Demográfiai változások Jászberényben

Jászberény demográfiai helyzetének alakulásáról minden évben hivatalos tájékoztató ad számot, melyet Dr. Pap Magdolna, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője állít össze és bocsájt a testület elé. A legfrissebb, 2019-es beszámoló városunkra vonatkozó adatairól olvashatnak az alábbiakban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalának információi szerint a múlt év végén csökkent Jászberény állandó népessége. Pontosabban 134 fővel lettünk kevesebben, mint az egyel korábbi évben (26 167 fő: 12500 férfi, 13667 nő), miközben 15 fővel nőtt azok száma, akik itt telepedtek le, így tehát összesen 26628-an (12660 férfi, 13968 nő) élnek Jászberény területén.

A KSH népszámlálási adatai szerint 1920-ig folyamatos volt a lakosság számának emelkedése, ekkor már 30738 fő élt a településen. Az 1970-től napjainkig terjedő időszakot tekintve megállapítható, hogy 1980-ban élt a legtöbb lakos Jászberényben – pontosan 31402 fő – majd 1990-től kezdődően a lakónépesség száma már nem érte el a 30000 főt, vagyis városunk népessége folyamatos csökkenést mutat. A 2000 és a 2018 közötti időszakban ezen csökkenés mértéke 8.2%, volt, az évenkénti csökkenés mértéke pedig zömében 1%-on belüli.

A múlt évben 136 fővel nőtt azok száma, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek városunkban. Az adatokból látható, hogy folyamatosan emelkedik a jászberényi tartózkodási helyet létesítők száma, akik főleg aktív korú, fiatal felnőttek és középkorúak, tehát valószínűsíthető, hogy az idevándorlás döntően munkavállalási céllal történik. Az állandó lakhellyel rendelkezők száma 26 167 személy (12500 férfi, 13 667 nő).

2019-ben Jászberényben 224 gyermek született, még 380 személy hunyt el, vagyis a halálesetek száma meghaladta az élveszületések számát. A legtöbb gyermek június hónapban jött a világra, de magas volt a születésszám még januárban (28), augusztusban (27), októberben (25), szeptemberben (23) és áprilisban (20) is. Az újszülöttek 72%-a Jászberényben született.

Mint ahogy arról már fentebb szó esett, a jászberényi állandó lakosok közül a múlt esztendőben 380 személy (177 férfi és 203 nő) hunyt el, vagyis 12 fővel többen, mint egy évvel korábban. Az elhunyt személyek többsége 85 éves vagy annál idősebb személy volt, arányaikban háromszor annyi nő, mint férfi. Még a 85+ korosztályt tekintve a női elhunytak vannak többségben, addig a 49-70-ig terjedő korcsoportokban az elhunytak zömében férfiak. A 75-79, 80-84 évesek körében múlt évben elhunyt férfiak és nők aránya közel azonos. A halálozások részletesebb adatainak tekintetében figyelembe kell venni az állandó népesség korcsoport és nemek szerinti arányait is: nőtöbblet látható a 80 évesek és idősebbek, a 75-79 évesek, de az 55-74 évesek körében is. A fiatalabb korcsoportokban közel azonos a nemek aránya, a 40-54 évesek körében viszont több a férfi.

A tavalyi év decemberében lezárt adatokból jól látható, hogy Jászberény állandó népességén belül – mind a férfiak, mind a nők esetében – az 1974-1978 év között születettek aránya a legmagasabb. A múlt év állandó lakosait tekintve a gyermekkorúak (0-14 év) aránya: 14.0% körüli, az aktív korú népesség (15-64 év) aránya: 65.0%, az időskorúak aránya (65 éves és annál idősebb személy): 21.0%. Az aktív korú népesség aránya 0.8%-kal csökkent, még az időskorúak aránya 0.5%-kal tovább emelkedett. Ami a 15-29 éves fiatal korosztályt illető (3910 fő), arányuk a teljes népességen belül 15%, a nemek aránya pedig szinte azonos: 1956 férfi, 1954 nő.

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?