Sajtóközlemény a projekt indításáról

Alattyán község csapadékcsatornázásának célja belterületén a belvíz veszélyeztetett lakóterületek csapadékvízmentesítése. A projektben az alábbi létesítmények megépítését tervezzük:

Torkolati szivattyús átemelő építése a Zagyva 42+200 töltéskilométer szelvényénél, a vb. aknával és 150 l/s kapacitással, elektromos automata üzemmel. Az átemelő vb. aknája az árvízvédelmi előírások miatt a töltéslábtól 10 m-re épül. Az átemelő KPE D315 nyomócsövét úgy alakítjuk ki, hogy a Zagyvából történő szivornyás vízvisszavezetésre is alkalmas legyen. Ehhez a töltéskorona keresztezésénél egy légtelenítő és légbeszívó szerelvényt tervezünk beépíteni vb. aknában, és a cső Zagyvai és szivattyútelepi végeinél is a magassági kialakítás és szerelvények a szivornyás vízvisszavezetére alkalmas módon kerülnek kialakításra. A tervezett nyomócsőhossz 105 m.

Az átemelő elektromos energiaellátása légvezetékkel, a szennyvíztisztítótelephez kiépített elektromos vezetékről történik, mely az átemelő üzemeltetéséhez szükséges kapacitással került megépítésre. A töltéskeresztezés az árvízvédelmi előírások miatt csak a mértékadó árvízszint felett történhet. A mértékadó árvízszint a 74/2014.(XII.23.) BM. számú rendelet szerint a 42+690 szelvényben lévő közúti híd szelvényében 92,52 mBf., a jelenlegi töltéskoronaszint viszont a tervezett nyomócsővel történő töltésszelvényben (42+200 tkm.) 91,16 mBf. ezért a töltést a nyomócső keresztezésénél meg kell magasítani, 10 m-es vízszintes és 20-20 m átmeneti töltéskorona kialakítással, az előírt 4,0 m-es koronaszélességgel.

A szivattyús átemelőre a tervezett Éraljai árvíztározóból egy 45 m hosszú burkolt, nyílt csatornával vezetjük rá a csapadékvizeket, a tározóból történő kiágazásnál az átjárás biztosításához egy 16 m hosszú Æ80 cm-es áteresz építésével. Árvízcsúcs csökkentő tározó építése az Éraljai területen meglévő mocsaras, vízjárta mélyvonulatok kikotrásával és egy állandó vízborítású rendezett vízfelület kialakításával. Az árvíztározó 10-30 m széles medrű és összesen mintegy 700 m hosszú 1,0 ha területű vízfelület, melybe két belterületi csapadékvizet szállító csatorna (1-0-0 és 2-0-0 csatorna) van bevezetve.

A tározó tervezett rézsűhajlása 1:2,5. A tározó tervezett fenékszintje 86,0 mBf., üzemvízszintje 87,60 mBf., átlagos vízmélysége 1,6 m, így a tározóban az üzemvízszint esetén tározott vízmennyiség 16.000 m3. A tározó max. vízszintje (árvízszintje) 88,20 mBf., így az árvíztározó kapacitása 6.000 m3. Az árvíztározókapacitás mértékét úgy terveztük meg, hogy a tározóba a belterületről befolyó max. vízszállítás esetén is a torkolati 150 l/s vízhozamú szivattyús átemelés elegendő legyen. Ezzel jelentős szivattyú-kapacitáskiépítés és energiaköltség takarítható meg.

Az árvíztározóba a belterületi csapadékvizek bevezetése mellett a torkolati szivattyútelepnél vízbeadási lehetőséget is biztosítottunk a Zagyvából, a nyomócső szivornyázáshoz történő kialakításával, így a tározó vízkészletének egy része (~6-10.000 m3) és a vízpótlásként beadott vízmennyiség megfelelő vízkészlet-gazdálkodási tervezéssel öntözésre is felhasználható. A tározóban az üzemvízszintet max. a megadott 87,60 mBf.szinten kell tartani az árvíztározókapacitás (6.000 m3) biztosításához, de a tározó vízhiányos időszakban, ill. vízhasználattal csökkentett vízkészlete miatti vízszintcsökkenés esetén a tározóba befolyó csapadékvizek tározó üzemvízszintig történő betározásával a vizek későbbi felhasználása és így a vizekkel történő tervszerű gazdálkodás lehetősége is biztosítható.

A tározó az árvíztározás, és a csapadékvíztározás mellett egyéb célra is felhasználható, pl. halasítás, csónakázás, stb. Belterületi csapadékvizeket a tározóba elvezető csatornák építése az alábbiak szerint: 1-0-0 csatorna Hossza: 195 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsűhajlása 1:1,5 Tervezett műtárgyak: 1.sz.műtárgy Æ1,0 m-es 12 m hosszú áteresz a csatorna 0+006 szelvényében 2.sz.műtárgy Æ1,0 m-es 18 m hosszú áteresz a Szenti István utca keresztezésében Az 1-0-0- csatorna a temetőgödörbe összegyűlő belterületi csapadékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. 2-0-0 csatorna Hossza: 340 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsűhajlása 1:1,5 Tervezett műtárgyak: 1.sz.műtárgy Æ0,8 m-es 12 m hosszú áteresz a csatorna 0+000 szelvényében 2.sz.műtárgy Æ0,8 m-es 14 m hosszú áteresz az un. Éraljai út keresztezésében A 2-0-0- csatorna az Éraljai területre a Híd utca-Szent István utcai belterületi térségből az Éraljára lefolyó csapadékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. Terepfeltöltések a tározó építése során kikotort föld elhelyezésével.

A tározóból kikotort mintegy 12.700 m3 földet a legcélszerűbb és legolcsóbb megoldásként a tározó közelében, a meglévő, de tározásra felhasználni nem tervezett Éraljai mélyedésekben terveztük elhelyezni. A kotrásból kitermelt föld elhelyezéséhez a település rendezési elképzeléseit is figyelembe véve 3 területet tervezünk felhasználni, melyek az alábbiak: Egyrészt a sportpálya melletti 0,38 ha-os területet, melyen az elhelyezhető földmennyiség 1,4 m-es átlagos földelterítéssel 5.300 m3. Másrészt az Éralja középső részén lévő 1570/1 hrsz-ú területet, melynek területe 0,27 ha, és az elhelyezhető földmennyiség 1,5 m-es átlagos feltöltéssel 4.000 m3. A harmadik terület az Éralja Ny-i részén, a tervezett 2-0-0 csatorna végénél lévő 1580/4 hrsz-ú területen, mely 0,24 ha, és átlagos 1,4 m-es feltöltéssel ide 3.400 m3 föld elhelyezését terveztük. A tereprendezések területén a földelhelyezés felületrendezéssel és 80%-os tömörítéssel van tervezve, így rendezett, hasznosítható földterület alakul ki a földelhelyezés után.

A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a tározóépítéssel, csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását. A tervezett fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan hat, ugyanis javítja a településképet.

 

A projekt megvalósítási határideje: 2020. január – 2021. október

 

„A projektről bővebb információt a www.alattyan.hu oldalon olvashatnak.”

 

További információ kérhető:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

 

Elérhetőség:   tel.: +36 56/788-958

email: tfu@jnsztfu.hu, polgarmester@alattyan.hu, jegyzo@alattyan.hu

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?