Tiszta kézzel, tiszta szívvel, tiszta elmével

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének évfordulóján, a magyar egészségügy napján köszöntjük mindazokat, akik áldozatos munkájukkal mások testi és lelki épségéért fáradoznak. A jeles nap alkalmából június 30-án, kedden a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében rendezett hagyományos ünnepségen elismerések kiosztásával mondtak köszönetet a kórház dolgozóinak.

 Az árnyékos udvaron helyet foglaló kollégákat Dr. Sinkó-Káli Róbert, a kórház igazgatója köszöntötte, kiemelten Pócs János országgyűlési képviselőt, Budai Lóránt polgármestert és Balogh Béla alpolgármestert. Az ünnepi esemény fényét a Szimfonik Harsona Együttes emelte olasz riviérát idéző, hangulatos műsorukkal.

Mester Ádám, az együttes vezetője bemutatkozójukban elmondta, főként minőségi könnyűzene darabokból álló repertoárral büszkélkedhetnek, melynek legismertebb dallamaiból válogattak előadásukhoz.

A díjátadó ceremóniára már az intézmény ebédlőjében került sor, ahol Dr. Sinkó-Káli Róbert szólt a népes publikumhoz, elsősorban ünnepelt munkatársaihoz, akiknek köszönetet mondott a járványhelyzetben nyújtott lelkiismeretes szakmai helytállásért.

„A fő ünnepi napunk a mai, amikor Semmelweis Ignácra emlékezünk, aki több mint 150 évvel ezelőtt kitalált egy olyan metodikát, amelyet mi most a covid 19 ellen is használtunk. Ha úgy nézzük, hogy a 21. században is még ugyanez a fegyver, akkor ezért nem ledegradálnunk kell az egészségügyet, sokkal inkább hangsúlyozni, hogy Semmelweis Ignác a korát jóval megelőzve olyan felfedezést tett, ami azóta is emberi életek sokaságát menti meg.”

A továbbiakban Dr. Surman Katalin gyermekgyógyász kiváló méltatásában emlékezett meg az anyák megmentőjéről, a klórmész-oldatos kézmosás úttörőjéről.

„1847 májusától vezette be a betegvizsgálatok illetve a szülést megelőző körömkefével, szappanos dörzsölést követően végzett klórmeszes kézmosást. Szakmai precizitása látható abban is, hogy az első számú szülészeti klinikán 1847-ben a mortalitási rátát 1% alá lecsökkentette. Ez is azt mutatja, hogy a világhírű magyar orvos mennyire szenvedélyesen végezte hivatását, mennyire hajtotta, hogy minél több embert megmentsen. (…)

Milyen hatása van Semmelweisnek napjainkban? Tiszta kéz, tiszta szív, tiszta elme. Így nyúljunk az inkubátorban lévő beteghez – hangzott el egy előadáson a Cerny Koraszülött mentőorvos kollégától. Mit jelent ez? Semmelweisi hozzáállást. Az adott pillanatban a megfelelő felkészültséggel és a rendelkezésünkre álló eszközökkel illetve információkkal a legjobbat nyújtani a beteg számára, csapatban dolgozni.

Ha egy célért mindenki odateszi magát, akkor lehetséges nagy dolgok megvalósítása. (…) Teréz Anya szavaival kívánok mindenkinek sok erőt a munkájához: Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

A folytatásban a kitüntetések átadása következett, az elismeréseket Sinkó-Káli Róbert igazgató és Czigány Anikó ápolási igazgató nyújtotta át az idei nyolc díjazottnak, elsőként Dr. Nagy Loránd – mb. sebészeti mátrix vezető főorvosnak.

Dr. Nagy Loránd 2001-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 2004. június 1-jétől a kórház Sebészeti Osztályán helyezkedett el. 2012. december 1-től a Sebészeti Mátrix vezetői pozícióját tölti be. Szorgalmának, nagy munkabírásának is köszönhetően 5 évvel ezelőtt, 2015. július 1-jén megkapta főorvosi kinevezését. A bevezetésétől fogva várólista vezetőként, a Tudományos Bizottság titkáraként és a vechtai testvérvárosi, illetve – kórházi kapcsolatok fő összekötőjeként is megállta a helyét. 2018 óta az Általános Sebészet helyettes vezetője.

Márton Ágnes 1988-ban szerezte meg általános ápolói képesítését. A jászberényi kórház Szülészeti Osztályán 1990-ben helyezkedett el. Szülésznői képesítését 1992-ben szerezte meg. Éveken át szülésznői feladatokat látott el, majd asszisztensi munkakörével párhozamosan a főnővér helyettesi feladatokat is végezte. Munkája elismeréseként főnővéri feladatok ellátásával bízta meg az ápolásvezetés. Szívügyének tekintette a 24 órás rooming-in rendszer bevezetését, a korai anya-újszülött kapcsolat kialakítását. Célja egy olyan szülészeti ápolási háttér megteremtése, ahova az anyák szívesen jönnek, amelyre a Kórház is méltán büszke lehet.

