Hirdetmény a csapadékvízről

Tisztelt Lakosság! A hirtelen lezúduló csapadékvíz városszerte problémákat okozott. Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

1.) A vagyon- és életvédelmet veszélyeztető esetben kérem, hívják a 112 segélyhívón keresztül a katasztrófavédelmet.
2.) Amennyiben a város közterületét érintő utak csapadékvíz-elvezető csatornáival kapcsolatos a probléma, az alábbi telefonszámokon tehet bejelentést, észrevételt: +36 57 505-710 (hivatali munkaidőben) és +36 57 505-760 (hivatali munkaidőben).
Hivatali munkaidőn túl a 112-es hívószámon teheti meg a bejelentését. A bejelentett esetekről a katasztrófavédelem amennyiben szükséges, értesíti hivatalunk illetékes munkatársait, illetve tájékoztatást nyújt a hivatalunk számára.
A problémák megelőzése érdekében a 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 21. § alapján az alábbi lépések megtétele szükséges:
(1) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlana előtti árokszakaszt (csapadékvíz-elvezető létesítményt), a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint rendszeresen, de évente legalább kétszer tisztítani és folyamatosan gyomtalanítani, gondozni, a vadhajtások eltávolításáról gondoskodni. Füves árok esetén a fű szálhossza a 20 cm-t nem haladhatja meg.
(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának mind az úttest, mind pedig a közterületi zöldfelület felől biztosítania kell a csapadékvíznek a csapadékvíz-elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz-elvezető csatornába történő szabad lefolyását, el kell távolítania a lefolyást akadályozó tárgyakat, anyagokat.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról a kezelőn keresztül az önkormányzat köteles gondoskodni.
A város közterületeinek karbantartása közös felelősségünk. Nagyon köszönöm, hogy partnerek ebben!
Budai Lóránt polgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?