Tehetség és tudás mesterfokon

Thorma János festőművész születésének 150. évfordulója alkalmából a művész munkássága előtt tisztelegve szervezett Szikra István galériatulajdonos jubileumi emlékestet és kiállítást szeptember 15-én a Szikra Galériában.

A megnyitót megelőzően a Lehel Vezér Gimnázium falán megkoszorúzták a festőművész emléktábláját, ahol Farkas Edit múzeumigazgató idézte fel Thorma jászberényi éveit, az ehhez kapcsolatható emléktábla állításának körülményeit. A Nagybányaiak csoportjába tartozó művész gyermekkora 12 esztendejét városunkban töltötte, 1879 és 1884 között a helyi főgimnázium tanulója volt. Helyileg akkor még a mai tornaterem helyén folyt az oktatás, amelynek öt éven át részese volt a híressé vált festőművész. Az alma mater falán Budai Lóránt polgármester és Antics István, az intézmény igazgatója helyezte el az első koszorút, majd az esti előadások szereplői, a múzeumigazgató asszonyok, a Szikra Galéria Alapítvány képviselői és végül Metykó Béla helytörténeti kutató követték a gesztust.

A színvonalas galériai műsort dr. Réz Lóránt orgonaművész játéka nyitotta, majd Szikra István köszöntőjét követően N. Kovács Zita művészettörténész, dr. Bay Miklós műgyűjtő és Szakál Aurél, a Thorma János Múzeum igazgatója mutatta be a jeles művész életútját, alkotásait és remekeinek háttértörténetét.

A művészettörténész előadása elsősorban Thorma Jánost a magyar művészet és művészetpedagógia síkjában mutatta be. A magyar festészet története a nagybányaiakkal kezdődik, mert ők éltek együtt azonos törvényszerűségek folyamatosságában. Ennek a közegnek volt részese Thorma. Műveiben megjelent festészetünk alap és fő témája, az a bizonyos törvényszerűség. A XX. századi magyar festészet titkai, álmai, igényei, szenvedélyessége foglaltatik bele képeibe. A művészet teoretikáját megalkotó Thorma  Monet-val mutatott leginkább párhuzamot a korban. Bizonyos metódus szerint festettek színértékek, színsíkok szempontjából, szinte tudományos értékkel alkottak. Mindemellett Thorma jelentékeny művészetpedagógiai értéke jelentős szakmai eredmény volt, mely mind a mai napig hatással van a művészet történetére.

Thorma János igazságkereső lineáris művészetét tökéletesen leképezi dr. Bay Miklósék gyűjteménye. A műgyűjtő előadásában Thormára vonatkoztatva vizsgálta a tehetség és a tudás együtthatóit. A festő legfontosabb eszköze veleszületett tehetsége. A második dolog a mesterségbeli tudás. Thorma esetében ez a két kompetencia nagyszerűen ötvöződött, amelynek kibontakoztatása már itt a jászberényi évek alatt elkezdődött.

Itteni tanárai biztatására határozta el, hogy festő lesz, majd az akadémián és a nagybányaiak között bontakoztatta ki tudását és tehetségét. Ismereteit szüntelenül bővítette, fáradhatatlanul tanulta a festészet stílusjegyeit, pallérozta tudását. Mindehhez az együttléthez párosult a szerencse is, amely révén idővel kora, és méginkább az utókor elismert művészévé válhatott. Képein keresztül szólt az emberekhez. Művein a városok, emberek, életképek sajátos tudatvilágával áttranszformált módon üzenetértékkel jelennek meg, így fejezve ki indentitását.

Szakál Aurél előadásában a festő életében megtartott kiállítások során kalauzolt végig, majd a halála után megjelent tanulmányok, kiadványok, kiállítások történetébe engedett bepillantást nyerni. Bagossy Zoltán jászberényi műgyűjtő kért szót a következőkben, aki elismerését fejezte ki a tárlat és a megemlékezés kapcsán, illetve emlékeztetett B. Jánosi Gyöngyi segítő munkájára, aki annak idején sokat tett Thorma János munkásságának újbóli felfedezéséért.

“Felemelő érzés a tudat, hogy a nagy művész valamikor ugyanazokat az utcákat rótta, ahol mi ma élünk.” A továbbiakban N. Kovács Zita irányította rá a figyelmet a 25 képből álló tárlat megtekintése kapcsán fontos momentumokra, majd a közönség az előadóteremből átvonult a kiállítás helyszínére, ahol szemügyre vehette a gazdag és változatos Thorma életmű legjavát. A kiállítás október 10-ig látogatható. Az esti programot vacsora zárta, mely során meglepetés műsorszámként a Fricska táncegyüttes testvérpárja szórakoztatta néhány perces virtuóz előadásával a vendégeket.

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?