Fórum a sportkoncepcióról

Jászberény 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának munkaanyagát megvitató fórumra hívták a város sportegyesületeinek, diák sportszervezeteinek vezetőit és tagjait október 6-án a városházára.

A város sporttal kapcsolatos stratégiáját és az ebből levezethető célokat, feladatokat fogalmazták meg, a 2020 – 2025 évekre vonatkozó, új sportkoncepciót előkészítő munkaanyagban, melyet minden sportszervezethez előzetesen eljuttattak. A dokumentum számba veszi a városi sportélet adottságait, feltételeit, melyekre alapozva előrevetítenek egy jövőképet, ami magában foglalja az önkormányzat által vállalt szerepvállalás újra gondolását is.

Az eseményen jelen voltak a város vezetői, valamint a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke Bethlendy Béla. Dr. Gedei József alpolgármester megszólalása nyitotta a fórumot és az eszmecsere további részében ő reagált az elhangzott felvetésekre, kérdésekre.

Elkerülhetetlen volt a gazdasági egyensúly fenntartása érdekében, már ebben az esztendőben a bevételekhez igazítani a sportot érintő kiadásokat is, és túl nagy optimizmusra nem ad lehetőséget az elkövetkező év sem. A tervezet elsősorban a diáksport erősítésére, az utánpótlás nevelésre fokuszálna az előttünk álló öt évben.

A felszólalások többségében az egyesületek munkájában felmerülő napi gondokról beszéltek a sportvezetők, edzők. Legnagyobb problémaként az egyes sportágak edzéseihez feltétlen szükséges terem kapacitás szűkösségét, egyes helyek túlzsúfoltságát jelezték. Ráadásul a fennálló vírushelyzettel összefüggő takarítási-fertőtlenítési szabályok miatt, az eddig használt létesítmények nem, vagy csak igen korlátozottan vehetők igénybe.

Látvány csapat sportágak képviselői, melyek a TAO támogatásból pluszforrásokat érhetnek el, így nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkeznek, segítségüket továbbra is felajánlották a város sportjának és annak, szereplőinek részére. Infrastrukturális beruházásokkal fejleszthetik, megújíthatják a sport színtereit, melyeket többcélú használatra ajánlanak, megszerzett eszközállományukkal hozzájárulhatnak más egyesületek tevékenységének támogatásához.

Több, különböző sportágakat képviselő hozzászóló tartotta jónak a munkaanyagot, de elsősorban kiindulópontnak. A végleges változat elkészítéséhez egy átfogóbb ismeretanyag nélkülözhetetlen. Szükségesnek gondolnak intézkedési terv és költségvetés társítását a tervezethez, de egy teljes körű, minden sportszervezetre kiterjedő helyzetfelmérés láttatná leginkább a felmerülő igényeket.

Tervezett lépésként újraélesztésre kerülne, abból a szempontból is, hogy ez az irány, a diáksporttal, sportélettel kapcsolatos bizottság, testnevelőkből, sport szakemberekből, akik segítségével a megfelelő működési tendenciák meghatározhatók lennének.

Zárszó nem volt, mert a folyamat megy tovább, az együttgondolkodás és a munka folytatódik egy mindenki által támogatott sportkoncepció elkészítéséért.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?