Thiago atya első miséje

Thiago Jackson Pinheiro Costa Brazíliából érkezett hozzánk. Pappá szentelését követő első miséjét a jászberényi Főtemplomban mutatta be június 21-én, vasárnap délelőtt.

A fiatal atyát és Venezuelából, illetve a Fülöp-szigetekről származó diakónus testvéreit Szántó József főapát köszöntötte a papság és a hívek nevében a délelőtt tíz órai szentmisén. Arra kérte a közösséget, imádkozzanak érte, legyenek mellette szülei, rokonai helyett is, akik a járvány miatt nem jöhettek el a jeles eseményre.

Thiago atya homíliájában az Istenbe, Jézusba vetett bizalmat emelte ki. Hálát mondott elsősorban az Istennek, amiért ide vezette, de ugyanúgy a híveknek a befogadásért, az apát úrnak a tanításért, a családjának, akik legnagyobb sajnálatára most nem ünnepelhetnek vele. Életútja bemutatta azt, hogy az Isten mindig hűséges. Legyünk mi is hűek az Istenhez bármi nehézséget is állít elénk mindennapjainkban! Mindig adódik lehetőség arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkről. Éljünk vele!

A mise zárófejezetében az egyházközösség szószólói is megköszönték az atya eddigi munkáját és további áldásos tevékenységet kívántak számára. Végezetül az elsőmisés pap áldását fogadták a hívek.

Thiago atyát Rómából irányították Magyarországra még 2011-ben. Az eltelt évek alatt kiválóan megtanult magyarul, jó kapcsolatot épített ki a közösséggel, elsősorban Budapesten. A mindig mosolygós fiatal papot a berényi hívek is hamar szívükbe zárták, nehezen engedik tovább új szolgálati helyére, Gyöngyösre. A misét követő agapén hosszú sorban várakoztak a közösség tagjai az elsőmisés emléklapra kért aláírásáért, néhány kedves szaváért, áldásáért és nem utolsó sorban azért, hogy kitartást és jó munkát kívánjanak neki Isten szolgájaként.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?