visszajelzéseket kap az alma mater.
Dr. Varró Bernadett dékán ugyancsak ünnepi gondolatokkal egészítette ki a szónoklatot. „A tanulmányok vége olyan, mint egy jó könyv. Már az elején kíváncsiak vagyunk a befejezésre, mielőbb végére akarunk érni, azután mikor elérjük az utolsó fejezetet, sajnáljuk, hogy már nem tart tovább. Önök 3-4 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekünk, mert jelentkezésükkel intézményünket választották. Legyőzve a jogos félelmeket, akadályokat túljutottak a nehézségeken, mert az erőfeszítés akkor nyeri el méltó jutalmát, ha az ember nem torpan meg, nem adja fel. A mai napon átvehetik kitartó munkájuk eredményét, diplomájukat.” – szólt a végzősökhöz a dékán asszony.
Pócs János országgyűlési képviselő szintén elismeréssel szólt a frissdiplomások teljesítményéről. Hangsúlyozta, hogy a betegekkel, idősekkel, elesettekkel való törődés a társadalom számára rendkívül fontos és elismerésre méltó hivatás.
Az aktív hallgatók nevében Holló Dénes Márton búcsúzott a végzősöktől. A friss diplomások nevében Bozsó Dávid és Kocsis Kornélia köszönt el a diáktársaktól és az egyetemtől.
Ebben a félévben andragógia szakon huszonöt, szociális munka szakon tizenhét, informatikus-könyvtáros sza­kon egy hallgató tett sikeres vizsgát. A szemeszterben a legkiválóbban teljesítő, Varga Kitti nappali tagozatos tanító szakos diákot dr. Gálfi Péter rektor helyettes és dr. Varró Bernadett dékán kitüntetésben részesítette, amit ez alkalommal vehetett át a hallgató. A záróvizsga-bizottság szintén kitüntetéssel jutalmazta azokat a tanulókat, akik az államvizsga alkalmával kimagaslóan teljesítettek.
A tizenegy kitüntetést a dékán asszony és Furcsa Laura tanszékvezető adták át. Végezetül a fogadalomtételt követően átvehették szaktudásuk, rátermettségük bizonyításaként friss diplomáikat a Szent István Egyetem Főiskolai Karának végzős hallgatói.