Érezzük a felénk irányuló bizalmat

Másfél évvel ezelőtt, 2013. júliusában megalakult Jászberényben az önkormányzati rendészeti szerv, melyről Gazsi Péter csoportvezetőt kérdeztük. Tudják-e, milyen véleménye van a lakosságnak az egységről?
Közterület-felügyelet 1985 óta működik a városban, de ilyen magas létszámmal csak 2013 nyarától, amióta a mezei őrszolgálattal kiegészülve alkotja a városrendészeti csoportot. Ha a városlakókat megkérdeznénk, akkor biztosan eltérő vélemények születnének az egységről. Az elmúlt időszakra visszatekintve elmondhatom, hogy a kezdeti negatív lakossági megítéléseket követően fokozatosan érezzük a felénk irányuló bizalmat. Pozitív visszajelzéseket kapunk, amit járőrözések, lakossági fórumok alkalmával többször tapasztaltunk.
Az olvasók közül bizonyára egyre többen tisztában vannak a Városrendészeti Csoport feladatkörével, mégis arra kérném, világítsa meg számunkra ezt a területet.
Jelenleg tíz közterület-felügyelő és öt mezőőr teljesít szolgálatot a városban és a külterületeken. Feladatainkat, intézkedési lehetőségeinket törvények, jogszabályok írják elő. Lényegében mi vagyunk a „város szeme”, fő feladatunk a közterületen lévő jelenlét, leginkább gyalogos járőrözés, melyet 12 órás szolgálatokkal látunk el, beleértve a hétvégéket és az ünnepnapokat is. Az előzetesen meghatározott járőrútvonalakon látjuk el a szolgálatot, és az ott tapasztalt szabálytalanságokkal kapcsolatosan tesszük meg a szükséges intézkedéseket. Hatáskörünket meghaladó esetekben közvetítjük a megoldásra váró problémát az illetékes szakszervek felé. Feladataink többek közt a közterületek használatának és rendjének ellenőrzésére, a gépjárművekkel kapcsolatos szabályszegések megelőzésére, szankcionálására, az egyes közlekedési szabályok betartására, az üzemképtelen „roncs autók” és más gépjárművek elszállíttatására, a közterületen történő árusítás törvényességének betartására, ennek megsértése esetén a szabálysértéssel érintett áruk visszatartására, az állattartásra vonatkozó rendeletek betartására irányul. A felsorolt feladatok mellett munkánk szerves részét képezi az állampolgárokkal való kapcsolattartás. Egy-egy járőrözés alkalmával az emberek odajönnek hozzánk, bizalommal mondják el észrevételeiket, kéréseiket, melyeket lehetőség szerint a helyszínen megoldunk, a jogkörünkön túlmutató feladatokban pedig felvilágosítást adunk. 
Számokkal lehet mérni az önök tavalyi teljesítményét?
A közterület-felügyelők elsősorban a szóbeli figyelmeztetéssel élnek. Ezek száma a tavalyi évben igen magas volt, 4504 esetben alkalmaztuk ennek lehetőségét, melyek döntő többségében eredményre vezettek. Előfordul, hogy nem elég a szóbeli figyelmeztetés, így írásbeli felszólításra van szükség a jogkövető magatartás tanúsítására. Tavaly 499 alkalommal küldtünk írásbeli felszólítást a szabálytalanságokat elkövető állampolgárok számára. Feljelentést 174 alkalommal tettünk, hatáskörünket meghaladó esetekben nyolcvanszor készítettünk átiratot a társirodák részére. Szóbeli figyelmeztetés alkalmazására nincsen lehetőség, amikor egy szabálytalanul parkoló (KRESZ megsértése) gépjárművet veszünk észre. Ebben az esetben, ha nem találkozunk a helyszínen a gépjármű tulajdonossal, akkor szóban nem tudjuk figyelmeztetni, ilyenkor bírság kerül kiszabásra.  
A Városrendészeti Csoport mindkét szakága szorosan együttműködik a rendőrséggel.
Az egység létrehozásakor az önkormányzatnak együttműködési megállapodást kellett kötnie a helyi rendőrkapitánysággal. Ezen túlmenően nekünk a Szolnoki Rendőr-főkapitánysággal és a városi polgárőrséggel is van együttműködési megállapodásunk. A mezei őrszolgálat vonatkozásában erdészetekkel és vadásztársaságokkal állunk szerződésben. 
Ez főként a közös szolgálat ellátásra terjed ki, ami azt jelenti, hogy hetente több alkalommal rendőr-járőrrel, hétvégente pedig polgárőr kollégákkal is teljesítünk szolgálatot. Mezőőreink a külterületen szolgálatot teljesítő rendőrökkel, erdészekkel és vadászokkal róják a városhoz tartozó perifériás részeket. Ennek köszönhetően nem egyszer segítettük egymás munkáját az elmúlt évben.
Az előbb említettek és a hasonló egyenruha miatt gyakran összekeverik önöket a rend őreivel…
Igen, ez és a közel azonos jogi háttér sokak számára megtévesztő lehet. Adott helyzetben kényszerítő eszközt is alkalmazhatunk, úgy mint gumibot, gázspray, bilincs. Egyedül a lőfegyver használata nem engedélyezett számunkra. Bűncselekmény elkövetőjét, ha tetten érjük bilincset alkalmazhatunk a rendőr kiérkezéséig. Ha valaki a közterület-felügyelő felszólítására nem igazolja magát hitelt érdemlően, akkor előállíthatjuk a rendőrkapitányságra annak érdekében, hogy személyazonosságára fény derüljön. 
Miként alakult a város térfigyelő kamerarendszerének felügyelete?
A közterület-felügyelet Déryné utcai épületében kialakított modern operátori helyiségben, a tavalyi fejlesztést követően a város tengelyén 13 új kamera lett üzembe helyezve. Jelenleg ezen kamerák képét figyeljük napi 12 órában, kétóránként váltva egymást. A korábbi rendszer karbantartása után pedig további 11 kamera képe jelenik meg a monitorokon, kiegészülve a városba bevezető hat főút mellé felszerelt rendszámfelismerő kamerák képeivel.