Előfizetési felhívás Dr. Suba Györgyné új kiadványára

Jászberény, a Jászság és az innen elszármazott valamennyi könyvszerető és tisztelő polgárához, s minden magyar olvasóhoz szólunk. 

Kedves Barátaink!

Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában ismét egy hiánypótló könyvvel jelentkezünk, Dr. Suba Györgyné: AZ EGYHÁZI SZERETETSZOLGÁLAT JÁSZBERÉNYBEN című munkáját ajánljuk szíves figyelmükbe.

Ez évben emlékezünk az intézmény alapításának 70. évfordulójára, ezzel kapcsolatban, a könyv kiemelt helyet szentel az otthon lakóinak, a mintegy ezer kedvesnővérnek, a férfi szerzeteseknek, akik a rendek feloszlatása után, az egykori ferences kolostor falai között leltek otthonra. akik a civil életben is igaz tanúi maradtak Jézus Krisztusnak.

Kiemelés a tartalomjegyzékből:

Élet az otthon falai között című fejezetben az alábbi csoportosításban tárgyalja a történéseket:

Részvétele az otthon működtetésében; Alkotói és egyéb tevékenység; Lelki gondozás az intézményben; A hit gyakorlásának megszentelt helyei; Egyházi ünnepek; A rendi élethez kapcsolódó megemlékezések, ünnepek; A kulturális rendezvények; Üdülések, zarándokutak, kirándulások; Szűzanya Rosa Mystica, titkosértelmű rózsa; Végső búcsú, temetés, temető; Szociális otthon kapcsolati.

Az Arcképcsarnok c. fejezetben: a kedvesnővérek, a férfi szerzetesek, az otthon lelkészei és az otthon vezetői életútját olvashatjuk a könyvben.

A Függelékben megtalálhatjuk a Jászberényben elhunyt itt és a vidéken elhunyt kedvesnővérek, az alkalmazottak névsorát, akik az elmúlt 70 éven át, valamilyen formában kötődtek az otthonhoz.

A szerző a könyv összeállításánál a MNL Szolnokmegyei Levétárban, a Jász Múzeumban, a jászberényi könyvtárban, a magán gyűjteményekben, a már publikált dolgozatokban fellelhető dokumentumokra, fényképekre támaszkodott. De az adatközlők jóvoltából bőséges információkkal egészítette ki az anyagot. Különösen értékes segítséget kapott a még működő női- és férfiszerzetesrendektől is. A szerző az internet nyújtotta lehetőségeket is jól hasznosította. Mindezeket bőséges Forrásjegyzékben tette közzé.

A könyv használatát Név- és Helynévmutató teszi könnyebbé.

A Rezümé angol, német, holland nyelven készült el.

A könyvet Papp Izabella lektorálta A szakmai lektorok Szalóki Miklós és Szatmári Antalné akik e téma szakemberei és egy ideig az otthon igazgatói voltak.

A könyvkiadás, példás összefogás eredményeképpen valósult meg, legfőbb támogatója a Jászok Egyesülete, „A Jászságért” Alapítvány, valamint az előfizetők. Nélkülük e könyv nem jelenhetett volna meg.

A könyv terjedelme 420 oldal, fekete-fehér színben, B/5-ös nagyságban, puhakötésben, és többszáz képpel illusztrálva jelenik meg.

Várjuk mindazokat, akik előfizetésükkel segíteni akarják e kiadvány megjelentetését, örömet szerezve ezzel önmaguknak, szeretteiknek, ismerőseiknek. Számítunk az elszármazott honfitársaink érdeklődésére is.

Az előfizetők kedvezményes áron, juthatnak hozzá a könyvhöz, akiknek neve és foglalkozása olvasható lesz a függelékben.

A könyv megjelenését 2020 októberére tervezzük.

     Előfizethető a gyűjtőknél, a plébániákon, a könyvtárban és a Jász Múzeumban 2020. július 31.

A könyv előfizetőnek 3000 Ft-ba kerül, a megjelenés után 3300 forintos áron lehet megvásárolni.

 

Érdeklődni lehet:57 412 167-es telefonszámon, és a subadoktor4@gmail.com e-mail címen.

 

Bízunk a támogatásukban.

 

Jászberény, 2020. 06. 02.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Jász Helytörténeti Kör elnöke

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?