Belvízelvezető rendszer létesítéséről Jászfelsőszentgyörgyön

Olvasóink megszokhatták már, hogy időről-időre nem csak a Jászberényt, hanem a Jászságot érintő fejlesztések megvalósításáról is beszámolunk. Az esztendő utolsó napjaiban Zelenai Tiborné, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere juttatott el szerkesztőségünkbe közleményt, egy a településükön pályázati támogatásból megvalósult beruházásról, melyet az alábbiakban olvashatnak.

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata 189,02 millió forint pályázati támogatást nyert a TOP-2.1.3-15-JN1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések konstrukció keretében „Jászfelsőszentgyörgy községben belvízelvezető rendszer létesítése a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében” című projekt megvalósítására.

A projekt célja Jászfelsőszentgyörgy belterület védelmét szolgáló elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, meglévő levezető árkok és műtárgyak rekonstrukciója, továbbá tározó-fejlesztés, amely alkalmas vízmegtartás, tárolás, ár- és belvízcsúcs csökkentési célok teljesítésére.

A beruházás eredményeképpen létrejött a településen a csapadékvíz, belvíz-, helyi vízkár ellen védelmet nyújtó egységes vízelvezető rendszer I. üteme. A fejlesztéssel érintett 1.sz akcióterületen (a község Nyugati és Északi részén, a Fő utca és Lőrinckátai út irányában) a meglévő kis mélységű, földmedrű, illetve néhol burkolt árkok rekonstrukciójával alakult ki a csapadékvíz elvezető hálózat, amely a Holt-Zagyva víztestbe vezeti az összegyűjtött vizeket. Így megszüntethető a korábban rendszeresen jelentkező belvizes foltok, melyek károsították az útalapokat, veszélyeztették a lakókörnyezetet, és a közintézményeket.

A megépített csatornahálózat hossza 3 227 m, a befogadóként igénybe vett jászfelsőszentgyörgyi Holt-Zagyva 1 657 m hosszúságú a belvízrendezéssel érintett vízgyűjtő területe 28,5 ha. A csatornahálózat és a vízelvezetés tervezésénél, méretezésénél figyelembe lett véve, a település teljes belterületi vízgyűjtő területe azzal, hogy a későbbiekben a település további utcáiban is kiépülhessen a csapadékvíz csatorna-hálózata.

A megvalósult projekt a belvízrendszer I. számmal jelölt üteme kiépítését jelenti, amely a vízgyűjtő terület 1. számú akció-területén keletkező csapadékvizeket gyűjti össze, és amely a község legmélyebben fekvő részeit öleli fel, az összegyűjtött fölös vizet a Holt Zagyvába vezetik. A befogadó víztestre és környezetére NATURA 2000 környezeti hatástanulmány és környezeti hatásbecslés készült, amely előírásaira tekintett történt a kivitelezés.

Az 1. számmal jelzett akcióterületbe, összhangban a település Vízkárelhárítási tervével a község leginkább belvíz által veszélyeztetett területei tartoznak: Fő utca keleti szakasza (Szentlőrinckáta irányában), Jókai sor, Dankó Pista utca, Citera utca, Malom utca, Lőrinckátai utca és Kossuth Lajos utca.

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002

Támogatás összege: 189 016 206 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett: Jászfelsőszentgyörgy Község

A projektről bővebb információt a www.jaszfelsoszentgyorgy.hu olvashatnak.

További információ kérhető: Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata, 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. Telefon: 06(57)520-020 E-mail: jaszfelsoszgyorgy1@invitel.hu

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?