Minden körülmények között működjön a város!

A pandémia átalakítja a gazdasági életet, plusz terheket ró az önkormányzatra is. A kormány intézkedései és a védekezés költségei a városi költségvetés átalakítására ösztönözték a városvezetést. A módosító intézkedésekről kérdeztük Balogh Béla alpolgármestert.

Mi tette szükségessé a költségvetés módosítását? Már városi szinten is jelentkezik a recesszió vagy elég ok volt az újratervezésre a kormányzat felé átutalandó 145 milliós adóösszeg?

Azt gondolom ismert az a tény, hogy a városnak nincs pénzügyi tartaléka, adóssággal és finanszírozási hiánnyal vettük át a várost az előző vezetéstől. Jelentős, mintegy 500 millió forintos helyi iparűzési adókieséssel számolva készítettük el az éves költségvetést.
A 145 millió forint a gépjárműadó helyben maradó része, amelyet ilyen összegben terveztünk a költségvetésben. Önmagában ennek az elvonása is elég ok lett volna, hiszen nagyon megterhelő ekkora összeget kivenni a városi büdzséből, annál is inkább, mert csak 36 millió forint általános tartaléka van a költségvetésnek. Ez már önmagában belső átrendezést igényelt. Ezért tervezett saját erős fejlesztésekről kell lemondani és halasztani későbbre.
A másik ok pedig, ami módosításra kényszerített bennünket közel két hónapja érzékelhető. Nyilvánvaló volt, hogy a város gazdaságát és ez által a helyi adóbefizetéseket érinteni fogja a járvány miatt kialakult recesszió. Értékelni és figyelembe kellett venni a kormány azon döntéseit, amelyeket – a gazdaság megsegítése érdekében – az adóbefizetésekkel kapcsolatban a gazdasági társaságok számára könnyítő rendelkezéseket hozott. A halasztható, illetve részletekben történő adóbefizetések az önkormányzat számára későbbi időszakra ütemezhető bevételeket jelent, amely átnyúlhat a 2021 évre is. A gazdasági társaságok számára nyújtott likviditási könnyítések nálunk hiányként köszönnek vissza. Még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy nem látjuk a korlátozások mélységét és időtartamát.

Mik voltak a módosító rendelet megalkotásánál a legfőbb irányelvek?

A március 28-án bevezetett korlátozások után fel kellett készülnünk arra, hogy a város működőképességét megőrizzük, illetve a folyamatban lévő fejlesztéseket befejezzük a kényszerítő körülmények ellenére is. A kieső – vagy halasztott adó mértékét nagyon nehéz ilyen helyzetben meghatározni. A legfontosabb szempontunk az volt, hogy minden körülmények között működjön a város. Ennek érdekében megtakarítási intézkedéseket hoztunk a hivatalnál, intézményeknél és a gazdasági társaságainknál is.

A városvezetés a döntés előkészületeiben tájékozódott a település gazdasági társaságainál. Milyen következtetéseket vontak le, mennyire rendíti meg a vállalatok teljesítőképességét a veszélyhelyzet?

A társaságokat különböző mértékben és formában érinti a válsághelyzet. Volt, ahol csökkent a termelés, vagy változott a munkarend. Történtek bérmegtakarítással kapcsolatos intézkedések, amelyek egyértelműen a piac negatív visszajelzései. Leginkább a bizonytalanság jellemző. Az, hogy végül is kit milyen mértékben érint a válság, csak később derül ki igazából.

A márciusi adóbefizetések még a tervezettnek megfelelően megtörténtek?

Igen, a márciusi befizetés rendben, a tervek szerint lezajlott, de nekünk arra kell készülni, hogy amíg nem látjuk világosan, hogy szeptemberben milyen befizetések várhatók, milyen átütemezési kérelmeket nyújtanak be, addig abból kell gazdálkodnunk, amink van. Amennyiben a szeptemberi befizetések megközelítik a tervezettet, akkor ezt az intézkedést nagyon gyorsan átgondoljuk ismét, és amit lehet visszarendezünk.

