Kevés vita – egyhangú döntések

Bár 20 naprendi pont szerepelt a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének márciusi, soros ülésén, a képviselők ezúttal viszonylag gyorsan végeztek. A 23-án megtartott tanácskozás során majdnem minden esetben egyhangú volt a szavazás, s rövid vita csak egy előterjesztésnál volt.

Megemlékezéssel kezdődött a képviselő-testület márciusi ülése. A képviselők és az ülésen megjelent vendégek, érdeklődők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a 88 éves korában elhunyt dr. Fenyvesi Máté és a 67. életévében elhunyt Molnár József emléke előtt. Dr. Fenyvesi Máté a Ferencváros egykori kiváló labdarúgója, sokszoros magyar válogatott 4 éven át volt a jászberényi képviselő-testület tagja, s több mint egy évtizeden át dolgozott állatorvosként a Jászságban. Molnár József pedig táncpedagógusként végzett évtizedeken át kiemelkedő munkát kistérségünkben.

A napirend elfogadását követően előbb az önkormányzat munkatervét módosították – a 2022-2027-re tervezett Környezetvédelmi Programot egy hónappal később tárgyalják majd – 12 igennel és 3 tartózkodással, vita nélkül fogadták el a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakról szóló tájékoztatóját.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadása során sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg, a döntés egyhangú volt.

A Jász Múzeum és a Jászberényi Városi Könyvtár 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolók megvitatása során mindkét intézményről elismerően szólt Bethlendy Béla a HEB elnöke. Az idei évi munkatervük jóváhagyása során alakult csak ki kisebb polémia, a könyvtárban folyó, illetve tervezett felújítási munkálatok kapcsán. Egy kis költségvetési kitérő után tértek vissza az eredeti napirendre, s egyhangúlag fogadták el a két intézmény idei évre összeállított munkatervét is.

A Jászberényi Tankerületi Központ a fenntartásában működő Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését érintően három átszervezési javaslat tekintetében kérte az önkormányzat véleményének kialakítását. A felkérésben foglaltak alapján a Jászberényi Tankerületi Központ kezdeményezte a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola a Klebelsberg Központ és az irányító szerv EMMI felé

– az intézmény részére telephely létesítését a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (a Palotásyban nincs elegendő, míg az Apponyiban van kihasználatlanul álló tanterem),

– új művészeti ág, és azon belül új tanszak indítását (orgona),

–  az intézmény részére telephely létesítését a Nagyboldogasszony Főplébánián (ott történik majd az oktatás).

Az előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők, ahogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát is vita nélkül fogadták el. Egyetértés volt a Környezetvédelmi Program időarányos (2021. március 1. – 2021. december 31.) végrehajtásáról szóló beszámoló esetében is.

Vita nélkül, minden képviselő igennel szavazott a Jászberényi Futball Club által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a „be/SFP-61574/2022/MLSZ” számú sportfejlesztési program keretében benyújtandó pályázat támogatására és a pályázatban foglalt beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés kapcsán.

A tervezett fejlesztés az ingatlan három részterületét is érinti, az alábbiak szerint:

– Egy 40×20 m alapterületű műfüves pálya befedésére kívánnak pályázni, melyet a kérelem

mellékletét képező árajánlatban szereplő könnyűszerkezetes sátorral kívánnak befedni.

– Szeretnének elhelyezni a füves tartalékpálya mellé 3 db egyenként 50 ülőhellyel rendelkező

mobil lelátót, valamint

– a centerpálya északi kapuja mögé egy kb. 20 m2-es eredményjelző ledfalat, amelyet két betontuskóba helyezett acélváz tartana.

A kérelem mellékleteként csatolt árajánlatok alapján a beruházás összege a ledfalak tekintetében összesen 15.690.000.- Ft + Áfa, a három db 50 fős tribün ára összesen Bruttó 6.083.300.- Ft, míg az alumíniumvázas sátor ára összesen 53.880.000.- Ft + Áfa összeget jelent.

Fontos, hogy a tervezett fejlesztések megvalósításához nincs szükség az önkormányzat részéről önrész vállalására.

Módosították az idősotthoni és a bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendeleteket, majd elfogadták a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a 2021-es évben szerzett tapasztalatokról, továbbá a településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló beszámolót.

Egyhangú volt a szavazás, amikor a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi Összesített

Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról döntöttek. Az ülés végén az ingatlanok rendeltetésének átminősítéséről szóló előterjesztést, majd a 31. – 32. sz. főút Jászberény elkerülő szakasz III. ütem kezelői lehatárolási tervét is elfogadták.

 

Vélemény, hozzászólás?