Fejlesztések és programok a Jászkerületnél

A Jászkerület Nonprofit Kft. háza táján az elmúlt egy évben többféle fejlesztés megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van. A cég fenntartása alá tartozó intézményekben állagmegóvási és karbantartási munkákat végeznek, hogy mire a programok ismét a való életbe visszaköltöznek a látogatók komfortosabban érezzék magukat a megújult helyszíneken.

Az Ifjúsági Ház a megépítését követően 20 évig jelentősebb felújításon nem esett át. Mindössze egy kisebb raktár készült el, illetve akadálymentesített mosdó és bejárat épült. Az önkormányzat egy 2017-es pályázatának köszönhetően a  „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretén belül sor kerülhetett a már igen szükséges fejlesztésekre az épületben bruttó 23,7 Millió Forint értékben. Látványos elem a főbejárat cseréje. A régi fémszerkezetű főbejáratot esztétikus, hőszigetelt műanyag portál váltotta fel. Megtörtént a  férfi és női mosdó blokk teljes felújítása, akadálymentes WC kialakítása. A rendezvényterem fölötti tető kivételével elkészült az épület lapostetős részein a csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, a bádogos szerkezetek cseréje. A projektarányos akadálymentesítés megvalósult. A nagytermet és a folyosót kifestették, a folyosó új járólap burkolatot kapott. A nagyteremben kijavítják, illetve ahol szükséges cserélik az ablakok belső párkányait, a parkettát felcsiszolják, mely a Jászkerület Nonprofit Kft. költsége bruttó 2,8 Millió Forint értékben. Az év elején megkezdett munkálatok várhatóan április végén befejeződnek.

Egy 2019-es TOP CLLD típusú pályázat keretében nettó 30 millió Forint pályázati támogatással valósulhat meg a szabadtéri – új nevén Székely Mihály Szabadtéri Színpad – komplex fejlesztése. A projektben az építési munkáltok nettó 24 millió, a számítástechnikai felszerelések nettó 6 millió forinttal szerepelnek. A nézőtér középső részén kicserélték a székeket, ezen kívül kerítéscsere, kapuk újítása, térkövezés, területrendezés, zúzott kő frissítése történt meg. Projektor és egyéb számítástechnikai felszereléseket szereztek be. A munkák tavaly szeptemberben kezdődtek, a befejezés határideje 2021. március 31. volt. A  kivitelezési munkák közben számos többletmunka merült fel, amelyekre a pályázaton kívül nettó 8,9 millió forint többletköltségre volt szükség, amelyhez az önkormányzat biztosít támogatást. A többletmunkák befejezésének szerződés szerinti időpontja április 28. A hivatalos átadást Székely Mihály születésének 120-ik évfordulójához szeretnék kötni, amelyre tervek szerint május 8-án, a járványügyi korlátozások figyelembe vételével kerülhet sor.

A nagyvisnyói üdülőtáborban folytatják a felújítási munkálatokat. Az önkormányzat 2021 évi tervezett 5 millió forint támogatásából várhatóan a konyha, az ebédlő épületében található női és férfi vizesblokk felújítására kerül sor. A beérkezett ajánlat a tervezett támogatásnál magasabb költségvetésű, így szükséges a Jászkerület saját pénzügyi forrásait is felhasználni. Egy fa kidőlésével kár keletkezett az egyik faház tetőszerkezetében. A kárelhárítás, a tetőszerkezet megjavítása április közepén kezdődik. Ezt követően indulhatnak a vizesblokkok felújítási munkálatai. Az Öregerdei táborban is javítási, festési munkálatok terveztek április, május hónapokban.

A Lehel Film-Színház is felújítás előtt áll. A renoválást pályázatból kívánja megvalósítani a Jászkerület. Jelenleg a beérkezett árajánlatok ismeretében a partnerekkel egyeztetnek. Sikeres elbírálás esetén a belső festések, klímatisztítások, a mozigépek karbantartása, a vendégpult felújítása, és az art moziban kárpittisztítás valósul meg.

