Béke és jóság

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, azaz hétfőn délelőtt minden ülőhelyet elfoglaltak a Terplán Zénó Szakképző Iskola és Gimnázium Pax et Bonum ünnepi szentmiséjére érkezők a főtemplom padsoraiban.
Az iskola fenntartói jogát a tavalyi évben átvette a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, így az intézmény a budapesti Szent Angéla Gimnázium, a szentendrei Ferences Gimnázium és az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium mellett a rend negyedik középiskolája, egyedüli szakképző iskolájaként szerepel. Az ünnepségen képviseltették magukat az említett oktatási intézmények, valamint Jászberény városvezetése, az egyházmegye és a rendtartomány elöljárói, papok, szerzetesek és hitoktatók. A szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek atya és dr. Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke közösen celebrálta.
A megjelenteket Molnárné Somogyi Margit igazgatónő köszöntötte. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat iskolánk ünnepi rendezvényére” – mondta. A következőkben ismertette a ferencesek szerteágazó tevékenységét. A társadalom különböző szociálisan rászoruló rétegeinek támogatása mellett az oktatási intézmények fenntartásában, a fiatalok nevelésében, oktatásában is hagyományokkal rendelkezik a rendtartomány.  Az igazgatónő örömének adott hangot, hogy a tanév során az intézmény csatlakozhatott a nagy múltú közösséghez. A Jászság legnagyobb szakképzőjévé nőtt iskolában a pedagógusok igyekeztek mindig a keresztényi eszme szerint nevelni a diákokat, a ferences rendhez való csatlakozás pedig megerősíti az ezen az úton való továbbhaladást.
„Mindig nagy örömmel tölt el az, amikor Jászberénybe, ebbe a katolikus iskolavárosba látogathatok” – hangoztatta dr. Ternyák Csaba érsek az ünneplőkhöz fordulva. „Külön öröm, hogy az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő intézmények mellett most egy újabb katolikus intézmény kezdhette meg működését a városban. Köszönet a ferences rend nyitottságáért és készségéért, hogy átvette a Terplán Zénó SZKI és Gimnázium fenntartói tevékenységét. Az egyházmegye területén történelmi hagyományokon alapuló nagyszerű együttműködés alakult ki a főegyházmegye vezetése és a rendtartomány között. A szerzetesek hivatása világító fáklyaként van jelen egyházunkban. Adja az Isten, hogy ezt a fáklyát minél többen követni tudják. Azt kérem a fiataloktól, fogadják el azt a határozott, vallásos, hívő, ugyanakkor nagyon modern iskolavezetést, amelyet a ferences atyák fognak egyre inkább hatékonyabban megvalósítani ebben az intézményben.”
Az evangéliumban Szent Lukács könyvéből Jézus első templomi bemutatásának történetét hallgathatták meg a hívek. Az igemagyarázatot Dr. Dobszay Benedek tartományfőnök gondolatainak tolmácsolásában fogadhatták magukba a jelenlévők. Elsősorban a diákokhoz intézett szavaiban a közösség fontosságára, a valódi boldogság útjának megtalálására hívta fel a figyelmet.
A szentmisét követően az iskola Monostori úton található modern telephelyét mutatta be az intézmény vezetősége az érdeklődőknek.