Milyen konkrét átcsoportosítási intézkedéseket tartalmaz a határozat?

Alapvetően az átadott pénzeszközök (támogatások) eddig ki nem fizetett részének a zárolása történt meg, másrészt a céltartalékban szereplő előirányzatok zárolása foglaltatik a módosító intézkedésekbe. Ezek többsége bizottsági hatáskörbe utalt előirányzatokat jelent.
Ezek mellett még olyan kiadások zárolása történt meg, amelyek be voltak tervezve kölcsönként vagy más egyéb címen.
Azért választottuk ezt a megoldást, mert bízunk abban, hogy szeptemberben – ha nem is teljes egészében – de az eredetihez közelítő mértékben a zárolásokat fel lehet oldani és rá lehet fordítani az eredeti tervekre.

Formailag, testületi ülés híján, hogyan történt a döntés meghozatala?

A város vezetői és a megfelelő szakirodák egyeztetése nyomán készült el az elképzelés. Amikor mindez konkretizálódott tájékoztattuk a Fidesz frakcióvezetőjét, Tamás Zoltánt és a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjét, Dobrán Gyulát, hogy ezáltal a testület valamennyi tagja megismerhesse az elképzelést. Nem merültek fel ezzel ellentétes vagy ezt befolyásoló, más szándékú javaslatok.

Mikor lehet legközelebb önkormányzati testületi ülés és milyen változások várhatóak a korlátozásokban?

A veszélyhelyzetre vonatkozó korlátozó intézkedéseket még nem oldották fel teljes egészében. Nyilvánvalóan csak kormánydöntés függvényében lehet testületi ülés, amelyhez mi alkalmazkodunk. A járvánnyal kapcsolatban a kormányrendeletek mellett figyelembe vesszük – a helyismeretre alapozva – a szakemberek véleményét. Eddig is, és ezután is így kívánunk cselekedni a veszélyhelyzetben. Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, ezért bizonyos, a kockázatokat nem növelő könnyítéseket már bevezettünk. Az érezhető, hogy az emberek lassan belefáradnak a korlátozásokba. A rendőrség tapasztalata szerint Jászberényben nagyrészt fegyelmezetten viselkedtek. Ezt az alkalmat is megragadva szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsa be az óvintézkedéseket, mert a veszély nem múlt el! A felelőtlen viselkedés önmagunkkal és másokkal szemben még nehezebb helyzetet idézhet elő a városban is.

Maga a veszélyhelyzet hozzávetőleg eddig mennyibe került az önkormányzatnak?

Összesítést még nem készítettünk a különböző forrásokból fizetett költségekről. Kisebb tételek a költségvetésből voltak finanszírozva, nagyobb kifizetések az erre a célra létrehozott Koronavírus adományszámláról lettek kifizetve. Szeretnék itt is köszönetet mondani azoknak, akik pénzadományokkal, illetve egyéb eszközökkel, felajánlásokkal, önkéntes munkával segítik a vírus elleni védekezést. Azt gondolom, hogy ennek az összefogásnak és fegyelmezett magatartásnak is köszönhető, hogy nem alakult ki semmiféle negatív hangulat a városban, ami a rendezett közéletet rossz irányba befolyásolta volna.

A kormány már a jövőre gondolva különböző újraindító, gazdaságélénkítő terveket készít. Helyi szinten számíthatunk valami befektetésösztönző elképzelésekre?

A gazdaságélénkítéshez elsősorban pénzre lenne szükség. Amíg a zárolások vannak napirenden, addig nehéz a befektetésösztönzésről beszélni. Abban folytatunk megbeszéléseket, hogy újabb cégeknek idetelepítése a következő időszakban lehetségessé váljon. Ezek inkább majd egy stabilabb gazdasági helyzetben lehetnek eredményesek.

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?