A Stimulart projekt, – amelynek vezető partnere Jászberény –, célja a kulturális és kreatív gazdaság (CCI) fellendítése a kis- és középvárosokban. A Roomli névre keresztelt kreatív pont az Interreg Közép Európai Program által támogatott Stimulart projekt pilot projektjeként alakul ki ez év folyamán. A Roomli kreatív komplexum feladata, hogy a piacszerzésben és termékeik értékesítésében támogassa a helyi kreatív ágazatban működő vállalkozásokat, közös platformot biztosítson az alaptevékenységekhez és az együttműködésekhez, mindezzel gazdagítsa Jászberény és a Jászság gazdasági és kulturális, közösségi életét. Cél, hogy olyan vonzerő jöjjön létre, ami a város turisztikai értékei közé emelkedik. A Roomli hiánypótló és újszerű kezdeményezésnek a városközpontban, a Déryné Rendezvényház földszintje ad helyet. Kialakításában figyelembe vették a bolt egyedi tartalmát és annak funkcióit. A bolt alaptevékenységéből kettő a kreatív termék és szolgáltatás értékesítése köré épül. Egyrészt a helyi, másrészt az online termék- és szolgáltatásértékesítést fedi le. A további alaptevékenységek kevéssé bevétel orientáltak: ezek közül az egyik az alkotói együttműködések feltételeinek biztosítását jelenti, míg a másik a közösség- és szemléletformáló, valamint szakmai akciók, rendezvények szervezését fedi le.  A helyiség építési munkálatai a bejárati ajtó cseréjén kívül befejeződtek  március végén. Az eddigi munkálatokat a Jászkerület Nonprofit Kft. a Stimulart project későbbi utófinanszírozásával bruttó 5 millió Ft értékben kifizette. A héten árajánlatok érkezése, elbírálása történik a belső építészeti munkák elvégzéséhez. Folyamatosan zajlik a beszállítók kiválasztása, az üzleti terv elkészítése. Várható nyitás 2021. év szeptemberében várható. 2020. évben a járványügyi korlátozások miatt a Jászkerület bezárni kényszerült a Tourinform Irodát. A korlátozások feloldásával tervek szerint újraindítják az irodát a Déryné Rendezvényház földszintjén, a Roomli-kreatív pont mellett.

A fizikai teendők mellett a napi feladatok, az online programok, az adminisztratív feladatok ellátásában, a nyári táborok, színházak, koncertek előkészítése mellett nyújtanak segítséget a kollégák, ha kell akár hétvégén, ünnepnapon. Dukai Rita ügyvezető a Jászkürt Újságon keresztül is szeretné köszönetét kifejezni helytállásukért, segítőkészségükért. Szintén jár az elismerés annak a néhány dolgozónak, aki önkéntes alapon vállalta a segítségnyújtást orvosok melletti adminisztrációs feladatok ellátásában a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház oltópontjain történő regisztrációs munkában.

Egyelőre online folytatódnak a kulturális programok. A Szer Nélkül a Teljes Életért pályázat keretében indult a Karanténban született pályázat, melyre több, mint négyszáz pályamű érkezett. A zsűrizés, jutalmazás a napokban zajlik. A Szer Nélküli Pályázat záró áprilisi elemei a következő programokat tartalmazzák: Népi Tudástár képesség- és készségfejlesztő online családi program, Vivicitta családi futás, Obskurus városfelfedező családi program április hónapban, valamint képzőművészeti alkotónap. A januárban elindított Karantén futás szintén nagy népszerűségre tett szert. Az online térben volt csak lehetőség a családi matinék, valamint kézműves programok megrendezésére. A meghirdetett programjaink iránt nagy érdeklődést tapasztaltak. A komolyzene területén is sikerült az online térben egy új szolgáltatással megjelenni Kiss Henriett zenetörténész „Jászsági Muzsikusok Évfordulói” címmel összeállított programsorozatával. A Déryné deszkáin program keretében a nyári színházi előadásokkal, valamint koncertekkel, táborokkal is igyekszik a Jászkerület a kulturális, közösségi életet fellendíteni. A nyitás idejének ismeretében sajtótájékoztató keretében terveznek információt nyújtani a lakosság számára a várható, tervezett programokról.

„Kérem továbbra is kövessenek minket a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalunkon!” – hívja fel a figyelmet Dukai Rita ügyvezető asszony.

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?