Elindult a komplex telepprogram Jászladányon

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számú „KOMPLEX TELEPPROGRAM JÁSZLADÁNYON II.” c. projekt megvalósításához a konzorcium összesen 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

A pályázó szervezet Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, konzorciumi partnere az „IMPULZUS” Egyesület, akik a 2007-2013-as időszakban, már valósítottak meg komplex telepprogramot a településen.

Közvetlen célcsoportunkat a célterületen élő 16-54 évesek 25%-a alkotja (202 fő). A projekt célcsoportját jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, generációkon átívelő mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktív munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. Rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkeznek, elsősorban szociális ellátásokból, vagy közfoglalkoztatásból, ill. alkalmi munkából élnek.

Projektünk célrendszere:

Átfogó célunk Jászladányon, a szegregátumban élő emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése.

Projektünk részcéljai:

  1. Javuljon a célterületen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, növekszik azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak. Ennek érdekében a bevontak száma 202 fő.
  2. Javuljon a bevont személyek képzettségi szintje. Képzési programban résztvevők száma 152 fő. A képzést eredményesen elvégzők száma 91 fő.
  3. Növekedjen a célterületen élő személyek közül a foglalkoztatásba kerülő személyek száma (30 fővel).
  4. A célterületen élő gyermekek óvodáztatási aránya elérje a 100%-ot, a 6-16 éves gyermekek iskolai előrehaladási esélyei javuljanak: iskolán kívüli fejlesztésbe bevont gyermekek száma 40 fő.
  5. Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota. Ennek érdekében egészségügyi szűrővizsgálaton részt vesz 61 fő.
  6. Javuljon a közszolgáltatások elérhetősége.
  7. A közvetlen célcsoport tagok 20%-ának (41 fő) lakhatási beruházásokba történő bevonása, az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosító számú projekt keretében. Cél, hogy növekedjen ezen személyek felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra, és növekedjen a településen élők befogadási hajlandósága.
  8. Javuljon a közösségi kohézió a településen és a program célterületén.

A projekt megvalósításával Jászladány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítéséhez.

További információ kérhető: Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezetőtől,+3630/912-85-41 telefonszámon, szakmaivezeto162jaszladagy@gmail.com e-mail címen

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?