Egyeztetések a 2022. évi városi költségvetésről

Előbb egy informális képviselő-testületi ülésen, majd a helyi gazdaság képviselővel való találkozáson volt szó Jászberény 2022-es, tervezett költségvetéséről. A februári testületi ülésen szavazhatnak majd a beterjesztett költségvetés tervezetről a képviselők.

Az informális képviselő-testületi ülést követően február elsején a helyi gazdaság képviselőivel találkozott a város vezetése és a bizottsági elnökök a városháza házasságkötő termében. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a gazdasági élet szereplői hogyan ítélik meg a 2022-es városi költségvetést érintő iparűzési adóbefizetéseket, illetve milyen irányú fejlesztésekben lennének érdekeltek.

Amint az elhangzottakból kiderült, a gazdaság szereplői optimisták a 2022. évi iparűzési adó befizetésekkel kapcsolatban. Többen is jelezték, hogy még jobb évük volt 2021-ben, mint előtte, így a város tervezhet az előző évben befolyt összeggel.

A városvezetés részéről Budai Lóránt polgármester és Balogh Béla alpolgármester adott tájékoztatást az idei évi költségvetésben szereplő kiemelt területekről, feladatokról. A mintegy 10 milliárdos városi költségvetésből 6 milliárdot fordítanak városüzemeltetésre, amely színvonalának folyamatos emelése a cél. Fontos cél, hogy a város a pályázati lehetőségekkel élni tudjon és a felújításokhoz, beruházásokhoz plusztámogatást szerezzen. Az önkormányzati cégek és intézmények esetében a kormányzati intézkedések okozta béremelések jelentős kiadást eredményeztek, melyet a költségvetésnek biztosítani kell. Mindezek mellett fontos, hogy a város civilszervezetei, sportszervezetei is részesüljenek támogatásban, mert a közösségi élet nem állhat le a Covid-19 járvány idején sem.

Szó esett továbbá a találkozón arról is, hogy az egykori Pannónia Bár épületének felújítását követően a menedzserklub központja lesz, ahol egyéb rendezvények magtartására is lesz lehetőség. A Tiszti Klub helyzetéről elmondták, hogy annak felújítására is nagy szükség lenne, mert akár képtárként, akár kulturális színtérként is működhetne. Felmerült ismét a Katonák földjének átvétele és hasznosítása is. Kérdésre válaszolva Budai Lóránt elmondta, hogy a 2022-es évben a Csángó Fesztivál és a Jász Expo megrendezésének támogatása is szerepel a költségvetés tervezetében.

A találkozó követően Budai Lóránt polgármestert és Tamás Zoltánt, a Fidesz frakció vezetőjét arról kérdeztük, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy a testület egyhangúlag fogadja majd el Jászberény 2022. évi költségvetését.

Budai Lóránt polgármester: – Ahogy ezen a találkozón is elmondtam, mintegy 10 milliárdos költségvetésről beszélünk, melyből 6 milliárd az üzemeltetést érinti. Ezt azért hangsúlyozom, mert pont ez az a kérdés, amelyről nem nagyon esik szó az egyeztetéseken. A legnagyobb port kavaró téma a sport- és a civilszervezetek támogatása. Persze ez is nagyon fontos, de egy város életében nem a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy mégis ez fogja eldönteni, hogy elfogadja-e vagy nem a költségvetés tervezetét a testület. A város költségvetése jelen helyzetben is stabil. A gazdasági élet vezetőinek visszajelzései alapján is elégedettek lehetünk, ám mégsem gondolom, hogy konszenzussal ér véget a költségvetési vita. Egyén érdekek alapján eldöntendő sportkérdések miatt lesz nagy vita, s ezért sem számíthatunk egyhangú elfogadásra. Ezzel együtt a városnak lesz költségvetése, ha nem februárban, akkor márciusban.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője: – Törekszünk a megegyezésre és arra, hogy a testületi ülésen már ne legyen nagyobb vita a tervezett költségvetésről. Javaslatainkat már ismeri a városvezetés, s azt gondolom, hogy most sokkal közelebb vagyunk a megegyezéshez, mint tavaly vagy tavaly előtt. Konkrét kérésünk, hogy adóbevétel ne legyen kevesebb tervezve, mint ami 2021-ben realizálódott. Azaz a tervezett 3 milliárd 50 milliós iparűzési adóbevételt 3,2 milliárdra emelnénk. A plusz 150 millió forint felhasználására is vannak elképzeléseink: többlettámogatás egyesületeknek, körzeti egyéni keret emelése, Conselve-park rendezése, a Malom-projekt tetejének befejezése. Útfelújítási keretet is szeretnénk, mert erre is nagy szükség lenne. Támogatjuk a pályázatok beadását, amellyel bővíthetjük lehetőségeinket. Szeretnénk zöldíteni is a városon. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy a Malom-projekt miatt kifizetett mintegy 1 milliárd forint nagyon hiányzik a városnak, mert abból sok problémát meg lehetett volna oldani.

A februári soros testületi ülésig még van lehetőség további egyeztetésekre. Jászberény szerencsés helyzetben van, mert a kötelező feladatok ellátásán fölül még van elosztható pénze a városnak. Nem kérdés, hogy elsőbbséget élvez a város működtetése, a városi intézmények cégek működtetése, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezen túl egy települést az rangsorol, hogy milyen kulturális- és sportélete van. Mert civil szervezetek, egyesületek nélkül sokkal szegényebb egy közösség élete. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem szabad elrugaszkodni a földről, a maga helyén kell kezelni a kéréseket, igényeket. Nem könnyű, de megoldható helyzet.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?