Érettségik a város iskoláiban

A koronavírus-járvány okán hozott kormányrendeletben foglaltak szerint egy-két kivétellel csak írásbeli vizsgákat szervezhetnek idén a középiskolák. Felkerestük az igazgatókat, a határozat szabályaihoz igazodva miként zajlanak majd intézményeikben a tavaszi érettségi vizsgák.

Lehel Vezér Gimnázium. Antics István igazgató tájékoztatása szerint május 4-én reggel 9-kor magyar nyelv és irodalom vizsgával elkezdődik az érettségi a Lehel Vezér Gimnáziumban. A biztonságos vizsgázás érdekében szabályok kerültek bevezetésre – egy részét a rendelet, más részét az iskola szabályozza – ezekről a tanulók részletes tájékoztatást kapnak. Egy-egy teremben legfeljebb 10 tanuló vizsgázhat majd. A tájékoztatás tartalmazni fogja, hogy melyik teremben kerül sor a vizsgára és hol, melyik bejáraton közelíthetik azt meg. Az LVG négy ilyen bejáratot tud biztosítani. Tilos a vizsga megkezdése előtt, illetve után csoportosulni. A szülőket arra kérik, amennyiben lehetséges, a vizsgákra személyesen, autóval hozzák el gyermeküket a kijelölt bejárathoz, s ugyanott vegyék fel őket a vizsga végeztével. Az iskola nevelői, a vizsgát felügyelők szájmaszkot és kesztyűt fognak viselni. Amennyiben a tanulók ezt igénylik, a Jászberényi Tankerületi Központ biztosít számukra hasonló védőfelszerelést, ezt az igényt április 27-éig adhatják le a diákok. Az iskola termeit és a mosdókat minden egyes vizsganap után fertőtlenítik a kollégák. A megírt dolgozatokat megtekinthetik a tanulók, és észrevételt is tehetnek szükség esetén. Antics István hangsúlyozta, mindenkit arra kér, hogy minden szabályt, amit előírnak, vegyenek komolyan.

Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium. Demeter Sándor igazgató úr elmondta, a tervezettekhez mérten május 4-én, három tanteremben megkezdik az érettségi vizsgák lebonyolítását a Nagyboldogasszony iskolában is. Tantermenként nyolc-nyolc tanulóra osztják majd az érettségiző osztályt, a tanulókat külön, hivatalos behívón értesítik, hogy mikorra, melyik tanterembe kell majd érkezniük az adott napokon. A diákok megfelelő védőfelszereléssel ellátott tanár felügyelete mellett írhatják a dolgozatokat. Az igazgató úr kiemelte, ez idáig egyetlen diák sem élt a változtatás lehetőségével, mindenki vállalta, hogy a szigorítások és módosítások ellenére is érettségi vizsgát tesz. Az óvintézkedések betartásához elengedhetetlen felszerelést beszerezték, fokozottan ügyelnek a higiéniai követelményekre, és a tanulók közötti megfelelő távolság megtartására. A minisztériumtól folyamatosan érkeznek az érettségi lebonyolításával kapcsolatos információk, előírások, igyekeznek ezeknek maradéktalanul megfelelni a tanulók, a pedagógusok, és az intézményben dolgozók egészségének, biztonságának megőrzése érdekében.

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium. A 2020. tavaszi vizsgaidőszakban 32 végzős diák érettségizik. A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a szabadon választott vizsgatárgyaink a fizika, kémia, földrajz, biológia, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés. Előrehozott érettségi vizsgára angol nyelvből 5, informatikából 8 tanuló jelentkezett, akiknek jelentkezését az Oktatási Hivatal törölte. Az írásbeli érettségi vizsgákat a Jászberényi Tankerületi Központ segítségével a járványügyi előírásoknak megfelelően, biztonságos körülmények között tudjuk megszervezni. A 32 tanuló 4 tanteremben nyugodt körülmények között, a tanév kezdetére felújított ’B’ épületben írja a vizsgadolgozatait. Mind a felügyelőtanárok létszáma, mind a termek berendezése alkalmas az írásbeli érettségi lebonyolítására. A Tankerület a termek fertőtlenítésére megfelelő mennyiségű tisztítószert, illetve a felügyelő tanárok és diákok számára az egészségügyi előírásoknak megfelelő védőfelszerelést biztosít.  Az eredményes továbbtanulás érdekében 25 tanuló választotta az emelt szintű érettségi vizsgát. Magyar nyelv és irodalomból 2, matematikából 6, angol nyelvből 13, német nyelvből 1, biológiából 2, testnevelésből 4 tanuló. Három tanuló jelentkezett középszintű testnevelés érettségi vizsgára. Számukra a szóbeli érettségi vizsgát 2020. június 12-ére szervezzük.

Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Tamás Zoltán iskolaigazgató tájékoztatott, hogy az iskolában harminc érettségi előtt álló végzős diák van és valamennyien jelentkeztek a májusi érettségi vizsgára. A megmérettetés első napja május 4-én, hétfőn lesz. A tanárok önként jelentkeztek a feladatra, csak azok vesznek részt, akik önként vállalták a munkát. A gyerekek és tanárok számára a megfelelő mennyiségű védőfelszerelés, fertőtlenítő szer rendelkezésre áll, nagyobb méretű tantermeket biztosítanak a maximális, tíz fős létszám számára. A termeket minden nap fertőtlenítik, a folyosókon is ügyel majd pedagógus, aki figyeli a megfelelő távolságtartást a gyerekek között. Jellegéből fakadóan az iskolában gyakorlati vizsgát is tenni kell, ennek menetrendjéről a kormányutasításokat várják még. A szakmunkás-vizsga írásbeliből és gyakorlati vizsgából áll. Időpontja májusban és júniusban lesz.

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium. Halász Péter tagintézmény vezető iskolaigazgató elmondta, hogy a középiskolában májusban 6 osztályban érettségiznek diákok, valamint a szakképzésben résztvevő tanulók érettségiznek. Visszamondások elvétve, inkább csak szintmódosítások történtek a tanulók részéről, tehát a diákok többsége nekifut a májusi megmérettetésnek. Nagyságrendileg 120 végzős érettségizik. A kollektíva törekszik arra, hogy a koránál fogva veszélyeztetett tanári kar ne vegyen részt a vizsgákon.  Az oktatási hivatal utasításait betartják, valószínűleg a vizsgákon kérni fogják a maszkviselést. Erre rendelkezésre áll már most is több mint 360 darab maszk. A termek készen állnak a gyerekek fogdására. Külön kihívás, hogy az intézményben informatikai vizsgák is lesznek. Ezt is sikerül megoldani, minden esetben külön figyelmet fordítanak a nagy számú gyermeklétszám elkülönítésére, az előírt maximum tíz fős terembeosztásra.

Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium. A Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium részéről Molnárné Somogyi Margit igazgató asszony tájékoztatta lapunkat. Elmondta, hogy a mintegy nyolcvan érettségi előtt álló tanuló közül valamennyien vállalták a májusi megmérettetést. A vizsgán a védőfelszerelések és az előírások szerinti tantermek rendelkezésre állnak, a tanárok vállalták az írásbeli vizsgán való jelenlétet.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?