„Szer nélkül a teljes életért” tettek a fiataljaink egészségéért

Jászberényben a „Szer nélkül a teljes életért” című program keretében, 2019. év elején egy szakmai csoport alakult és kezdte meg munkáját Szatmári Antalné szakmai vezető irányításával. A projektben dolgozók az ifjúság káros szenvedélyektől való megóvását tűzték ki célul. A Jászberény Városi Önkormányzat 96,93 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a pályázatban vállalt prevenciós feladatok végrehajtására.

2020. június 1-től Sugárné Dr. Pető Katalin gyermekgyógyász, ifjúsági orvos vette át a szakmai vezetést, vállalta a célok, feladatok teljes megvalósítását 2021. év májusáig. A szakmai TEAM a kezdetektől fogva olyan előadásokat, rendezvényeket szervez Jászberényben, melyek az egészséges életmód kialakítása és a szerhasználat megelőzése, visszaszorítása érdekében, szemléletformáló céllal bevonják a programba a különböző korosztályú fiatalok közösségét és a családokat.

A programokon részt vettek száma mára már meghaladja a 7 ezer főt. A projekt kezdetétől számos olyan rendezvény valósult meg Jászberényben, amelyek az egészséges életmódról, a káros szenvedélyekről, a drogoktól való függőségről, a szerhasználat tüneteiről és a következményekről szóltak.

Orosz Tibor drogprevenciós tanácsadó által megtartott „Szermentes élet” vagy „Szemünk fénye” című rendezvényein Sugárné Dr. Pető Katalin „Tudd, mit teszel” előadásain a fiatalok az egészség fontosságáról és a rájuk leselkedő veszélyekről hallhattak. A szakmai csoport programjai minden korosztályhoz szólnak. Az óvodai drámapedagógusok Kunné Darók Anikó és Kerékgyártóné Csiszár Ildikó az óvodás gyermekek és szüleik számára szervezett interaktív rendezvényekkel segíteni kívánják a családi rendszer erősítését és a szülői készségek fejlesztését.

A programjaikat annak reményében szervezik, hogy a gyermekek olyan családban nőjenek fel, ahol a szüleik felé bizalommal fordulhatnak, ahol a szeretet vezérel és jó együtt lenni. Így nagy esélye van annak, hogy a gyermekek a későbbiekben nem fordulnak különböző egészségüket romboló szerek felé, ehelyett figyelmüket egyéb élmények felé fordítják. A szociális munkacsoportban Bozóki Jánosné, Tomkovicsné Sólyom Csilla és Nagy Beatrix hátrányos helyzetű gyermekek, szociális és társadalmi akadályokkal küzdő sérült fiatalok, valamint hozzátartozóik részére családi napokat, szülői fórumokat szerveznek.

Rendezvényeikkel erősítik az emberekben az együvé tartozás érzését és egymás elfogadását. 2019. év nyarán szervezett táborukban játékos formában bővítették a gyermekek egészséggel kapcsolatos ismereteit. A táborba meghívták Sugárné Dr. Pető Katalin doktornőt, valamint Tamásné Teleki Lilla védőnőt, akik az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra hívták fel az ifjúság figyelmét. A szakmai csoport munkáját erősíti Ottmájer Zsuzsanna pszichológus és Dr. Juhász Enikő pszichiáter, akik a pubertáskori viselkedés megértésére, kezelésére adnak tanácsot.

Ottmájer Zsuzsanna előadásai a helyes értékrendről, a barátságról, a családi konfliktusokról, a viselkedési módokról, az online világ veszélyeiről, a kockázatokról, a szenvedélybetegségekről és azok következményeiről szólnak fiatalok és felnőttek számára egyaránt. A programban kiemelten fontos szerepe van az iskolai prevenciós óráknak. Ebben a feladatban a projekt több szereplője is részt vesz. A program kezdetén Ottmájer Zsuzsanna pszichológus, Jászberény több iskolájában kérdőíves felmérést készített a gyermekek körében, a tájékozottságuk, tapasztalataik és szokásaik megismerése céljából.

A kérdőívek szakmai értékelése után kezdődtek a célzott prevenciós órák a szakmai munkatársak együttműködésével, melyek a tervek szerint szeptembertől folytatódhatnak. A prevenciós órákon a szakértők segítenek megérteni a társas, baráti kapcsolatok jelentőségét, felismerni az érzések-érzelmek jelentését, megtalálni a személyiség pozitív oldalait, kapaszkodókat keresni a stresszes, válságos helyzetekben. Felhívják az ifjúság figyelmét az egészség fontosságára, annak megőrzésére és az életre adott válaszok jelentőségére és következményeire.

A fiatalok őszintén kérdezhetnek a szakemberektől, és elmondhatják az őket foglalkoztató érzéseket, gondolatokat. A prevenciós munkához csatlakozott Resch Tamás katolikus lelkész, aki az önismeretről, önbizalomról, és Dr. Novák István plébános, aki a családokban élő hit és a szeret erejéről tartott előadásokat. A szakemberek mellett a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársa, Suhaj Csilla több önismeretet, önértékelést fejlesztő előadást szervezett az érdeklődők számára, melyek segítséget nyújthattak az új helyzetek megéléséhez, a konfliktus és agresszió kezeléséhez és a kamaszkort érintő kérdések megértéséhez.

Ilyenek voltak például Zsiga Attila előadásai, Gulyás Zsuzsanna „Kapcsolatok hálójában”, „S.O.S.”, „Siker és boldogság” vagy Bácskai Juli „Magad alatt vágod. Vágod?”, Dudásné Mosóczi Lívia „Beilleszkedés a közösségbe” című programok. A kitűzött célok érdekében tennünk kell a fiataljainkért, ezért a munka tovább folytatódik. A program keretében, a gyermekek idei táboroztatását is felvállalta a TEAM. A jövőben egy állandó prevenciós klub működtetése a cél, ahol a fiatalok hasznosan tölthetik el szabadidejüket és ahol a szaktanácsadások is helyet kapnak.

Addig is, Ottmájer Zsuzsanna térítésmentesen biztosít pszichológiai tanácsadást havi 1-2 alkalommal a Jászberény, Thököly út 13. szám alatti orvosi rendelőben, és ugyanitt kaphatnak – szintén térítésmentesen – segítséget a szülők Dr. Juhász Enikő gyermekpszichiátertől. A megvalósított programokról készült képek megtekinthetők Jászberény város honlapján, a pályázati menüpont alatt. Elérése: https:// www.jaszbereny.hu/szer-nelkul-ateljes- eletert/

Bódisné Görbe Krisztina
projektmenedzser, pénzügyi vezető

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?