Bódiné Ács Erzsébet 1989 óta dolgozik a kórházban. Általános ápoló és asszisztensi képesítésének folytatásaként 1991-ben felnőtt szakápolóként végezte tanulmányait, majd 2018-ban emelt szintű szakképesítést szerzett ápoló szakon. Pályafutását a Fül-orr-gégészeti osztályon kezdte, 1991 óta a Sebészeti osztály kollektívájának tagja. Több évtizedes szakmai munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi, mindig szem előtt tartva a minőségre való törekvést. Folyamatosan képezi magát, ezzel is segítve a hatékonyabb munkát a mindennapi betegellátásban.

Deák Noémi 33 éve a kórház alkalmazottja, 1987. szeptember elsején kezdte munkáját az intézet Központi Laboratóriumában, melynek mai napig a munkatársa. 1987-ben tett érettségi vizsgát, és szerzett általános ápoló, általános asszisztensi képesítést a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. 1992-ben általános laboratóriumi asszisztensi szakképesítést szerzett. Klinikai kémiai szakasszisztensi képesítését 2004-ben szerezte meg. A laboratóriumi metodikák és eljárások folyamatos fejlődésével párhuzamosan ő maga is képzi a tudását, lépést tartva a korszerű laboratóriumi diagnosztika kihívásaival.

Gurzó Gábor 2000. május 1-je óta a kórház munkatársa. Beteghordóként kezdett dolgozni, amely pozícióban kivívta kollégái elismerését, szeretetét. 2008. október 15-én a Központi Raktárba került, ahol azóta is raktári kisegítő pozícióban látja el a rá bízott, sokrétű feladatokat. A folyamatos személyi változások mellett stabil „bástyaként” segíti az új dolgozók munkáját. A hónapok óta tartó járványügyi helyzet miatt kialakult nehéz körülményekben áldozatos munkájával – sokszor szabad idejét feláldozva – segítette a Kórház valamennyi egységének védőfelszerelésekkel, szükséges szakmai anyagokkal történő biztonságos ellátását.

Hriczuné Huszár Anita közel 28 éve dolgozik a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. A középiskola elvégzése után kezdett a rendelőintézetben dolgozni, majd munka mellett szerezte meg az általános ápoló és általános asszisztensi, majd EKG szakasszisztensi képesítést. Anita több szakrendelésen is bizonyította már hozzáértését, szaktudását. Jelenleg a Belgyógyászat, Diabetológia, Urológia, Kardiológia szakrendeléseken dolgozik, illetve a Laboratóriumban is besegít a vérvételekben.

Lőrinczné Varga Mónika 6 éve a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház munkatársa. Takarítóként munkáját a Traumatológiai és Sebészeti szakrendelésen kezdte, majd az SBO elindulásával kibővült munkaterülete. Az évenkénti műtői klímatisztítás-és fertőtlenítéshez szükséges előkészítő takarításban is rendszeresen részt vesz. A 2019. éves járványügyi, hatósági ellenőrzés során szakmai tudását és gyakorlati munkáját ellenőrizték, aminek végeredményeként dicséretben részesült a hatóság által.

Mondi Istvánné Zsuzsa 2008. október 1-jétől dolgozik a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Élelmezési Osztályán, mint konyhai kisegítő. Gyorsan elsajátította a rábízott feladatokat és rugalmasan beilleszkedett a kórház Élelmezési Osztályának kollektívájába. Kollégáival hatékonyan, összhangban, egymás munkáját segítve dolgozik együtt, immár 12 éve lelkiismeretes, kitartó munkaerő. Vidékről bejáró dolgozóként mindig pontosan jelenik meg a munkahelyén. Két gyermekes családanya és nagymama szerepe ellenére is minden esetben lehet számítani rá, lelkiismeretes hozzáállására.

A sorban utolsóként szólított, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által díjazott Herédiné Tajti Magdolna mint általános ápoló és asszisztens kezdte pályafutását 1984. augusztus 1-én a Sebészeti osztályon. 1989. júniusban szerezte meg felnőtt szakápolói képesítését. 1997-től az osztály főnővér helyettesi feladatainak ellátására kapott megbízást. 1999. októberben OKJ szakképesítést szerzett.  A minőségbiztosítás bevezetése óta az osztály minőségbiztosítási felelőse, és belső auditori feladatot is ellát. Az Ápolási Egyesület, Kamara kórházi alapítói közé tartozik. Munkájának, elismeréseként 2015-ben a Sebészeti Osztály főnővérének nevezték ki. Tudását folyamatosan gyarapítva 2016 júniusban szociális munkás szakon diplomát szerzett.

A kitüntetések és a hála virágainak átadása után a hagyományokhoz híven állófogadással és személyes gratulációk átadásával zárult a színvonalas rendezvény.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?